foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Vaststellen startnotitie Regionale Energiestrategie Noordoost Brabant

ResnobrabantStartnotitieLandelijk / Meierijstad - Een onderdeel van het nog te ondertekenen landelijke Klimaatakkoord is het opstellen van een Regionale Energiestrategie (RES) in alle 30 energieregio’s in Nederland. Meierijstad valt onder de regio Noordoost Brabant. De RES richt zich op de onderdelen Gebouwde Omgeving en Elektriciteit. De RES houdt in dat alle energieregio's een half jaar na ondertekening van het Klimaatakkoord een voorlopig bod uitbrengen aan het ministerie van Economische zaken en Klimaat. Weer een half jaar daarna brengen alle regio’s een definitief bod uit.

In dat bod staat de hoeveelheid duurzame energie die de betreffende regio gaat opwekken. Aan alle zestien colleges en gemeenteraden in de regio Noordoost Brabant, de waterschappen, provincie en Enexis wordt voorgesteld in te stemmen met, of kennis te nemen van de voorliggende startnotitie. Daarmee committeren alle partijen zich aan de kaders en het proces van het opstellen van de RES in onze energieregio. Het college van Meierijstad stemt in met de startnotitie Regionale Energiestrategie Noordoost Brabant en legt deze ter vaststelling voor aan de gemeenteraad op 18 april.

Resopgaveperklimaattafelnationaal
Reshandreikingdec2018
Resparticipatie
ResnobrabantStartnotitie
RessamenwerkingoverhedenLacros

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Hart voor Schijndel

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal