foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Ontwerp bestemmingsplan ‘Kom Schijndel 2013'

Gebouw GemeentehuisMeierijstad1Schijndel - Aan de Langstraat 14A is kinderopvang De Vlieger gevestigd. De kinderopvang bestaat uit een gebouw dat als kinderdagverblijf voor de kleinste kinderen in gebruik is genomen en tijdelijke units voor buitenschoolse opvang (BSO).

Er is een groot buitenterrein aanwezig dat wordt gebruikt als speeltuin en voor het parkeren van auto's. Gebleken is dat er permanent behoefte is aan BSO ruimte. Het voorliggende bestemmingsplan voorziet in een bouwvlak ter plaatse van de units, om in die permanente behoefte te kunnen voorzien.

Aan de Langstraat 14 is een woning aanwezig die in eigendom is bij initiatiefnemer. Het betreft het perceel kadastraal bekend Schijndel sectie F 2207 en F 2208. De percelen van de woning zijn in het plan betrokken omdat het plan voorziet in een verschuiving tussen beide functies. Het perceel Schijndel F 2190 heeft momenteel de bestemming Maatschappelijk - 1, gelijk aan de kinderopvang locatie, maar is hiervoor niet in gebruik. Met voorliggende bestemmingsplan wordt de bestemming Maatschappelijk - 1 omgezet naar Wonen. Tezamen met de percelen Schijndel sectie F 2207 en F2208 wordt zodoende één bestemmingsvlak Wonen gevormd. Het plan is niet mogelijk binnen het vigerende bestemmingsplan "Kom Schijndel 2013". De voorliggende herziening voorziet er in dat de bestaande situatie in de toekomst kan blijven bestaan.

Het college heeft ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan ‘Kom Schijndel 2013, herziening Langstraat 14a’ en legt het 6 weken ter inzage.

Gebouw GemeentehuisMeierijstad1 

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Scootmobielen Veghel

Klik > website

Klik > Website

Vakmeester Guus

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

Bloemboetiek

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Verfzaak

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2024  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//