foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Elde College en Udens College tekenen intentieovereenkomst

School EldeCollegeSchijndel/Uden - Op woensdag 30 november ondertekenden de bestuurders van het Elde College en het Udens College een intentieovereenkomst om bestuurlijk te gaan fuseren per 1 januari 2024. Het Udens College is een school voor voortgezet onderwijs met alle leerwegen voor vmbo en havo/vwo. Die school heeft net zoals het Elde College een regionale functie en is ook een brede scholengemeenschap. Ze bieden allebei dus een breed onderwijsaanbod voor een grotere regio.

Het voorgenomen besluit geniet de goedkeuring van beide Raden van Toezicht. De uitkomsten van een uitgebreide verkenning in het afgelopen jaar, waarbij een grote groep medewerkers betrokken was, vormden de basis voor het genomen besluit. Ze starten nu een haalbaarheidsonderzoek om de bestuurlijke fusie te realiseren.

Versterken door samenwerken
Beide organisaties hebben door de demografische ontwikkelingen te maken met een dalend leerlingenaantal. Door intensief samen te werken, kunnen ze ondanks een daling van het leerlingenaantal, een kwalitatief, hoogstaand en breed onderwijsaanbod in de regio blijven aanbieden. Het onderwijsaanbod ontwikkelen ze door, vernieuwen ze en passen ze aan op de leer- en ontwikkelbehoeften van de leerlingen. Hiermee lopen diverse ontwikkelingen voor de medewerkers van beide scholen gelijk op. De samenwerking biedt meer mogelijkheden voor professionalisering, kennisdeling en een vergroting van loopbaanperspectieven voor medewerkers. Kort samengevat kunnen ze door een bestuurlijke fusie de beleidsterreinen onderwijs, kwaliteitszorg, personeel en bedrijfsvoering versterken.

Geen gevolgen voor de locaties
De bestuurlijke fusie heeft geen gevolgen voor de vestigingen van het Elde College en de locaties van het Udens College. Beide scholen behouden hun eigen identiteit en profilering. Leerlingen en ouders kunnen blijvend rekenen op het onderwijsaanbod en de kwaliteit ervan. Er ontstaan voordelen voor het onderwijs doordat de medewerkers van beide scholen meer kennis gaan delen en samenwerken aan onderwijsontwikkeling.

Definitief besluit
Ze verwachten dat ze in het tweede deel van 2023 een definitief besluit kunnen nemen voor een bestuurlijke fusie per 1 januari 2024. Beide bestuurders spreken hun vertrouwen uit om samen met de medewerkers, leerlingen, ouders en relaties een sterk onderwijsaanbod in de regio te blijven.


School EldeCollege 

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Jan de Jong

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

LOOKS

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Scootmobielen Veghel

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Bloemboetiek

Klik > website

Klik > Website

sprinkels

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

Vakmeester Guus

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2023  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//