foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Integraal Huisvestingsplan (IHP) primair en voortgezet onderwijs 2022-2037

Gebouw GemeentehuisMeierijstad2Meierijstad - Onderwijshuisvesting draagt bij aan het gezamenlijk doel om te zorgen voor kwalitatief goed onderwijs voor alle kinderen in onze gemeente. De gemeente Meierijstad en de schoolbesturen zijn in dat kader samen (wettelijk) verantwoordelijk om hiertoe goede, passende en  toekomstbestendige onderwijshuisvesting te realiseren en in stand te houden. Om hieraan invulling te geven hebben gemeente en schoolbesturen samen een nieuw Integraal Huisvestingsplan (IHP) primair en voorgezet onderwijs 2022-2037 opgesteld, ter actualisering van het uit 2018 daterende IHP 2017-2020.

Het nieuwe IHP is een strategisch en dynamisch koersdocument dat inzicht geeft in de behoefte aan onderwijs- en opvangvoorzieningen in het primair (PO) én voortgezet onderwijs (VO) voor de komende 16 jaar. Het bepaalt op basis van visie en ambities, gerichte analyse, scenariovorming, prioritering, oplossingsrichting en financiële vertaling de kaders waarbinnen de gemeente Meierijstad en de schoolbesturen investeren in de toekomstbestendige onderwijshuisvesting. Dit IHP, dat tevens in nauwe samenspraak met kinderopvangorganisaties tot stand is gekomen, bouwt nadrukkelijk voort op het huidige IHP; de onderwijsvisie en ambities uit het huidige IHP hebben een sterk en actueel fundament gevormd voor het nieuwe IHP, maar tegelijkertijd is de reikwijdte ook verbreed naar speciaal onderwijs (SO), het VO en de kinderopvang. Omdat het IHP naar verwachting pas in 2023 een formele wettelijk status op grond van de onderwijswetgeving krijgt, vindt de definitieve besluitvorming over de in het IHP opgenomen voorzieningen vooralsnog per uitvoeringsjaar plaats; het IHP wordt bij de beoordeling van deze voorzieningen als uitgangspunt gehanteerd.

Tevens fungeert het IHP als instrument c.q. onderlegger voor de raad om jaarlijks (vanaf de begroting 2022) op basis van het budgetrecht financiële middelen voor de in het IHP opgenomen voorzieningen beschikbaar te stellen. Het college vraagt de raad om het IHP als 'richtinggevend beleidskader' vast te stellen.

Gebouw GemeentehuisMeierijstad2

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Jan de Jong

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

PTS Veghel

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Bloemboetiek

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Sterk_FIT

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2022  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.