foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Gemeenteraad bezorgd over samenwerking met Eindhoven

Gebouw GemeentehuisMeierijstadMeierijstad - Vandaag kwam de gemeente Meierijstad met het bericht naar buiten te willen gaan samenwerken met de Metropool Eindhoven. Dit betekent volgens de gemeente dat Meierijstad een (grote) schaalvergroting tegemoet gaat zien als onderdeel van de Metropoolregio Eindhoven, waarbij ook Weert zich zou moeten aansluiten.

Het lijkt er echter op dat de burgemeester is vergeten de gemeenteraad mee te nemen. Die gaat daar ook over. Dit heeft tot protest geleid van een aantal raadsfracties. Partijen zijn bang dat de vakantieperiode gebruikt zal worden om de gemeenteraad te passeren.

Lees hierna het bericht van de gemeente, gevolgd door de reactie van raadsfracties Hart en SP.

Persbericht gemeente Meierijstad:
Samenwerking Meierijstad en Metropoolregio Eindhoven (MRE)

De Metropoolregio Eindhoven (MRE) en de gemeente Meierijstad hebben zich op 3 juli jl. positief uitgesproken over een nadere verkenning naar een bovenregionale samenwerking. 

MRE en Meierijstad zien in elkaar een sterke strategisch partner voor de nabije toekomst. De eerste stap nu is het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst.

Meierijstad ziet in deze samenwerking kansen om de ambities binnen het collegeakkoord ‘Thuis in Meierijstad’ te realiseren. De eerste ambtelijke verkennende gesprekken laten zien dat er mogelijkheden zijn voor een kansrijke samenwerking op de onderwerpen: wonen, werken en mobiliteit.

Samen de schaalsprong in goede banen leiden 
Zowel MRE als Meierijstad staan voor grote ruimtelijke en sociale opgaven (woningbouw, werklocaties, bereikbaarheid, binden van talent, energie-infrastructuur en vitaal landelijk gebied). Met het door het Rijk gesubsidieerde project Beethoven worden de bestaande opgaven van MRE geïntensiveerd. Dit raakt ook de ambities van Meierijstad.
Naast Meierijstad gaat MRE ook samenwerken met de gemeente Weert.

Persbericht Hart en SP
Gemeenteraad buiten spel
Partijen laken het buiten spel zetten van de raad bij samenwerking regio EindhovenHart en SP roepen de burgemeester op het matje. Burgemeester Kees van Rooij moet zich verantwoorden voor het buiten spel zetten van de gemeenteraad. De voorgenomen samenwerkingsovereenkomst van Meierijstad met Metropoolregio Eindhoven is volgens de partijen in strijd met gemaakte afspraken.

De gemeenteraad neemt in het najaar een besluit over de toekomstvisie van de gemeente. Daarbij draait het vooral om de vraag of Meierijstad een bestuurlijke eenheid van dertien dorpen en dorpjes wil zijn of fors wil verstedelijken. De samenwerking met Metropoolregio Eindhoven (MRE) speelt in op die laatste optie en zet de raad voor het blok.

Wat Hart en SP betreft gaat van Rooij zijn boekje te buiten. De partijen hadden de raad terug willen roepen van reces, maar kregen daar te weinig steun voor. Een derde oppositiepartij trok zich vanmorgen terug (om de gemeenteraad terug te roepen van vakantie). Daarom de keuze voor mondeling te beantwoorden vragen tijdens de raadsvergadering van 23 september. Het betekent dat Van Rooij tot die datum op zijn handen moet zitten.

Overigens hebben de twee fracties ook inhoudelijke bezwaren. De samenwerking is er volgens MRE-voorzitter Jeroen Dijsselbloem namelijk op gericht om ‘grote ruimtelijke opgaven’ van zijn regio op te lossen, ‘zoals op het gebied van woningbouw, werklocaties, bereikbaarheid, energie-infrastructuur (zonneparken en windmolen), vitaal landelijk gebied en voorzieningen’. Dijsselbloem zegt dat in een artikel op de site van MRE.

Zorgen zijn er ook over de wijze waarop het college de samenwerking met de raad deelde. Dat gebeurde gisteren met een brief en persbericht waarop een embargo werd gelegd. De raad van Eindhoven is echter al eerder én in openbaarheid geïnformeerd. Saillant is dat het ook daar tot kritiek leidde: via een motie liet GroenLinks weten dat de samenwerkingsovereenkomst toch echt een bevoegdheid van de gemeenteraad is.

Vragen voor de burgemeester
De gemeente werkt aan een samenwerkingsovereenkomst met Metropoolregio Eindhoven (MRE), zo blijkt onder meer uit een publicatie op de website van die organisatie. Naar aanleiding hiervan hebben ondergetekenden de volgende vragen en aan het slot een dringend verzoek.
1. Wat is de reden dat u de gemeenteraad betrekt bij de toekomstvisie van Meierijstad en daarbinnen bij de keuzes voor twee scenario’s en u met deze samenwerking al werkt aan de ontwikkeling van één van die scenario’s?
2. Wat is de reden dat deze samenwerking niet door het college is bekendgemaakt toen tijdens de algemene beschouwingen werd gedebatteerd over samenwerking met Brainport, de merknaam van MRE?
3. Bent u met ons van mening dat de handelwijze van het college getuigt van minachting van de gemeenteraad? Zo ja, wat zijn de consequenties van dat besef? Zo nee, hoe verklaart u dan het gedrag van u of het college in relatie tot het proces van toekomstvisie en algemene beschouwing?
4. Wat is de reden dat de gemeenteraad van Eindhoven in het openbaar is geïnformeerd over de samenwerking (op 2 juli jl. werd daarover gedebatteerd naar aanleiding van een motie van GroenLinks) en ook de MRE erover op haar website publiceerde en u daarover in penbaarheid niets deelde?
5. Wat vindt u van het feit dat MRE-voorzitter Dijsselbloem op de al genoemde website stelt dat de samenwerking relevant is vanwege louter regionale Eindhovense opgaven? Tot slot: we vragen u met grote klem om voor de raadsvergadering waarop u deze vragen beantwoordt geen stappen zet op weg naar een mogelijke samenwerking die onomkeerbaar zijn.
Met vriendelijke groet,
M. van Esch, Hart R. Merks, SP

 Hartpolitiekepartijapril2019
spmeierijstad1
logo meierijstad 2

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Vakmeester Guus

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

De Verfzaak

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Scootmobielen Veghel

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

The Social Club

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2024  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//