foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Bomenkap in Pastoor Dondersstraat, Rietstraat, Chopinstraat en Kerkendijk

Pastoor DondersstraatSchijndel – De gemeente Schijndel is binnenkort voornemens om 47 linden, 1 zomereik en 1 boom te kappen in de Pastoor Dondersstraat Rietstraat, Chopinstraat en de Kerkendijk. De nieuwsredactie van TVSchijndel deed navraag bij de gemeente waarom vooral zoveel linden [47] gekapt moeten worden en hoeveel bomen er per straat gekapt gaan worden. In een reactie laat de gemeentewoordvoerster weten dat in de Pastoor Dondersstraat in totaal 42 linden worden gekapt. Deze bomen hebben slechte groeiomstandigheden. Ze hebben een krappe groeiplaats en staan te kort op elkaar. De bomen leveren zorgen op dit moment voor wortelopdruk, waardoor stoeptegels scheef komen te liggen. Ook worden er op termijn problemen met riolering, kabels en leidingen voorzien. Deze bomen worden daarom nu verwijderd om verdere toekomstige problemen te voorkomen. Gelukkig blijft het groene karakter van de straat wel overeind door de mooie grote bomen in de middenberm. Meer informatie over de bomenkap in de 3 andere Schijndelse straten leest u hieronder.

In de Chopinstraat wordt 1 zomereik gekapt. Deze boom staat midden in een speelvoorziening, waar deze voor overlast zorgt. Daarom is ervoor gekozen om deze boom te verwijderen, gecompenseerd door herplant (op het pleintje bij de speelvoorziening).

In de Rietstraat worden er 5 linden gekapt. Deze bomen staan erg dicht op de erfgrens en de bebouwing. Dit levert problemen op door overhangende takken e.d. Daarom worden deze bomen verwijderd. Door de grote oude bomen aan de overzijde van de straat blijft het groene aanzien van de Rietstraat behouden.

Aan de Kerkendijk wordt in het dierenparkje ook een boom gekapt.

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Scootmobielen Veghel

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Verfzaak

Klik > website

Klik > Website

The Social Club

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Vakmeester Guus

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2024  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//