foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

GGD Hart voor Brabant : 1 op de 8 mantelzorgers zwaar belast

ggd hart van brabant-schijndel-kleurRegio / Landelijk - Ruim 13 procent van de inwoners van 19 jaar en ouder in GGD regio Hart voor Brabant geeft intensief of langdurig mantelzorg. Van deze mantelzorgers voelt 1 op de 8 zich zwaar belast. De druk op de mantelzorgers zal naar verwachting toenemen vanwege de vergrijzing. Immers: steeds meer mensen hebben gezondheidsproblemen waarvoor zorg nodig is. Dat blijkt uit cijfers van de GGD Gezondheidsmonitor 2012. In het najaar van 2012 deden ongeveer 28.000 volwassenen uit 28 gemeenten in Hart voor Brabant mee aan een grootschalig gezondheidsonderzoek. Dit onderzoek werd tegelijk uitgevoerd door alle GGD’en in Nederland, in samenwerking met het Centraal bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De landelijke en een deel van de regionale cijfers zijn inmiddels bekend.

Dertigers vinden mantelzorg zwaar
Mantelzorg is onbetaalde zorg die gegeven wordt aan een bekende uit iemands omgeving. Het gaat hier om onbetaalde zorg van meer dan 8 uur per week of minimaal drie maanden. Het percentage mantelzorgers in Hart voor Brabant is iets hoger dan het landelijk gemiddelde (13 om 12%). Meer vrouwen geven mantelzorg dan mannen (16 om 10%). De meeste mantelzorgers zijn tussen de 50 en 65 jaar oud (20%). Onder de dertigers bevinden zich relatief weinig mantelzorgers (6%). Van de mantelzorgers voelt 1 op de 8 zich zwaar belast. Van de dertigers is dat maar liefst 1 op de 5.


1 op de 3 ouderen heeft een beperking
Mensen hebben meer mantelzorg nodig naarmate ze ouder worden. De gezondheidsproblematiek neemt immers toe met de leeftijd. Ouderen hebben vaker beperkingen en chronische ziekten. In Hart voor Brabant heeft bijna een derde van de 65-plussers bijvoorbeeld een lichamelijke beperking in horen, zien of bewegen (32%). Dit is iets meer dan het landelijk gemiddelde (30%). Van de 65-plussers heeft 1 op de 10 een gehoorprobleem, 1 op de 10 een gezichtsbeperking en bijna een kwart een mobiliteitsprobleem.


Veel volwassenen leven ongezond
Een ongezonde leefstijl heeft een negatieve invloed op de gezondheid. Uit het onderzoek blijkt dat nog steeds té veel volwassenen een ongezonde leefstijl hebben. Van de 19- t/m 64-jarigen rookt een kwart, heeft bijna de helft overgewicht, heeft 12% ernstig overgewicht en voldoet ruim een derde niet aan de norm voor gezond bewegen. Van de 65-plussers rookt 14%, heeft 17% ernstig overgewicht en voldoet 31% niet aan de norm voor gezond bewegen. Het aantal ‘zware’ drinkers (minstens 1x per week 6 glazen of meer per dag voor mannen, 4 glazen voor vrouwen) in de leeftijdsgroep van 19 t/m 64 jaar is in Hart voor Brabant iets groter dan landelijk (14% ten opzichte van 12%). De meeste ‘zware’ drinkers komen voor in de leeftijdsgroep 19 tot 30 jaar (22%).


Gemeentelijke cijfers volgen
GGD Hart voor Brabant analyseert de komende periode de onderzoeksresultaten per gemeente en bestudeert eventuele trends. Gemeenten kunnen deze informatie gebruiken voor het lokale gezondheidsbeleid en het organiseren van activiteiten.


CBS
GGD Nederland over de Landelijke uitkomsten Gezondheidsmonitor 2012
In de Gezondheidsmonitor 2012 hebben het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD-en gezamenlijk data verzameld over een achttal gezondheids- en leefstijlgerelateerde onderwerpen: ervaren gezondheid, langdurige aandoeningen, functiebeperkingen, mantelzorg geven, rookgedrag, alcoholgebruik, overgewicht en lichamelijke activiteit. De voorlopige uitkomsten staan in onderstaande tabel.


Het onderzoek is uitgevoerd in 2012 en had de bevolking van 19 jaar en ouder als doelpopulatie. In totaal zijn ongeveer 400 duizend mensen geënquêteerd. Ongeveer 15 duizend personen zijn door het CBS geïnterviewd, de overige personen door de GGD-en. Er is niet geënquêteerd onder de bevolking woonachtig in institutionele huishoudens.

De Gezondheidsmonitor wordt eens in de vier jaar uitgevoerd. 2012 was het eerste jaar waarin CBS en GGD daarbij dezelfde vraagstellingen hanteerden, waardoor op basis van het gezamenlijke databestand gepubliceerd kan worden. Er zijn verschillen in de manier waarop het CBS en de GGD-en hun data hebben verzameld. Bij het CBS was er sprake van een onderzoek bestaande uit twee delen. In deel 1 zaten de onderwerpen ervaren gezondheid, mantelzorg geven, roken en overgewicht. Mensen uit de steekproef werd voor dit onderzoeksdeel gevraagd deel te nemen via internet. Als er niet werd gerespondeerd, werden mensen herbenaderd via telefoon of face-to-face. In onderzoeksdeel 2 waren de andere vier onderwerpen opgenomen. Deel 2 kon via internet of op papier worden ingevuld. De GGD-en hadden een eendelig onderzoek. Mensen uit de steekproef werd gevraagd via internet of op papier de vragen te beantwoorden.

Doordat de waarnemingsmethode in 2012 anders is dan voor de Gezondheidsenquête van 2011 en eerdere jaren van het CBS, zijn de uitkomsten niet zonder meer vergelijkbaar. De cijfers in deze maatwerktabel zijn voorlopige cijfers.

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

Scootmobielen Veghel

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Bloemboetiek

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Vakmeester Guus

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

De Verfzaak

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2024  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//