foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Meierijstad heeft meer bedrijventerrein nodig

gemeentehuisMeierijstadMeierijstad - Uit een recent behoefteonderzoek naar bedrijventerreinen in Meierijstad blijkt dat er in alle kernen een tekort is aan bedrijfsruimte. Tot 2030 is in totaal 22 tot 45 hectare extra nodig om het lokaal midden- en klein bedrijf te kunnen faciliteren in hun groei. Het college wil deze ontwikkelrichting graag nader gaan verkennen. In 2019 is de bedrijventerreinenvisie Meierijstad vastgesteld. Conclusie daarin was dat in Sint-Oedenrode en Schijndel weinig tot geen ruimte is voor lokale bedrijven om te groeien. In Veghel waren tot voor kort voldoende grote kavels om aan de vraag te voldoen en vooral om ook schuifruimte te creëren. De focus op grote kavels heeft er echter ook toe geleid dat er weinig kleine kavels beschikbaar zijn, terwijl daar, ook in Veghel, wel behoefte aan is. Het faciliteren van het lokale MKB is een van de uitgangspunten in de bedrijventerreinenvisie. Het afgelopen halfjaar is daarom aan lokale bedrijven gevraagd wat zij nodig hebben. De behoefte is nu kwantitatief én kwalitatief in kaart.

Ideeën bij invulling
Bij de invulling van de 22-45 ha geeft het college de voorkeur aan een beperkte spreiding; dat wil zeggen een kleine uitbreiding in de kernen Erp en Sint-Oedenrode en grotere toevoegingen in Schijndel en Veghel. Verder wil ze duurzame bedrijfsterreinen bewerkstelligen via een speciaal uitgifteprotocol. Geclusterd op bedrijventerreinen in Schijndel en Veghel kan voor lokale bedrijvigheid ruimte gereserveerd worden voor bedrijven in een hogere milieucategorie.
Voor (boven)regionale vraag kan in sommige gevallen ruimte zijn als deze goed past bij het profiel van Meierijstad én als het daadwerkelijk iets toevoegt aan het lokale ecosysteem. We gaan hier heel voorzichtig mee om. Naast uitbreiding wil het college bestaande terreinen intensiveren of mogelijk herontwikkelen. Deze ontwikkelrichting wil het college onderzoeken en de consequenties in beeld brengen.

Bouwsteen voor keuzes
Wethouder Jan Goijaarts is blij dat de onderzoeksresultaten nu bekend zijn en dat op basis daarvan keuzes gemaakt kunnen worden: “We zien een duidelijke vraag naar uitbreidingsmogelijkheid; Maar er leven onder ondernemers ook vragen over duurzame bedrijventerreinen, bovenregionale ruimtebehoefte en ruimte voor bedrijven met een hoge
milieucategorie. We moeten hierin keuzes maken. Het onderzoek dat nu is afgerond geeft ons handvatten om de consequenties van die keuzes te onderzoeken.” Om al het ruimtegebruik goed te kunnen afwegen, vraagt het college aan de gemeenteraad de ontwikkelrichting als bouwsteen voor de omgevingsvisie vast te stellen. In de omgevingsvisie
komen immers alle wensen op het gebied van ruimtevraag samen; denk aan duurzame energieopwekking, woningen, natuur etc. De besluitvorming over uitkomsten van het behoefteonderzoek voor bedrijventerreinen en de voorgestelde ontwikkelrichting staat gepland voor de raadsvergadering van 4 november.
gemeentehuisMeierijstad

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

PTS Veghel

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Bloemboetiek

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Sterk_FIT

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Jan de Jong

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

LOOKS

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2022  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//