foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen

Gebouw GemeentehuisMeierijstad1Meierijstad - Duizenden ouders zijn getroffen door de problemen met de kinderopvangtoeslag. I.v.m. de hersteloperatie heeft het kabinet besloten dat schulden bij publieke uitvoeringsorganisaties, waaronder gemeenten, worden kwijtgescholden. De VNG heeft hierover afspraken gemaakt met het Rijk. Het Rijk heeft toegezegd alle kosten die gemeenten zullen maken op basis van nacalculatie volledig te vergoeden. Er is dus geen financieel risico voor de gemeente. Door de betrokken ministeries is gewerkt aan het creëren van een wettelijke grondslag hiervoor. Dit heeft geresulteerd in de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen. Door het spoedeisend belang dat met kwijtschelding gemoeid is, kan niet gewacht worden tot het wetsvoorstel formeel is bekrachtigd. Gemeenten worden gevraagd daarop te anticiperen.

Het kwijtschelden van de publieke schulden biedt gedupeerde ouders rust, zekerheid en zicht op een nieuwe schuldenvrije start. De gemeente Meierijstad wil anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen, overeenkomstig de landelijk gemaakte afspraken.

Het college heeft besloten om de gemeentelijke vorderingen van ouders die gedupeerd zijn door de problemen rondom de kinderopvangtoeslag, en daardoor recht hebben op het forfaitaire bedrag van € 30.000, -, vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen, kwijt te schelden. De kwijtscheldingen worden ambtshalve verleend. Ze laat het besluit in werking treden met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking en het besluit is van kracht tot het moment dat de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen in werking treedt.

Gebouw GemeentehuisMeierijstad1

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

PTS Veghel

Klik > website

Klik > Website

LOOKS

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Jan de Jong

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Bloemboetiek

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Sterk_FIT

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2022  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//