foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eén verordening voor het Sociaal Domein

Gebouw GemeentehuisMeierijstadMeierijstad - De gemeente stelt regels vast die gelden voor alle inwoners. Dat heet een verordening. Tot voor kort gebeurde dit voor het sociaal domein van de gemeente in tien afzonderlijke verordeningen. Er is nu één verordening gemaakt waar alle tien in één document samenkomen, de Integrale Verordening Sociaal Domein Meierijstad. Het college van Burgemeester en Wethouders van gemeente Meierijstad heeft kennisgenomen van dit document en legt het voor aan de gemeenteraad om er een besluit over te nemen.

Door één verordening is betere samenwerking mogelijk. Vragen van mensen op het gebied van werk en inkomen, zorg en welzijn, opgroeien en opvoeden zijn meer in samenhang op te pakken. Het sluit ook aan bij de Visie Sociaal Domein en het document beleidskader die in 2018 zijn opgesteld. Met het maken van de Integrale Verordening houdt de gemeente Meierijstad rekening met een aantal zaken:
 De Integrale Verordening Sociaal Domein moet goed leesbaar zijn. De hoofdstukken zijn daarom ingedeeld naar thema. En er is geschreven in begrijpelijke taal.
 De Integrale Verordening Sociaal Domein sluit aan bij het werken in de praktijk. Bij vragen van inwoners kijkt de gemeente eerst breed om te komen tot de beste oplossing voor de inwoner. Pas daarna wordt gekeken vanuit welke wet dit het beste gedaan kan worden.

De Integrale Verordening helpt hierbij. De nieuwe opbouw en indeling maken van deze verordening één geheel. Dit past mooi bij de insteek van gemeente Meierijstad: niet de wereld van wetten en regels, maar de leefwereld van de inwoner staat centraal.

Gebouw GemeentehuisMeierijstad

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

LOOKS

Klik > website

Klik > Website

Bloemboetiek

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

PTS Veghel

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Jan de Jong

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

sprinkels

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2022  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//