foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Denk mee over de schoolomgeving Kwekkeveld en Vossenberg

School VossenbergSchijndel - De gemeente Meierijstad is bezig met het maken van een plan voor de omgeving van de basisscholen Het Kwekkeveld en De Vossenberg in Schijndel. Doel is de verkeerssituatie rondom de scholen te verbeteren, zodat het aangenaam wonen is voor bewoners en kinderen veilig naar school kunnen.

Op dinsdag 20 juni is er een informatiebijeenkomst voor omwonenden, ouders en andere belangstellenden. De bijeenkomst vindt plaats bij De HeerenMeester, Boschweg 120 in Schijndel. De start is om 19.30 uur en de afronding is rond 20.30 uur. Aanmelden kan via deze link.

Aanleiding

De gemeente werkt al enige tijd aan het project ‘Zeeheldenbuurt Klimaatrobuust’. Klimaatrobuust betekent dat de gemeente de straten opnieuw inricht zodat de wijk beter tegen langdurige droogte of heel veel neerslag kan. Het ontwerp wordt samen met bewoners van de Zeeheldenbuurt gemaakt.

Binnen dit project praat de gemeente met bewoners van alle straten. Zo ook met de bewoners van de Cornelis Trompstraat. Door de ligging van de beide basisscholen aan de Cornelis Trompstraat speelt er veel in de straat op het gebied van parkeren en verkeer. Op basis van de gesprekken is besloten om het onderzoek te verbreden en breder te kijken naar de schoolomgeving.

Wat is er al gedaan?
Er is gestart met het maken van een bredere visie voor de hele schoolomgeving. Er zijn al gesprekken gevoerd met de school, Woonmeij en de wijkagent. Ook is onderzoek gedaan naar het parkeren rondom de school door bewoners, personeel en ouders. De herkomst van de leerlingen en de loop- en fietsroutes zijn in beeld gebracht. Op basis van al deze onderzoeken zijn nu verschillende mogelijkheden voor de inrichting getekend.

Wat gebeurt er op dinsdag 20 juni?
Bij de avond zijn verschillende medewerkers van de gemeente aanwezig, zoals de projectleider en een medewerker verkeer. Daarnaast is er iemand aanwezig zijn vanuit de school en de wijkagent. Eerst worden de aanleiding van het project en de stand van zaken van het proces kort toegelicht; En de resultaten van de uitgevoerde onderzoeken worden gedeeld. Daarna volgt een presentatie van de verschillende mogelijkheden voor de inrichting van de schoolomgeving en van de Cornelis Trompstraat. Aanwezigen worden uitgenodigd aan te geven wat ze ervan vinden. De avond wordt afgesloten met informatie over het vervolgtraject.

School Vossenberg 

PLUS

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

De Verfzaak

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Scootmobielen Veghel

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

The Social Club

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Vakmeester Guus

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2024  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//