foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

In gesprek over het levenseinde

Schijndel - Praten over je laatste levensfase is niet makkelijk. Om meer duidelijkheid te verschaffen rond dit thema is KBO Brabant bereid gevonden om samen met de Seniorenraad tijdens een bijeenkomst stil te staan bij de verschillende aspecten met betrekking tot het levenseinde. Naast de medische aspecten is ook ingegaan op de mogelijkheden en onmogelijkheden die de wet ons biedt. 

Op maandag 6 maart heeft Mevrouw Mes, namens KBO Brabant een presentatie hierover verzorgd en de volgende onderwerpen zijn besproken: medische zorg, palliatieve sedatie, euthanasie, hulp bij zelfdoding maar ook het belang van gesprekken met partner, naasten en huisarts alsmede het vastleggen van de wensen.  De ruim 200 aanwezigen waren vol lof over de heldere uiteenzetting van dit toch wel beladen onderwerp. De vele praktische voorbeelden hebben daaraan zeker een bijdrage geleverd. Het was een leerzame middag. Hierbij treft u een video over deze middag. De video duurt 25 minuten, maar is zeer zeker de moeite van het kijken waard.


De samenleving is gebouwd op het recht van zelfbeschikking tijdens het eigen leven. Maar zelf beslissen over het eigen levenseinde is in de praktijk lastig zonder afhankelijk te zijn van het oordeel van een arts. En ook niet zonder het risico op vervolging van naasten, want elke handeling van hen kan worden uitgelegd als hulp bij zelfdoding. 

Onderwerpen voor de pauze:
- Het gewone sterven, hoe gaat dat?
- Medische zorg die het moment van sterven kan beïnvloeden.
- Palliatieve sedatie.
; Euthanasie en hulp bij zelfdoding.
- Belangrijke beslissingen.

Onderwerpen na de pauze:
- In gesprek met partner/naasten.
- Wensen vastleggen in de zorg.
- Rituelen en gebruiken.
- Regelen financiën en uitvaart.
- Afscheid nemen.
- Wat neem je mee naar huis?

KBOlevenbeeindiging2
KBOlevenbeeindiging3

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Verfzaak

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

Scootmobielen Veghel

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Vakmeester Guus

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Bloemboetiek

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2024  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//