foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Gemeente Meierijstad presenteert sluitende begroting voor 2022

Gebouw GemeentehuisMeierijstadMeierijstad - Het college van B en W presenteert een sluitende Programmabegroting 2022-2025. Dat geeft het college de mogelijkheid om de resterende bestuursperiode de hoogste prioriteit te geven aan de realisatie van eerder afgesproken ambities. Wethouder Financiën Jan Goijaarts: “We hebben, in samenwerking met de gemeenteraad, stevig toegewerkt naar deze, structureel sluitende, begroting. Met daadkracht, maar ook met gevoel voor de realiteit. Het college is trots op het huidige voorzieningenniveau, dat na jarenlang investeren en opbouwen tot stand is gekomen. Door met deze begroting 2022 de nodige voorzichtigheid in acht te nemen, houden we ook voor de toekomst vet op de botten en blijven we een financieel gezonde gemeente waar het goed wonen, werken en leven is en waar iedereen mee kan doen.”

Met de nodige voorzichtigheid
Het financieel in evenwicht houden van de uitgaven en inkomsten is voor 2022 ruim gehaald. In de meerjarenraming wordt duidelijk dat dit na 2022 lastiger wordt. Er zijn nog steeds onzekerheden voor de inkomsten vanuit het Rijk, bijvoorbeeld voor de WMO. Ook de financiële gevolgen van de coronacrisis lopen door naar 2022. Hiervoor is ook in de begroting 2022 een buffer opgenomen om toekomstige kosten op te vangen, zodat de plannen uit het coalitieakkoord door kunnen gaan. Ook stijgt de bijdrage van het Rijk opnieuw niet mee met de gestegen uitgaven voor met name WMO en jeugdzorg. Het college blijft ook in dit laatste collegejaar verantwoord investeren en concentreert zich op het realiseren van de afgesproken ambities.

Met de kracht van samen
De gemeente wil, samen met inwoners, ondernemers, dorps–en wijkraden, verenigingen en instellingen de belangrijkste ambities waarmaken. Door in 2022 onder andere verder te investeren in preventie en innovatie van de zorg, een gezonde leefstijl en duurzame inzet van talent. Door het woon- en leefklimaat te optimaliseren om de leefbaarheid en veiligheid in de dorpen en wijken verder te versterken. Door in te zetten op de versnelling van woningbouw en de juiste woningen op de juiste locaties. Door te investeren in maatschappelijk vastgoed voor veilige, toegankelijke en duurzame gemeentelijke gebouwen. Door te investeren in duurzaamheid en toe te werken naar een CO2-neutraal Meierijstad in 2050. Door te investeren in het openbaar gebied om de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid te verbeteren, onder andere door de vervanging van wegen. En door de verdere verbetering van de gemeentelijke dienstverlening op basis van de ervaringen van de klanten.

De begroting is in te zien op meierijstad.begroting-2022.nl . De behandeling in de gemeenteraad is op 4 november.

Gebouw GemeentehuisMeierijstad

PTS Veghel

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Bloemboetiek

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Jan de Jong

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Sterk_FIT

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2022  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.