foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Rechter: gemeente moet (deels) stoppen aan de Bremweg

Recht HamerMeierijstad - De rechter heeft vanmiddag beslist dat de gemeente Meierijstad deels moet stoppen met de bouw van de tijdelijke woningen aan de Bremweg. In de uitspraak is het volgende te lezen: "Het standpunt van het college over parkeeroverlast klopt niet. Daarom wordt de voorlopige voorziening getroffen dat het college de gemeente Meierijstad moet gelasten de bouw van een deel van de woningen (48 stuks) te staken en gestaakt te houden op straffe van een dwangsom te verbeuren aan verzoekers."

Deze dwangsom is €15.000 per week met een maximum van €100.000. "
De voorlopige voorziening heeft geen betrekking op de overige 96 woningen die dus kunnen worden gebouwd zonder dat een dwangsom aan verzoekers wordt verbeurd. Het bouwen van deze woningen is nog steeds in strijd met artikel 5.1 eerste lid, onder a, van de Omgevingswet zolang geen daartoe strekkende omgevingsvergunning is verleend", aldus de rechter.


"De gemeente Meierijstad wil op de locatie Bremweg/Heiweg 144 woningen voor ontheemden gaan bouwen zonder vergunning en handelt zelf handelt in strijd met de wet", aldus de uitspraak. Volgens de rechter treedt het college van Meierijstad niet op als omwonenden hier om verzoeken. "Dit noodzaakt de voorzieningenrechter tot het treffen van een verstrekkende voorlopige voorziening. De voorzieningenrechter kan in deze procedure maar in beperkte mate beoordelen of het verstandig om de woningen te bouwen."

De voorzieningenrechter:
 schorst het bestreden besluit;
 gelast het college om een last onder bestuursdwang op te leggen aan de gemeente Meierijstad strekkende tot het staken en gestaakt houden van de bouw van 48 woningen op de locatie Bremweg/Heiweg voor 21 februari 2024 op straffe van verbeuring van een dwangsom aan verzoekers van € 15.000,00 voor iedere week dat het college in gebreke blijft deze last op te leggen aan de gemeente Meierijstad met een maximum van € 100.000,00.-
 bepaalt dat deze voorlopige voorziening vervalt na de bekendmaking van het besluit op de aanvraag omgevingsvergunning van 28 februari 2023;
 wijst het verzoek voor het overige af;
 bepaalt dat het college het griffierecht van € 365,- aan verzoekers moet vergoeden;
 veroordeelt verweerder tot betaling van € 1.750,- aan proceskosten aan verzoekers.

Recht Hamer

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

De Verfzaak

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Bloemboetiek

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

Scootmobielen Veghel

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Vakmeester Guus

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2024  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//