foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Tijdelijke Subsidieregeling Compensatie Coronaschade Musea 2021

gemeentemeierijstad jan2017Meierijstad - In Meierijstad zijn verschillende musea gevestigd die in lock-down hebben gezeten als gevolg van de maatregelen ter bestrijding het Coronavirus. De gemeenteraad van Meierijstad heeft besloten een totaalbudget van € 25.000 beschikbaar te stellen voor de compensatie van Coronaschade van deze musea. Dit bedrag wordt bekostigd uit de bijdrage die de gemeente van het Rijk heeft ontvangen voor het compenseren van Coronaschade binnen de lokale kunst- en cultuursector.

Afhankelijk van het gemiddelde aantal betalende bezoekers in 2018 en 2019 kan aan een museum een incidenteel subsidiebedrag beschikbaar worden gesteld. Aan een museum met een gemiddelde van 2.500 tot 5.000 bezoekers kan een bedrag van € 5.000 beschikbaar worden gesteld. Er dient sprake te zijn van een stichting of vereniging zonder winstoogmerk. Deze werkwijze wordt ook toegepast door het Mondriaanfonds bij landelijke musea.

Menno Roozendaal: ‘Al eerder hebben we de professionele organisaties en amateurverenigingen in de kunst- en cultuursector (gedeeltelijk) tegemoet kunnen komen voor de geleden Coronaschade. Ik ben verheugd dat we nu als gemeente ook iets kunnen betekenen voor de musea in Meierijstad.’

Subsidieverzoeken kunnen tot 1 november 2021 worden ingediend. De subsidieregeling eindigt op 1 december 2021.

Gemeente Meierijstad krijgt een 8 voor behandeling subsidieverzoeken
Jaarlijks komen er bij gemeente Meierijstad ruim 400 subsidieverzoeken binnen. In 2020 waren dat 422 aanvragen afkomstig van instanties op sociaal gebied zoals zorg, welzijn, onderwijs, en gezondheidszorg en het gebied van sport en kunst & cultuur. Om te kijken hoe de aanvragers de behandeling van hun subsidieverzoeken ervaren hebben en om te kijken waar nog verbetering nodig is, heeft de gemeente een klanttevredenheidsonderzoek gehouden. Daaruit kwam naar voren dat de organisaties die subsidie hebben aangevraagd de behandeling van hun subsidieverzoeken gemiddeld waarderen met een mooie 8!

Tips en tops
Vooral het persoonlijk contact met de ambtenaren, die met de aanvrager de (on)mogelijkheden van het subsidieverzoek doornemen, werd zeer gewaardeerd. Als tip voor de verdere verbetering van de dienstverlening gaven de aanvragers mee om het aanvraagformulier en de tekst op de website van de gemeente nog wat te verduidelijken. De gemeente gaat met deze aanbevelingen aan de slag.

Evaluatie subsidieverordening
De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek zijn verwerkt in het rapport ‘Evaluatie Algemene Subsidie Verordening Meierijstad 2018’. In 2017 is met de gemeenteraad afgesproken dat deze verordening voor 1 september 2021 geëvalueerd zou worden. Burgemeester en wethouders hebben het rapport vastgesteld en ingestemd met de aanbevelingen.

gemeentemeierijstad jan2017

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

PTS Veghel

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Jan de Jong

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Bloemboetiek

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Sterk_FIT

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2022  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.