foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Meierijstad krijgt veel minder klachten

Gebouw GemeentehuisMeierijstad1Meierijstad - Waar Meierijstad in 2019 126 klachten ontving, is het aantal klachten in 2020 gedaald naar 71. Dat komt naar voren in het Jaarverslag Klachten 2020. De daling is goed nieuws, zeker in een bijzonder jaar als 2020, waarin de dienstverlening van de gemeente moest worden aangepast aan de maatregelen rond Covid19. Als de huidige trend dit jaar zich voortzet zal ook in 2021 het aantal klachten zich rond de 70 bevinden.

Een eenduidige oorzaak voor deze daling is niet te geven. Er zijn wel een aantal mogelijke factoren die gezorgd kunnen hebben voor deze daling. Uit het Rekenkameronderzoek blijkt dat inwoners de gemeente Meierijstad een 8 voor dienstverlening geven. Ook speelt een rol dat klachten voor het ophalen van huisvuil sinds 2020 door de afvalinzamelaar zelf worden afgewikkeld. En tenslotte is de Covid 19 pandemie bij een aantal ateliers mogelijk de reden van de daling van het aantal gevraagde diensten/contacten. Daartegenover staat dat het aantal diensten bij het werkatelier Toegang (denk aan de TOZO-regeling) en het werkatelier Vergunning/Toezicht/Handhaving juist fors is toegenomen, terwijl het aantal klachten over deze ateliers juist in aantal of relatief gezien is gedaald.
Verbeterpunten liggen op het terrein van afhandeling meldingen openbare ruimte en de tijdige afwikkeling van aanvragen: er is in 2020 al gestart met de optimalisatie van de processen en het geven van trainingen.

Gebouw GemeentehuisMeierijstad1

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Jan de Jong

Klik > website

Klik > Website

PTS Veghel

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Sterk_FIT

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Bloemboetiek

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

LOOKS

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2022  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//