foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Concept Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026

Gebouw GemeentehuisMeierijstadMeierijstad - In artikel 38b Politiewet 2012 is vastgelegd dat de gemeenteraad minstens een maal per vier jaar een veiligheidsplan vaststelt met de visie, strategische doelen, uitgangspunten en prioriteiten op het gebied van veiligheid. De gemeenteraad heeft daarmee een middel om te sturen op het lokale veiligheidsbeleid en de prioriteiten in de aanpak van de veiligheidsproblemen. Ook in het coalitieakkoord ‘Thuis in Meierijstad” is ten aanzien van veiligheid opgenomen dat Meierijstad aan de voorkant wil komen van de veiligheidsproblematiek. Preventief en vroeg signaleren heeft daarbij voorkeur boven achteraf reageren. Cyberveiligheid, het tegengaan van (drugs)criminaliteit,ondermijning en het voorkomen dat jongeren het verkeerde pad op gaan zijn speerpunten. Deze ambities zijn overgenomen in het concept Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026.

Binnen het basisteam Meierij wordt op het gebied van veiligheid nauw samengewerkt met de 5 gemeenten, te weten Boxtel, Heusden, Meierijstad, Sint-Michielsgestel en Vught. Het concept integraal veiligheidsplan IVP 2023-2026 wordt op 21 september 2022 besproken met de gemeenteraden. Definitieve vaststelling van het Integraal Veiligheidsbeleid vindt plaats op 15 december 2022.

Het college heeft kennisgenomen van het concept Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026. Ze legt het ter consultatie voor aan de gemeenteraad.


Gebouw GemeentehuisMeierijstad 

De Verfzaak

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

Vakmeester Guus

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Bloemboetiek

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Scootmobielen Veghel

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

The Social Club

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2024  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//