foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Proef met dienstverleningsloket voor internationale werknemers

Gebouw GemeentehuisMeierijstad2Meierijstad - Gemeente Meierijstad gaat zich nog nadrukkelijker inzetten voor goede woon, werk- en leefomstandigheden van internationale medewerkers. De commissie Roemer geeft in haar adviesrapport 'Geen tweederangs burgers', aanbevelingen voor de verbetering van de woon-, werk- en leefomstandigheden van internationale medewerkers in Nederland.

Eén daarvan is het aanbieden van een centrale loketfunctie waar de internationale werknemers terecht kunnen. Het Rijk heeft besloten dit advies over te nemen en heeft de provincie Noord-Brabant aangewezen als pilot provincie. De gemeente Meierijstad heeft zich bereid verklaard hieraan invulling te geven voor de regio Noordoost Brabant.

Internationale werknemers zijn niet meer weg te denken. Gezien de huidige arbeidsmarkt zijn zij in meerdere bedrijfstakken terug te vinden. Sommigen zijn hier kort, maar er zijn er ook die langer of voor altijd blijven. Het komt nog te vaak voor dat zij onder slechte omstandigheden werken en wonen. De internationale medewerkers hebben behoefte aan een informatieloket, deels digitaal, maar zeker ook fysiek. Een plek waar ze zich kunnen laten informeren over hun rechten en plichten, welke voorzieningen er zijn en zo mogelijk tot inburgering overgaan. Belangrijk is ook dat ondernemingen in Brabant waar deze mensen te werk gesteld zijn hieraan ook medewerking verlenen. Een rondje langs de bedrijven bevestigd de bereidheid van meerdere grote en kleinere werkgevers.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil, met de Provincie, in Brabant op vier plekken een regionaal informatie- en meldpunt opzetten en in ruim anderhalf jaar bekijken wat het beste werkt. Er zijn betere afspraken nodig tussen werkgevers en werkgeversinstanties, uitzendbureaus, overheids- en hulpinstanties. Denk bij deze laatste aan bijvoorbeeld de GGD, Arbeidsinspectie, huisartsen, politie en andere partners. Dit moet dan een voorbeeld zijn voor alle andere in te richten punten in Nederland.

Wethouder Jan Goijaarts: “De inzet van internationale werknemers is niet meer weg te denken in onze samenleving. Meierijstad heeft een grote opgave als het gaat om toezicht op de kwaliteit. We zijn daarom blij met dit loket namens de regio Noordoost Brabant. Zo krijgen we meer zicht op e situatie en kunnen we gerichter werken aan een gezamenlijke aanpak voor een goede en veilige woon- werk- en leefomgeving.”

Gebouw GemeentehuisMeierijstad2 

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Scootmobielen Veghel

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

Bloemboetiek

Klik > website

Klik > Website

Vakmeester Guus

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

De Verfzaak

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2024  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//