foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Meierijstad deelt de basis voor Milieu Effect Rapportage Windenergie

Gebouw GemeentehuisMeierijstad1Meierijstad - In april is gemeente Meierijstad gestart met een traject om tot een goed en breed gedragen afwegingskader voor windenergie te komen. Een belangrijk onderdeel is het Milieu Effect Rapport (MER). Wát er in het MER onderzocht gaat worden én op welke manier is nu opgeschreven in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Inwoners en belangenorganisaties hebben meegedacht over de onderwerpen. De NRD ligt vanaf 1 augustus 2 maanden ter inzage.

Gebiedstafels: input voor NRD
In Meierijstad zijn nog 4 gebieden in beeld waar mogelijk windmolens kunnen komen: langs de Zuid-Willemsvaart/N279 bij het Lijnt; langs de Zuid-Willemsvaart/N279 bij het Wijboschbroek; Rooische heide / Schijndelsche heide ten westen van de Schijndelseweg en tot slot de Schijndelse heide ten oosten van de Schijndelseweg. Voor elk gebied is in april/mei een gebiedstafel georganiseerd. Inwoners hebben daarbij ook aandachtspunten aangedragen voor de NRD. Daarvan is beoordeeld of ze in de NRD en straks MER meegenomen kunnen worden of niet. Sommige onderwerpen hebben namelijk niets met milieu te maken; denk aan invloed op waarde van woningen; of slagschaduw op zonnepanelen. Dat zijn voorbeelden van onderwerpen die nu niet in de NRD staan, maar op een later moment in het proces aandacht krijgen. Wél in de NRD opgenomen zijn bijvoorbeeld effecten op vogels en fauna, (laag frequent) geluid, slagschaduw, lichtschittering, opeenstapeling van geluid vanwege militair vliegverkeer en effecten op bedrijfsvoering veehouderijen.

Najaarsbijeenkomsten: uitleg over zienswijzen
Eerder heeft het college al besloten meer tijd te nemen voor dit traject om gehoor te kunnen geven aan de wens van inwoners en belanghebbenden nog intensiever betrokken te worden. Zo is op 5 juli jl. is een aparte kennistafel georganiseerd waarin de concept NRD al aan geïnteresseerden is toegelicht; een moment om te toetsen of de inbreng van bewoners goed verwerkt is.

De NRD ligt van 1 augustus t/m 30 september ter inzage. Een langere periode dan gebruikelijk omdat er deels sprake is van zomervakantie. In die periode kan eenieder een zienswijze indienen. In het najaar organiseert de gemeente opnieuw diverse avonden. In september om uitleg te geven hoe een inwoner een zienswijze in kan dienen. Later volgt een avond om de reactie op de zienswijzen toe te lichten. Dag en tijdstip maakt de gemeente nog bekend. Na verwerking van alle zienswijzen en behandeling in het college, neemt de raad in december een besluit over de NRD. Daarna wordt het MER opgesteld. Wethouder Harry van Rooijen: “Windenergie is een gevoelig onderwerp en ook een complex onderwerp. We willen dat inwoners het proces én de inhoud goed kunnen begrijpen. Daarom
kiezen we ervoor momenten te organiseren waarop we zaken rustig kunnen uitleggen en vragen kunnen beantwoorden. Het is een belangrijke verkenning en die doen we samen met onze inwoners.”

Het NRD is vanaf 1 augustus a.s. te raadplegen op www.meierijstad.nl/windenergie. Daar staat ook een publiekssamenvatting.

Gebouw GemeentehuisMeierijstad1

Scootmobielen Veghel

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Bloemboetiek

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

De Verfzaak

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

Vakmeester Guus

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2023  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//