foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Geld voor gevelverbetering in centrum

logo gemeente MeierijstadMeierijstad - Pandeigenaren in het centrum van Schijndel, Sint-Oedenrode of Veghel krijgen de kans om hun gevels te verbeteren of te vergroenen. De gemeente Meierijstad stelt hiervoor, de komende vier jaar, subsidie ter beschikking. Per jaar is er een totaalbudget beschikbaar van € 75.000,-.

Er kan ook een financiële bijdrage aangevraagd worden voor het verhuizen van een winkel of horecazaaknaar het centrumgebied. 

Deze subsidieregeling is een vervolg op de regeling die afgelopen drie jaar heeft gelopen en isbedoeld om de vitaliteit van de centra in Schijndel, Sint-Oedenrode of Veghel te ondersteunen.Dit om de centra aantrekkelijk en levendig te houden voor ondernemers, inwoners en bezoekers.

Gevelverbetering en -vergroening
Pandeigenaren die hun gevel willen verbeteren, kunnen hiervoor een financiële bijdrage aanvragen voor het aanpassen van de voorgevel. Het gaat dan bijvoorbeeld om het terugbrengenvan het oorspronkelijke, karakteristieke of historische karakter in de gevel of om het aanpassenvan de gevel in een eigentijds ontwerp of passend te verlichten. De bijdrage kan ook gebruikt worden voor het vergroenen van gevels. Dat draagt ook bij aan het verminderen van hittestress inde centra. Er kan een financiële bijdrage worden aangevraagd van €500,- per strekkende metervan de voorgevel. Voor de uitvoering van deze werkzaamheden kan een vergunning nodig zijn.

Verhuizing binnen de gemeente
Binnen de Centrumvisie streeft gemeente Meierijstad naar aantrekkelijke en toekomstbestendigecentra met weinig leegstand. Ondernemers die nu gevestigd zijn buiten het aangemerkte centrum en zich daarbinnen willen vestigen, kunnen voor die verhuizing een bijdrage aanvragen van€ 15.000,- per onderneming. Wethouder Jan Goijaarts: “We zien al mooie resultaten van gevelverbetering in de afgelopen jaren. Met verlenging van de subsidieregeling geven we andere pandeigenaren ook die kans. Het maakt onze stadscentra steeds aantrekkelijker.”

Tijdelijke subsidieverordening
Om de ambities uit de Centrumvisie te realiseren heeft in de periode 2021 – 2023 al een tijdelijkesubsidieregeling ‘Gevelverbetering en stimulering van binnengemeentelijke verplaatsingondernemingen’ gelopen. Met deze subsidie stimuleert de gemeente ondernemers envastgoedeigenaren om de uitstraling van gevels in de centra te verbeteren en om publieksgerichte functies te verplaatsen naar 1 van de 3 hoofdcentra. De afgelopen jaren zijn er al gevels verbeterden heeft de gemeente al vele concrete stappen gezet om de doelen uit de centrumvisie terealiseren. Maar er is ook nog werk aan de winkel. Op een aantal vlakken zijn de afgelopen jaren defundamenten gelegd en komt de gewenste beweging op gang tot compacte en aantrekkelijke centra. Een extra middel/ stimulans om de gewenste doelstellingen te realiseren is om desubsidieregeling voor gevelverbetering, -vergroening en verplaatsingen te verlengen.Het college heeft ingestemd met de tijdelijke subsidieregeling ‘Gevelverbetering, -vergroening en stimulering van binnengemeentelijke verplaatsing ondernemingen naar het kernwinkelgebied’.

Meer informatie

Meer informatie over de subsidieregeling en het aanvraagproces, is te vinden op www.meierijstadvoorondernemers.nl/centrumgebieden.

logo gemeente Meierijstad

De Verfzaak

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Vakmeester Guus

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

Scootmobielen Veghel

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Bloemboetiek

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2024  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//