foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Huurovereenkomst versterkt weerbaarheid in buitengebied

ondertekening1Meierijstad - De gemeenten Boekel, Bernheze en Meierijstad werken samen met het Openbaar Ministerie (OM), politie en lokale afdelingen van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) aan het versterken van de weerbaarheid van inwoners in het buitengebied. Voor de verhuur van (vrijkomende) agrarische gebouwen en onbebouwde gronden is er onder andere een geschikte model-huurovereenkomst met extra bepalingen opgesteld.

Belangrijk onderdeel is dat eigenaren en verhuurders, bruikleengevers en verpachters van (voormalige) agrarische opstallen en gronden (aantoonbaar) controleren op het gebruik van de opstallen of gronden. Daarmee is de kans aanmerkelijk kleiner dat die opstallen of gronden voor ondermijnende (criminele) activiteiten worden gebruikt, of daarvan doelwit worden.

Daar tegenover staat dat er geen of een minder zware bestuursrechtelijke en/of strafrechtelijke maatregel zal worden getroffen. De gemeenten, het OM, de politie en de ZLTO leggen de afspraken hierover vast in een convenant.

Doel van het convenant is dat partijen elkaar ondersteunen en faciliteren om ervoor te zorgen dat (vrijkomende) agrarische opstallen en onbebouwde gronden niet worden gebruikt voor criminele en ondermijnende activiteiten. Gebruikers en bewoners van het buitengebied die (voormalige) agrarische opstallen en gronden verhuren, in bruikleen geven of verpachten, of dat willen doen, krijgen ondersteuning om dat op een veilige en verantwoorde manier te doen. Dit door onder andere extra bepalingen aan te bieden die in de huur-, bruikleen- of pachtovereenkomst opgenomen kunnen worden en door een geschikte odelhuurovereenkomst aan te bieden waarin die extra bepalingen zijn verwerkt voor de verhuur van leegstaande ruimten.

De kwetsbaarheid van het buitengebied voor ondermijnende criminaliteit wordt onderkend in diverse onderzoeken, waaronder in het onderzoek van oktober 2020 “Weerbare boeren in een kwetsbaar gebied” van Twynstra Gudde, in opdracht van de ZLTO en het Aanjaagteam Ondermijning (ATO). Oorzaken hiervan zijn onder andere de groeiende leegstand van agrarische opstallen vanwege stoppende boeren. Het convenant en de model-huurovereenkomst zijn beschikbaar via: Veilig buitengebied (zlto.nl).
Bron tekst en foto Persloket gemeente Meierijstad

vlnr: Dianne van Gammeren politie, Gerard van Zutven ZLTO, Edwin Daandels loco burgemeester Bernheze, Stef van de Hurk ZLTO, Tinie van Nistelrooij ZLTO, Kees van Rooij, burgemeester MEIERIJSTAD, Rick van der Horst ZLTO, Caroline van den Elsen burgemeester Boekel) 
ondertekening1

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

Scootmobielen Veghel

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Bloemboetiek

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Vakmeester Guus

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Verfzaak

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2023  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//