foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Architect Bestuurscentrum Sint-Oedenrode (voorlopig) bekend

gebouwbestuurscentrummeierijstaddec20172Meierijstad - Maandag 17 juni is in het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode een openbare avond geweest. Genodigden en inwoners konden hun voorkeur aangeven voor één van de vijf architecten die deze avond hun visie op het nieuwe bestuurscentrum presenteerden. Voorafgaand aan deze avond zijn deze architecten beoordeeld door vakspecialisten en gebruikers.

De optelling van de gewogen scores van al deze groepen heeft bepaald dat Architectenbureau De Twee Snoeken de opdracht voorlopig gegund krijgt. De Twee Snoeken heeft samen met een andere partij hoog gescoord bij de vakspecialisten en gebruikers. En op de bewonersavond heeft De Twee Snoeken de hoogste score behaald, wat de doorslag heeft
gegeven.

Achtergrond
De gemeente Meierijstad gaat het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode optimaliseren en verduurzamen. Sinds de fusie en de daaropvolgende verhuizing van de kantoorfunctie naar Veghel is er veel leegstand. Daarbij is de huidige raadzaal te klein voor het aantal raadsleden van Meierijstad. Vorig jaar is daarom besloten dat een verbouwing van het bestuurscentrum nodig is. De gemeente is daarop gestart met een procedure om een architect te selecteren voor deze opgave.

Selectie
De gemeentelijke projectgroep heeft na een Europese aanbesteding vijf bureaus geselecteerd die deze opdracht kunnen uitvoeren. Deze bureaus zijn geselecteerd op basis van ervaring met vergelijkbare opdrachten, de wijze waarop zij de opdracht uit willen voeren en hun visie op participatie. De keuze voor de architect van het bestuurscentrum uit deze vijf geselecteerde architecten is met een zorgvuldig en breed proces tot stand gekomen. Ten eerste hebben vakspecialisten vanuit de gemeente en de gebruikers van het pand de architecten beoordeeld. Aansluitend waren op 17 juni omwonenden van het pand, lokale maatschappelijke organisaties en alle overige inwoners van de gemeente uitgenodigd om hun stem uit te brengen. Na het tellen van alle beoordelingspunten en stemmen heeft de gemeente het voornemen om de overeenkomst met Architectenbureau De Twee Snoeken uit Den Bosch te sluiten.

Hoe nu verder
De Twee Snoeken heeft na alle beoordelingen de hoogste totaalscore (de gewogen scores van vakspecialisten, gebruikers én inwoners opgeteld) en krijgt na nog een laatste oordeel door een bouwkostendeskundige de voorlopige opdracht. De aanbestedingswet schrijft voor dat belanghebbenden in de aanbestedingsprocedure nog de mogelijkheid hebben om bezwaar in te dienen tegen het besluit om de overeenkomst met Architectenbureau De Twee Snoeken te sluiten. Die bezwaartermijn loopt nog tot medio juli, daarna kan de overeenkomst definitief worden getekend.

Masterplan
Er is voor de selectie van de architect enkel een visie op de opgave gevraagd. De winnende architect start na de zomer met een masterplan inclusief scenariostudie. Hierna wordt één scenario uitgewerkt tot een ontwerp. In dit hele proces kan worden gestuurd op (on)mogelijkheden, wensen en eisen. Daar worden de vakspecialisten, gebruikers (waaronder raadswerkgroep) en omwonenden wederom bij betrokken. Wanneer en hoe precies, dat volgt na de zomer, in overleg met de geselecteerde architect.

gebouwbestuurscentrummeierijstaddec20172 

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Vakmeester Guus

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Verfzaak

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

The Social Club

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Scootmobielen Veghel

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2024  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//