foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Aldi krijgt gelijk: sloop villa kan beginnen

Recht VrouweJustitiaSchijndel - De sloop van villa Hoofdstraat 152, t.b.v. de wijziging van de Aldi, kan beginnen. Drie Schijndelaren waren hier tegen in beroep gegaan bij De Raad van State, maar die wees dit af. De bezwaren betroffen de cultuurhistorische waarde van de villa, geluidsoverlast, lichthinder en het feit dat Schijndel niet zit te wachten op nog meer supermarktmeters. Maar deze bezwaren werden stuk voor stuk weerlegd. De villa is geen monument, allerlei vormen van hinder zijn onderzocht en vallen binnen strenge wettelijke grenzen en zelfs op het gebied van hoeveelheid en omvang van supermarkten is een degelijk rapport verschenen.


Bij besluit van 10 mei 2022 heeft de raad van de gemeente Meierijstad het bestemmingsplan "Schijndel Centrum 2009, herziening Hoofdstraat 152-154" vastgesteld. Het plan voorziet in de uitbreiding van een Aldi-supermarkt aan de Hoofdstraat 152-154 in Schijndel met een inpandige laad- en losruimte, een magazijn, een kantine en 6 inpandige parkeerplaatsen. Beoogd is het winkelvloeroppervlak (hierna: wvo) van de supermarkt te vergroten van 588 m2 wvo naar 1.050 m2 wvo. Hiervoor is de bestemming "Centrum" en een bouwvlak toegekend met een maximale bouwhoogte van 5,5 m. Voorts is ten behoeve van 7 bestaande woningen en 2 nieuwe woningen aan de Hoofdstraat in het zuidoosten van het plangebied de aanduiding "maximum aantal wooneenheden: 9", een maximum bouwhoogte van 12 m en een maximum goothoogte van 7 m toegekend. Als gevolg van het plan zal de bestaande woning aan de Hoofdstraat 152 worden gesloopt. [verzoeker] en anderen wonen in de directe nabijheid van het plangebied. Zij vrezen voor een aantasting van hun woon- en leefklimaat als gevolg van de uitbreiding van de supermarkt.
Recht VrouweJustitia

Lacros

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Bloemboetiek

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

sprinkels

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

LOOKS

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Jan de Jong

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

PTS Veghel

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2022  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//