foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

8 Schijndelaren bijgeschreven als Lid in de Orde van Oranje Nassau

lintjesregen 2013Schijndel – Vrijdag 26 april, was het een zeer drukke ochtend voor burgemeester Eugster en het Schijndelse Oranje Comité want niet minder dan 8 Schijndelaren ontvingen uit handen van burgemeester Jetty Eugster–van Bergeijk een Koninklijke Onderscheiding. Allen ontvingen vanochtend de daarbij behorende versierselen op 8 verschillende locaties in Schijndel en werden als lid in de Orde van Oranje-Nassau bijgeschreven. Een camerateam van TVSchijndel was bij alle uitreikingen tijdens deze lintjesregen aanwezig en maakte een videoverslag en een uitgebreide fotoreportage die u in het Fotoboek van TVSchijndel kunt bekijken. U kunt hieronder lezen vanwege welke bijzondere verdiensten de decorandi deze onderscheiding hebben mogen ontvangen.

 

7 - Wim van der Schoot

Decorandus:  de heer W.A. (Wim) van der Schoot
Onderscheiding:  Lid in de Orde van Oranje Nassau
 
Beschrijving bijzondere verdiensten:
 1974 – heden:
 Medeoprichter en bestuurslid (gedurende 2 jaar penningmeester, vervolgens tot op heden secretaris en gedurende 4 jaar tevens voorzitter) van de Handbalvereniging Zephyr.
 1974 – heden:
 Vrijwilliger bij en collectant voor het Nationaal Jeugd Fonds. Decorandus collecteert jaarlijks voor Jantje Beton, afdeling Schijndel. Ook is hij collectant voor de Gehandicaptensport in de gemeente Schijndel. Daarnaast helpt hij jaarlijks mee met De Grote Clubactie voor de sportverenigingen in de gemeente Schijndel.
 1975 – heden:
 Scheidsrechter van het Nederlands Handbal Verbond, afdeling Brabant. Hij begeleidt en werft nieuwe scheidsrechters.
 1987 – heden:
 Textielinzamelaar. De opbrengsten komen ten goede aan de Stichting Kuren Met Reuma, kuurreizen voor reumapatiënten, Sam's Kledingactie voor Mensen In Nood en de Handbalvereniging Zephyr.
 2000 – heden:
 Actief lid van de Jeugd Sport Stichting Schijndel, een onafhankelijk overkoepelend orgaan van de gezamenlijke jeugd- en sportverenigingen in Schijndel.
 2010 – heden:
 Actief bezig zijn in zijn woonwijk. Decorandus onderhoudt het groen in de wijk en helpt bij het beplanten en het onderhoud. Hij helpt buurtgenoten die dit niet zelf meer kunnen en adviseert bij het onderhoud.
 
1 - Rien HabrakenDecorandus:  de heer M.G. (Rien) Habraken
Onderscheiding:  Lid in de Orde van Oranje-Nassau
 
Beschrijving bijzondere verdiensten:
1983 – heden:
Bestuurslid van de Wandelsportvereniging Alico Schijndel. Tussen 1983 en 1988 verzorgde hij de wandelaars tijdens de vierdaagse in Nijmegen. Momenteel helpt hij nog steeds bij de vierdaagse. Tevens coördineert hij de  hij de inzameling van oud papier voor de vereniging, brengt hij het clubblad 'De Wandelpas' en de andere post voor de leden rond, zet hij de routes uit voor de jaarlijkse wandeldagen, haalt hij advertenties op voor het programmaboekje, beheert en onderhoudt hij de materialen van de vereniging, is hij chauffeur voor de wandelaars naar diverse wandeltochten, regelt hij de inschrijvingen voor de wandeltochten en regelt en begeleidt hij de jaarlijkse bedevaarttocht naar ’s-Hertogenbosch.
1990 – heden:
 Medewerker op de begraafplaatsen van de Sint Servatius parochie te Schijndel. Van 1990 tot 2010 was hij lid van de begraafplaatscommissie van de H. Paulus kerk en van 1990 tot 2000 was hij daar ook grafdelver. Van 1990 tot heden onderhoudt hij de begraafplaatsen van de parochie. Daarnaast is hij ook aanwezig tijdens het begraven na een uitvaart.
 
2 - Mart BerkelmansDecorandus : de heer M.A.G. (Mart) Berkelmans
Onderscheiding : Lid in de orde van Oranje Nassau
 
Beschrijving bijzondere verdiensten:
1978 – heden:
Van 1978 tot 1992 en van 1997 tot 2003 voorzitter en vanaf 1992 penningmeester van de Tafeltennisvereniging Schijndel.
1988 – 2007:
Vrijwilliger bij het Kindercarnaval in het Sociaal Cultureel Centrum De Vink. Decorandus hielp mee met de organisatie, het versieren van de zaal, stuurde andere vrijwilligers aan en hield toezicht op de kinderen.
1992 – heden:
Bestuurslid en vanaf 2011 penningmeester bij de Stichting De Vink. Decorandus is mede-organisator van de sociaal-culturele activiteiten.
2003 – heden:
Voorzitter van de Biljartvereniging De Schaats
2011 – heden:
Vrijwilliger bij het verpleeghuis St. Barbara. Decorandus assisteert bij de kaartochtend.
 
8 - Arie SpieringsDecorandus:  de heer A.J.P. (Arie) Spierings
Onderscheiding:  Lid in de Orde van Oranje Nassau

Beschrijving bijzondere verdiensten
1976- 1998:
Vrijwilliger bij de voormalige Bouw- en Houtbond, afdeling Schijndel. Decorandus verrichtte diverse werkzaamheden, waaronder ledenwerving en propagandawerkzaamheden.
1984 –heden:
Vrijwilliger en coördinator bij de FNV, afdeling Schijndel. Decorandus verricht diverse werkzaamheden, waaronder het plannen van cursussen en het onderhouden van de contacten met de media.
1988-2007:
Vrijwilliger bij het Platform Gehandicapten en Ouderen Schijndel. Decorandus was onder andere vertegenwoordiger in het Plaatselijk Overleg Gehandicapten Tilburg en lid van de Werkgroep Deeltaxi ’s-Hertogenbosch.
1992-heden:
Vrijwilliger bij de sportvereniging RKSV Schijndel. Decorandus zit bij thuiswedstrijden achter de kassa en zorgt voor een goede doorstroming van het publiek.
1992-heden:
Vrijwilliger bij de Stichting Lokale Omroep Schijndel; dagelijks worden er vanuit het Cultureel Centrum 't Spectrum te Schijndel radio-, televisie- en tekst-televisieprogramma's uitgezonden. Decorandus zorgt ervoor dat de berichten en felicitaties op Tekst TV komen.
1992-2006:
vrijwilliger bij de Brede Welzijnsinstelling Het Palet; de instelling biedt ondersteuning aan mensen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken door ouderdom, ziekte, eenzaamheid of een beperking. Decorandus heeft meegewerkt aan diverse activiteiten voor werklozen met als doelstelling om voor deze mensen een dagbesteding te vinden.
1995-2002:
vrijwilliger bij de Voetgangersvereniging Schijndel, onderdeel van de vereniging Veilig Verkeer Nederland. Decorandus heeft zich met name ingezet om een betere toegankelijkheid te creëren voor de mindervaliden in Schijndel.
1997-2003:
bestuurslid van de Gehandicapten Organisatie Nederland, afdeling Schijndel. Decorandus droeg onder andere bij aan de organisatie van soosochtenden en aan de ledenwerving.
 
3 - Betsie DellevoetDecoranda:  mevrouw L. (Betsie) Dellevoet – van Meersbergen
Onderscheiding:  Lid in de Orde van Oranje Nassau

Beschrijving bijzondere verdiensten
1988 – 2000:
Vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Schijndel van de Stichting Vluchtelingenwerk Oost-Brabant en omstreken.
1988 – 2004:
Vrijwilliger bij het Museum Jan Heestershuis te Schijndel. Decoranda fungeerde onder andere als gastvrouw en zij gaf rondleidingen.
1990 – 1998:
Groepsbegeleider bij de Jeugdvakantieweek Schijndel.
1992 – heden:
Vrijwilliger bij de verzorgingshuizen Mgr. Bekkershuis en Huize Lidwina te Schijndel. Decoranda verzorgde de koffierondes voor de ouderen en thans assisteert zij bij activiteiten.
1997 – heden:
Vrijwilliger bij Het Steunpunt van de Brede Welzijnsinstelling Het Palet te Schijndel. Decoranda assisteert onder andere op de dag van de Mantelzorg en bij de inloopochtend voor ouderen.
1998 – heden:
Vrijwilliger bij de Nationale Vereniging De Zonnebloem, afdeling Schijndel. Decoranda fungeert als begeleider en zij verricht hand-en-spandiensten bij de jaarlijks terugkerende activiteiten.
2003 – heden:
Verkoopster bij de kringloopwinkel 't vinCentje van de Vincentiusvereniging Schijndel.
Daarnaast heeft decoranda in 2009 een container spullen verzameld voor een weeshuis in Congo. 


4 - Theo van RoosmalenDecorandus:  de heer T.H.M. (Theo) van Roosmalen
Onderscheiding:  Lid in de Orde van Oranje Nassau


Beschrijving bijzondere verdiensten
1970 – 1972:
Bestuurslid en voorzitter van de Katholieke Plattelandsjongeren Sint Michielsgestel.
1970 – 1974:
Penningmeester van het Jongerenkoor Sint Michielsgestel.
1970 – 1976:
Vrijwilliger bij de Bescherming Burgerbevolking (B.B.). de B.B. was een civiele berschermingsorganisatie die in 1952 werd opgericht om de Nederlandse bevolking in tijd van oorlog te kunnen beschermen.
1974 – 2000:
Bestuurslid en vanaf 1980 voorzitter van de personeelsvereniging van Bouwbedrijf Timmermans Van der Heijden.
1992 – 1997:
Oprichter en voorzitter van Zangvereniging Koor Timeless te Schijndel.
1994 – heden:
Vrijwilliger bij de Parochie Sint Servatius Schijndel. Decorandus was onder andere secretaris, lector en voorganger van woord tijdens de communievieringen. Thans is decorandus voorzitter van de commissies Begraafplaatsenbeheer en Gebouwenbeheer, medecoördinator van de
kerklocatie aan de Boschweg en lid van de werkgroep Fusie Parochie Groot Schijndel vastgoed.

5 - Lamber GeversDecorandus:  de heer L.J. (Lambèr) Gevers
Onderscheiding:  Lid in de Orde van Oranje Nassau

Beschrijving bijzondere verdiensten
1995 – heden:
Mede-oprichter, redactielid, verslaggever en presentator van het politiek televisieprogramma Schijndelse Politiek Op TV (S.P.O.T.). Maandelijks werden er uitzendingen via de Lokale Omroep Schijndel uitgezonden en inmiddels zijn er ruim 180 live-uitzendingen geweest, waarbij hij als presentator en redactielid een belangrijke rol heeft gespeeld.
1996-heden:
Promotor en stimulator van het carnaval voor de Schijndelse jeugd. Hij stimuleert de diverse basisscholen in Schijndel om aan het KinderLiekusFist (waarbij de jeugd op een creatieve manier carnaval viert) mee te doen met een zelf geschreven carnavalsliedje en om deel te nemen aan activiteiten tijdens het carnaval. Zelf heeft hij diverse liedjes voor het LiekusFist geschreven.
2004-heden:
Mede-organisator van de optredens van het carnavalsorkestje 't Overschotje. Tevens is hij de initiator en bedenker van de diverse carnavalsacts tijdens de Zittingsavonden in Schijndel.
- 2009-heden: organisator van het KinderLiekusFist
- 2011-heden: organisator van het Grote LiekusFist te Schijndel
2006 – 2008:
Initiator en promotor van De Speelleertuin van het schoolcomplex Educatieve Basis Centra
Oost (EBC-Oost). Onder zijn leiding zijn twee basisscholen onder één dak verder gegaan in dit nieuwe schoolcomplex en is hierbij een Speelleertuin gerealiseerd. In 2008 behaalde de EBC-Oost tijdens Brabantse verkiezingen van Onderwijsprijs Noord-Brabant (een gezamenlijk initiatief van het Instituut voor Nationale Onderwijspromotie (INOP) en de provincie Noord-Brabant) de eerste prijs en in 2009 behaaldede 'Speelleertuin' van EBC Oost landelijk een tweede plaats. De Speelleertuin is een gezamenlijke voorziening waarbij gespeeld wordt met respect voor de natuur en waar ruimte is voor 'kunstuitingen’.
2007 – heden:
Politiek verslaggever en redacteur van TV Schijndel. Hij houdt de politieke webpagina voor TV Schijndel bij en zorgt voor beeldverslagen van en interviews over de Schijndelse gemeentepolitiek ‘.
2008 – heden:
Initiator, organisator, ontvanger en presentator van het jaarlijkse Grote Sinterklaasfeest (voor circa 2.000 kinderen) en mede-initiator van het Sinterklaasjournaal op.  Hij zorgt ervoor dat de jongste leerlingen uit het Schijndelse basisonderwijs allemaal een rol krijgen in het 8-delige Sinterklaasjournaal.
In 2010 behaalde dit Sinterklaasjournaal een landelijke nominatie bij de "Gouden Pepernoot" en behaalde het Grote Sinterklaasfeest hierbij een landelijke tweede plaats.
2008 – heden:
Initiatiefnemer van het Opzet Lokaal Media Platform Schijndel. Dit is een overkoepelende organisatie van Schijndelse stichtingen en organisaties die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van een aantal integrale taken middels uitzendingen via het lokale bestaande radio- en televisienet. Hij is de initiatiefnemer om te komen tot de realisatie van een lokaal Mediaplatform "Samen sterk in (lokaal) medialand".
2012 – heden:
Commissielid PvdA vaste commissie gemeenteraad Schijndel

6 - Henk van der SpangDecorandus:  de heer H.P.G.J. (Henk) van der Spank
Onderscheiding:  Lid in de Orde van Oranje Nassau

Beschrijving bijzondere verdiensten
- 1992-2002: secretaris Paardensportvereniging Jan van Amstel (waarbij Henk de van ‘92 t/m ‘97 tevens het wedstrijdsecretariaat voor de wedstrijden heeft verzorgd)
 
- 1994-2009: initiator, organisator en kartrekker voor de totstandkoming nieuw paardensportterrein aan de Dungensesteeg voor Paardensportvereniging Jan van Amstel en Menvereniging D.I.O.
 
- 1994-2003: initiator, organisator en kartrekker voor de totstandkoming gebruiksovereenkomst tussen Pension- en Handelsstal (Manege) De Molenheide, Paardensportvereniging Jan van Amstel en Menvereniging D.I.O.
 
- 2002-heden: actief lid Paardensportvereniging Jan van Amstel:
 
   - het begeleiden van het samengaan van Paardensportvereniging Jan van Amstel met ponyclub De Trouwe Vriendjes, incl. het verzorgen van de Statuten en huishoudelijk reglement
 
   - het helpen bij concoursen en indoors bij zowel Paardensportvereniging Jan van Amstel als bij menvereniging D.I.O.
 
   - lid van de feestcommissie bij het 40-jarig en 50-jarig jubileum van de vereniging
 
- 2009-heden: voorzitter Stichting Beheer Paardensportterrein Dungensesteeg, incl. het verzorgen van de Statuten en huishoudelijk reglement
 
- 2002-heden: voorzitter Stichting De Leemput (de stichting behartigt de belangen van 3 verenigingen: schaatsclub Thialf, Wielervereniging Schijndel en Jeu de Boules vereniging Wij Liggen)
 
- 2007-heden: lid muziekkapel De Bellebloazers, verzorgt tevens de administratie 2011 – heden
 
- 2011-heden: lid Koninklijke Harmonie St. Cecilia
 
- 2011-heden: lid Seniorenraad Schijndel, geeft als lid van de themagroep Wonen aan de gemeente advies op het gebied van wonen.

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Jan de Jong

Klik > website

Klik > Website

Scootmobielen Veghel

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

LOOKS

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Vakmeester Guus

Klik > website

Klik > Website

sprinkels

Klik > website

Klik > Website

Bloemboetiek

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2023  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//