foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Gemeente Meierijstad ondersteunt pilot van het B'ons Thuis concept

Gebouw GemeentehuisMeierijstadMeierijstad - Gemeente Meierijstad heeft besloten de pilot van het B’ons Thuis concept te ondersteunen. In De Vossenberg in Schijndel wordt, in een deel van het wooncomplex, van acht woonruimten één woonruimte ingericht als gezamenlijke ruimte. Zo wordt vereenzaming onder ouderen tegengegaan en kunnen zij zo lang mogelijk met plezier zelfstandig blijven wonen.

De gemeente verleent eenmalig € 70.000,- aan Woonmeij voor het concept. De Seniorenraad ontvangt een eenmalige subsidie van € 4.000,- om informatiebijeenkomsten te organiseren voor mogelijke bewoners.

Het idee kwam van Seniorenraad Meierijstad. Zij zagen het concept in andere gemeenten en onderzochten of er belangstelling voor was. Toen bleek dat ouderen in Schijndel enthousiast waren over het idee, vroeg de Seniorenraad de gemeente de mogelijkheden te onderzoeken voor dit concept. Later is ook woningcorporatie Woonmeij in het plan betrokken, met de vraag of de pilot kon plaatsvinden in het wooncomplex bij de multifunctionele accommodatie De Vossenberg.

Van en vóór de gemeenschap

Seniorenraad Meierijstad, Woonmeij en de gemeente willen het B’ons Thuis concept graag in Schijndel ontwikkelen. Het idee is dat er een woonvorm voor ouderen ontstaat van zeven appartementen en één gezamenlijke ruimte. Deze woonvorm is bedoeld voor ouderen die graag zelfstandig willen blijven wonen en hun sociale netwerk willen uitbreiden. Wethouder Rik Compagne van gemeente Meierijstad: “Mensen wonen vaker alleen en sommigen hebben steeds minder sociale contacten. Dat kan ze kwetsbaar en eenzaam maken. Dit concept helpt om ouderen zo lang mogelijk met plezier zelfstandig te laten wonen. Ook kunnen ze een
oogje bij elkaar in het zeil houden. Een goed idee, waarmee we concreet vorm geven aan de uitvoering van het Pact Wonen, Welzijn en Zorg.”

Eerst uitproberen
Door het project in te steken als een gezamenlijke pilot, kunnen de kosten worden gedeeld. De huurders, de gemeente Meierijstad en Woonmeij leveren allemaal een bijdrage om het concept financieel te dekken. De subsidie door de gemeente wordt eenmalig verleend. De partners nemen de ervaringen uit deze pilot mee in andere ontwikkelingen in de gemeente. Directeur-bestuurder Mark Wonders van Woonmeij: “Met het B’Ons Thuis concept leveren we een belangrijke bijdrage aan de aanpak van eenzaamheid onder ouderen. Heel fijn dat we samen met de gemeente Meierijstad een stapje extra kunnen zetten om dit te realiseren. We brengen prettig wonen en samenwonen een stap verder en realiseren woningen in een fijne en gezamenlijke woonomgeving. Doordat we aansluiten bij de woonwensen van toekomstige huurders, kunnen zij straks prettig wonen en daar zetten wij ons graag voor in.”

Lichten op groen
De omstandigheden voor het concept zijn gunstig. De locatie is uitermate geschikt voor de huisvesting van ouderen, met het park en de winkelvoorzieningen in de buurt. Ook kan de gemeente kosten besparen met dit concept, omdat eventuele zorg- en ondersteuningskosten voor de bewoners worden voorkomen. Daarnaast stimuleert Het B’ons Thuis concept de doorstroom van ouderen naar een meer geschikte woning. Zo komen hun woningen beschikbaar voor starters en jonge gezinnen.

Begeleiding Seniorenraad
De gemeente en Woonmeij zien de Seniorenraad als een belangrijke partner. Zij hebben goede contacten in de buurt en korte lijntjes met hun leeftijdsgenoten. In vier bijeenkomsten informeert en enthousiasmeert de Seniorenraad de doelgroep om zich daadwerkelijk aan te melden voor het concept. Ook bij de verhuizing en alles eromheen kan de Seniorenraad ondersteunen. In de komende maanden start de Seniorenraad met het organiseren van de informatiebijeenkomsten voor geïnteresseerde ouderen.

Gebouw GemeentehuisMeierijstad 

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Vakmeester Guus

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Verfzaak

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Scootmobielen Veghel

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Bloemboetiek

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2023  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//