foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

juli 2019

Vluchtverhaal: adembenemende thriller filmclub

Gebouw GasthuisingangSchijndel - Precies 30 jaar geleden, op 9 november 1989, viel de Berlijnse muur tussen Oost- en West-Duitsland. In dat kader vertoont Filmclub Schijndel een film, gebaseerd op het waargebeurde verhaal van twee families die, ten tijde van de Koude Oorlog, in een race tegen de klok alles op alles zetten om van Oost- naar West-Duitsland te vluchten. Deze  historische thriller toont een van de meest spectaculaire ontsnappingen in de geschiedenis. Een film, waarbij je, door de immens oplopende spanning, bijna vergeet om tijdig adem te halen! Op dinsdag 12 november is deze film te zien in Het Gasthuis, aanvang 20.00 uur. Reserveren voor de film is noodzakelijk. 

Lees meer...

Documentaire ooggetuigen granaatweken Schijndel in De Schakel

GebouwDeSchakel20172Schijndel - Elke eerste en derde dinsdagochtend van de maand wordt door woonservice Wijbosch een inloopochtend georganiseerd in Dorpscentrum de Schakel, Eerdsebaan 1 in Wijbosch. Dinsdag 19 november wordt de documentaire “Ooggetuigen van de Granaatweken” vertoond. Henk Helsdingen heeft deze film in samenwerking met de Heemkundekring Schijndel gemaakt. De documentaire verteld het verhaal van de laatste 6 weken voor de bevrijding van Schijndel. Jan Aalders van de Heemkundekring Schijndel zal deze ochtend aanwezig zijn. 

Lees meer...

Wereldkampioen geeft demo robotvoetbal op Elde College

WereldkampioenrobotvoetbaljuliSchijndel - Leerlingen van het vmbo en Praktijkonderwijs van het Elde College in Schijndel worden aanstaande maandag 11 november getrakteerd op een spannend potje robotvoetbal, gedemonstreerd door de huidige wereldkampioenploeg 'Tech United' van de Technische Universiteit Eindhoven. Het is niet de eerste keer dat deze robotploeg wereldkampioen werd, getuige de imposante lijst van kampioenschappen waaraan al jaren deelgenomen wordt.

Lees meer...

FCV dn Urste sluit BMX seizoen prima af

bmxSchijndel - Afgelopen zondag was FCV dn Urste aanwezig op de laatste wedstrijd van het seizoen in Tiel. Deze wedstrijd, georganiseerd door de NFF, stond uiteraard in het teken van het eindklassement in de Superklasse, maar er stonden ook dagwedstrijden op het programma. Ook tijdens deze wedstrijd was FCV dn Urste weer met een grote groep enthousiaste jonge rijders aanwezig. In de eigen klasse wisten maar liefst zeven rijders zich te plaatsen voor de finale. In de klasse 4-6 jaar werd Jurre van den Elsen 5e , bij de klasse 8 jaar was het Job Stam die knap 7e werd. In de klasse 9 jaar was het Jens in ’t Zandt die de hele dag goed van in de voorhoede aanwezig was en dit ook in de finale wist te bekronen met een 3e plaats. Hetzelfde voor Thomas Maurix in de klasse 10 jaar, hij wist zijn sterke dag deze keer te bekronen met een 4e plaats in de finale en in dezelfde finale werd Mats de Laat ook nog 6e. Bij de klasse 11 jaar wist Jack zijn 2e finale plaats op rij te halen en werd daarin 7e. Daan Maurix werd in de klasse 12 jaar 8e.

Lees meer...

Contract Henry van Wanrooy bij Avanti'31 verlengd

henryvanwanrooySchijndel - Het Bestuur van sv Avanti’31 en hoofdtrainer Henry van Wanrooij zijn overeengekomen het lopende contract met een jaar te verlengen. Henry van Wanrooij zal dus ook in seizoen 2020-2021 hoofdtrainer zijn van de Schijndelse derdeklasser. Dat wordt dan het vierde seizoen dat Henry de technische leiding heeft bij sv Avanti’31. Henry van Wanrooij motiveerde zijn wens om het contract te verlengen met: Avanti 31 geeft me wekelijks veel energie en plezier. De organisatie rondom de selectie is uitstekend en de trainingsopkomst is goed met gemotiveerde, leergierige spelers. Er lopen heel veel vrijwilligers die flink hun best doen. De samenwerking met mijn staf en de TC is super. Verder voel ik in de vereniging en van mijn selectie een brede waardering. Dit alles heeft mij doen besluiten om ook volgend seizoen trainer te willen zijn van sv Avanti 31.

Lees meer...

Lokaal Meierijstad stelt motie op over woningbouw

logo lokaal MeierijstadSchijndel - Op een fractiebijeenkomst van Lokaal Meierijstad is een motie opgesteld, waarin onder andere woningbouw in kleine kernen wordt behandeld, zoals in Eerde, Nijnsel, Olland, Schijndel, Wijbosch en Zijtaart. Ze hebben een situationeel grondbeleid vastgesteld voor gemeenten en particulieren. Lokaal Meierijstad verzoekt het College om uiterlijk 1 maart 2020 een Plan van Aanpak te presenteren en de dorps- en wijkraden en comissie'en raadsleden tijdig op de hoogte te brengen.

Lees meer...

Oudste bewoonster Bekkershuis overleden

mevrouw ClaassenSchijndel - Afgelopen vrijdag 1 november is de oudste bewoonster van het Bekkershuis, mevrouw Heerkens-Goeman, overleden. Tot voor kort was ze nog redelijk goed, maar nu is ze vredig ingeslapen. In maart 2019 vierde ze haar 100e verjaardag, waar onder andere ook TVSchijndel aandacht aan schonk. Ze genoot volop van alle aandacht van de burgemeester en de pers. De familie is heel blij met de goede zorgen die ze van het personeel van het Bekkershuis mocht ontvangen. De uitvaart van mevrouw Heerkens is morgen, donderdag 7 november. Op verzoek van de familie is dit bericht gepubliceerd op onze site. TVSchijndel wenst de familie veel sterkte toe.

Lees meer...

Pleegouders gezocht

Supergewonemensengezochtbronpleegzorg.nlRegio - Pleegouders zijn van onschatbare waarde én heel hard nodig, voor de pleegkinderen van nu maar ook die van de toekomst. In principe kan iedereen pleegouder worden. Wat telt is dat het kind een fijne gezinssituatie krijgt, met zoveel mogelijk stabiliteit, warmte en veiligheid. Iedere maand wachten ongeveer 40 kinderen op een pleeggezin. Bent u mogelijk geïnteresseerd in pleegouderschap? In regio Noordoost Brabant is Stichting Oosterpoort een van de grootste aanbieders op dit gebied. Meer informatie vindt u hierover op de website van Oosterpoort.org of telefonisch via 0412 465 300. Bron gemeente Meierijstad, afbeelding Pleegzorg Nederland

Lees meer...

Gratis gastlessen op school over zwerfafval

GastlessenzwerfafvalmeierijstadMeierijstad - De gemeente Meierijstad biedt alle scholen in Meierijstad gratis gastlessen over zwerfafval aan. Op een leuke manier worden kinderen bewust van de gevolgen van zwerfafval. Want ook al zien wij het met zijn allen niet, zwerfafval verdwijnt nooit vanzelf. Als het hard waait, waait het in de Dommel of Aa waarna het in zee terecht komt. Of het wordt opgegeten door dieren, die daar vaak aan overlijden. Scholen kunnen zich hiervoor nog aanmelden. (bron gemeente Meierijstad)

Lees meer...

NVWA brengt kritisch rapport over voedselbosbouw naar buiten

Startaanlegvoedselbosschijndeljan2019Utrecht - Op 7 oktober heeft de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) het nieuws over het verschenen rapport 'Risicobeoordeling van voedselbosbouw als introductieroute voor invasieve plantensoorten' naar buiten gebracht. Onderzoek in 14 voedselbossen (in Schijndel wordt het grootste voedselbos gerealiseerd waarvan de aanplant is begonnen) wijst uit dat meer dan 80% van de uitgeplante soorten uitheems is. Bij de keuze van de soorten wordt niet of nauwelijks gekeken naar de potentiële effecten op de biodiversiteit in de omgeving. Verder blijkt dat er meerdere soorten zijn aangeplant die kunnen verwilderen en dan een negatief effect kunnen hebben op de biodiversiteit en op het functioneren van ecosystemen. U vindt hieronder het complete nieuwsbericht zoals dat naar buiten is gebracht. Foto: start plantweekend in Schijndel, januari 2019

Lees meer...

Wethouder geeft reactie op vragen over overname horeca zwembad

Fitlandbrongooglejuni2018Meierijstad - Raadslid Jankees Schwiebbe heeft in oktober dit jaar namens de CDA-fractie een zogenaamde artikel 33 vraag ingediend bij portefeuillehouder wethouder Coby van der Pas over het feit dat de gemeente de exploitatie gaat overnemen van de horeca in zwembad De Molen Hey Schijndel. Deze vragen zijn op 29 oktober beantwoord door de verantwoordelijk wethouder. In het algemeen reageert de wethouder als volgt: "de voormalige gemeente Schijndel heeft met Fitland een huurovereenkomst voor het parkeerterrein, een huurovereenkomst voor de squashbanen, een samenwerkingsovereenkomst en een erfpachtovereenkomst voor het horeca-uitgiftepunt gesloten. Door de overname van de activiteiten van Fitland door Basic Fit zijn alle overeenkomsten, met uitzondering van de erfpachtovereenkomst (zakelijk recht), van rechtswege komen te vervallen." Foto: Fitland, bron Google juni 2018

Lees meer...

Plannen voor toezicht op en handhaving van branchevervaging

gemeente Meierijstad 2017Meierijstad - Op 12 september 2019 heeft de gemeenteraad het detailhandelsbeleid besproken. Dit beleid is, samen met de detailhandelsvisie, vastgesteld op 19 september. In het beleidskader bij de detailhandelsvisie is opgenomen dat ongebreidelde verkoop van branchevreemde artikelen buiten de centra voorkomen moet worden. Daarnaast zijn regels opgenomen voor de verkoop van branchevreemde artikelen. In het beleidskader is opgenomen dat een voorwaarde voor het hanteren van deze criteria is, dat er gehandhaafd wordt. Het college heeft over de stand van zaken de gemeenteraad geïnformeerd.

Lees meer...

Meierijstad: extra inzet plaagdierenbestrijding

zwarteratrattenbestrijdencombronMeierijstad - Gemeente Meierijstad gaat extra inzetten op de zogenaamde plaagdierenbestrijding. Afgelopen maanden zijn twee extra medewerkers bij de buitendienst van de gemeente opgeleid tot professioneel plaagdierbeheerser. Op die manier is er meer deskundigheid en capaciteit beschikbaar om in te zetten bij het opvolgen van meldingen. De intensivering is noodzakelijk door de toename van onder andere eikenprocessierupsen en ratten. Gevraagd wordt om gesignaleerde ratten (weer) rechtstreeks te melden bij de gemeente Meierijstad. U leest dat hieronder. Begin dit jaar onderkende de gemeente dat zij meer aan rattenbestrijding moest gaan doen. In Beemd-Noord en de wijk rond het Kloosterpark meldden bewoners al in 2016 dat zij in Schijndel veel overlast ondervonden van ratten. Foto: zwarte rat, bron zwarterattenbestrijden.com

Lees meer...

Extra uren voorschoolse educatie voor jongste kinderen Meierijstad

Uitbrurenvoorschoolseeducatie bronsocwerknedLandelijk / Meierijstad - Sommige kinderen van 2,5 tot 4 jaar hebben een taal- en/of ontwikkelachterstand. Dat zorgt voor een valse start op de basisschool. Voor hen is er voorschoolse educatie. Door spelenderwijs te leren op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf, kunnen meer kinderen zonder achterstand naar de basisschool. Voor extra effect mogen peuters vanaf 1  januari 2020 16 uur per week gebruik maken van voorschoolse educatie. Nu is dat 10 uur per week. Het Kabinet heeft hiervoor extra geld beschikbaar gesteld. Gemeenten zijn op 1 augustus 2020 wettelijk verplicht om het aanbod van voorschoolse educatie uit te breiden. Gemeente Meierijstad loopt met deze urenuitbreiding vanaf 1 januari voor op de landelijke ontwikkeling. Afbeelding: Uit ‘Handreiking uitbreiding uren voorschoolse educatie’ (sept.2019), bron Sociaal Werk Nederland

Lees meer...

Twee informatieavonden Elde College

Elde college nieuwbouw 2015Schijndel - Leerlingen van groep 7 en 8 zijn samen met hun ouders op donderdagavond 21 november en dinsdagavond 26 november welkom op de Informatieavonden van het Elde College in Schijndel. Ouders krijgen voorlichting over het voortgezet onderwijs en de verschillende brugklastypen. Voor de leerlingen van groep 7 en 8 zijn er speciale lessen waarbij op een leuke manier kennis wordt gemaakt met de school en het voorgezet onderwijs. De avonden worden twee keer georganiseerd en zijn identiek. Dat betekent dat één bezoek aan de informatieavond volstaat. Hieronder leest u hoe de leerlingen en ouders zich hiervoor kunnen aanmelden.

Lees meer...

Udens Bouwgroep huldigt ook Schijndelse jubilaris

Jubilarissenhendrikscoppelmans011119rechtenvrijUden - De Udense bouwgroep Hendriks Coppelmans is zich ervan bewust dat trouwe medewerkers van onschatbare waarde zijn en hanteert de filosofie 'fluitend naar je werk', een personeelsbeleid dat naar eigen zeggen werkt. Dat bleek in ieder geval vorige week toen twaalf jubilarissen op vrijdag 1 november gehuldigd werden die hun 12½ , 25 en 40-jarig jubileum gezamenlijk vierden, samen goed voor 280 jaar bij Coppelmans. De jubilarissen maakten in feestlocatie Theater Markant in Uden een spectaculaire entree, waaronder Joris de Vroom uit Schijndel.

Lees meer...

Jaarlijkse expositie Fotoclub: thema 'water'

fototentoonstellingfoclubsoktnov2019Schijndel - Fotoclub Schijndel is een vereniging van 40 leden zo staat vermeld op haar website. De club is een gemêleerd gezelschap van jonge en wat oudere leden die graag hun passie fotografie uitdragen. Naar eigen zeggen heeft deze club, als een van de oudste (57 jaar) uit de regio, qua kennis en kunde haar sporen ruimschoots verdiend. Al jaren houdt de fotoclub een aansprekende tentoonstelling in Sociaal Cultureel Centrum de Vink waar meer dan 1000 bezoekers het fotowerk komen bekijken en mogen zij die ook als publiek beoordelen. Samen met de andere vier fotoclubs binnen Meierijstad organiseert de Schijndelse club sinds enkele jaren haar fotowerk onder één paraplu. Schijndel is de laatste in rij die dit jaar haar werk aankomend weekend exposeert.

Lees meer...

Schijndelse Carin Simons ontvangt Gouden K

CarinsimonsvideooproepbronmeierijstadRaamsdonksveer - In 2019 hebben meer dan veertig culturele wethouders van evenzoveel gemeenten een of twee inwoners voorgedragen voor een Gouden K die elk jaar aan maximaal tien personen wordt toegekend. De tien Gouden K's zijn door de Stichting Kunstweek vorige week bekend gemaakt en worden uitgereikt aan mevrouw Hanny Niessen (Almelo), mevrouw Marie-Josée Röselaers (Almere), mevrouw Rita Maas (De Bilt), heer Dennis Elbers (Breda), heer Dick Lubbersen (Emmen), heer Bert Murk (IJsselstein), mevrouw Carin Simons (gemeente Meierijstad/Wijbosch bekend van onder meer de kunstprojecten MeierWijstad en FlowerPower op de Vlagheide), mevrouw Sonja Jansen (Ouder-Amstel), mevrouw Mieke van der Kuij (Pijnacker-Nootdorp) en aan mevrouw Kathrin Ginsberg (Veere). Beeldfragment uit YouTube-oproep deelname Flowerpower, bron gemeente Meierijstad

Lees meer...

Landelijke onderwijsstaking morgen 6 november

Stakingaobflyernov2010Landelijk / Schijndel - De onderwijsbonden roepen hun leden in het basis-, speciaal en voortgezet onderwijs op om morgen woensdag 6 november te gaan staken. Met de staking wordt minder werkdruk, voldoende collega's en een fatsoenlijk salaris beoogd. De stakers gaan niet naar het Malieveld maar er worden verschillende manifestaties in de regio gehouden. De bonden vragen hun leden om op hun eigen school, met hun schoolbestuur of in de eigen gemeente de actie zelf vorm te geven. TVSchijndel heeft navraag gedaan over de stakingsbereidheid in Schijndel: dicht vanwege staking gaan basisscholen de Heijcant, de Regenboog en 't Kwekkeveld, open blijven basisscholen 't Talent en de Vossenberg. Dicht gaat vanwege geplande studiedag basisscholen de Beemd en de Kring. Van het directie en medewerkers van het Elde College leest u hieronder hun standpunt, de lessen gaan gewoon door.

Lees meer...

Feestverlichting centrum Schijndel weer aangebracht

lampjesdorp 8Schijndel - De feestdagen komen steeds dichterbij, nog eventjes en Sinterklaas en de Kerstperiode breken weer aan. Tijd dus om ook het centrum van Schijndel weer in de feestsfeer te brengen. Elk jaar rond deze tijd worden de lampjes weer aangebracht. Dit keer waren Tom Dissel, zijn zoons en enkele vrienden druk bezig met het ophangen. Deze verlichting is sinds 2015 in eigen beheer van Citymanagement Schijndel gemaakt met medewerking van enkele Schijndelse bedrijven en een aantal vrijwilligers. Ook de sfeerverlichting in de Molenstraat en omgeving is destijds geheel gerenoveerd door toepassing van ledverlichting. Zo zijn beide winkelcentra van Schijndel de komende tijd weer sfeervol verlicht in de donkere weken rond alle feestdagen.

Lees meer...

Aanhouding na steekincident en poging brandstichting

Politie HandboeienSchijndel - In het onderzoek naar het steekincident en de poging brandstichting in Heeswijk-Dinther van afgelopen weekend is maandagochtend 4 november een verdachte Ossenaar aangehouden. Het onderzoek van de recherche leidde naar een 21-jarige man uit Oss. De verdachte werd maandag in de vroege ochtend rond half twee in een woning in zijn woonplaats aangehouden. Hij zit vast voor verder onderzoek. In de nacht van vrijdag op zaterdag, tegen half twee, werd op De Morgenstond een 43-jarige man uit Schijndel in zijn hals gestoken. Waar agenten eerder dachten dat dit met een verkeersruzie te maken had, lijkt het erop dat het slachtoffer een verdachte van brandstichting heeft overlopen. 

Lees meer...

Maar liefst 4 spectaculaire evenementen in manege de Molenheide

alleremmenlos1Schijndel - Met o.a. Mental Theo, Dries Roelvink, René Froger, Anita Meyer, Rowwen Hèze, BZB, WC Experience, Mooi Wark en (tributes van onder meer) ABBA, Queen, U2, Toto, David Bowie, Prince, Phil Collins, The Cure e.v.a. In Manege De Molenheide -jaarlijks het epicentrum van Paaspop- vindt komende weken een viertal even spectaculaire als gevarieerde evenementen plaats waarbij een keur van (inter)nationale sterren op zal treden: Alle Remmen Los Inschuur (zaterdag 16 november – uitverkocht!); Q-Music The Party: FOUT! (zaterdag 23 november); Legends Live Tribute XL Festival (zaterdag 30 november) en Smèrrig Wilde Westen Festival (zaterdag 7 december)

Lees meer...

Neptunus ’58 zwemt competitiewedstrijd in eigen bad

Neptunus.pngSchijndel - Zondag 3 november was het voor de zwemmers van Neptunus ’58 het eerst in vier jaar weer zover: een competitiewedstrijd in thuisbad De Molen Hey in Schijndel. Negentien zwemmers van de Schijndelse vereniging kwamen in actie tegen zwemmers van Njord uit Veldhoven en Zeester-Meerval uit Uden. Bij de senioren waren er enkele opvallende prestaties. Zo zwommen op de 200 vrij Mirelle de Kort (vier seconden), Selina Janssen (zes seconden), Claartje Rijken (een seconde) en Nana Dekkers (elf seconden) persoonlijke records.

Lees meer...

Een nieuw boek van de Heemkundekring Schijndel

schijndelspastoors1Schijndel - Na jarenlang intensief archiefonderzoek in zeer gevarieerd bronnenmateriaal hebben Henk Beijers en Henk van den Brand, leden van de historische werkgroep van de heemkundekring Schijndel een bijzonder mooi en interessant boek gemaakt over alle pastoors die Schijndel heeft gekend vanaf 1304. Het nieuwe boek heeft de titel meegekregen 'Schijndelse pastoors in historisch perspectief'. Zo'n 60 pastoors zijn in het verre en recente verleden actief geweest binnen de parochies van Sint-Servatius in Schijndel en In Wijbosch, de Sint-Paulusparochie op de Hoevenbraak en de Onze Lieve Vrouwe-parochie op de Boschweg.

Lees meer...

Avanti’31 verliest van een sterk spelend Schadewijk

avantischadewijOss - Dat het een lastige wedstrijd zou worden in Oss tegen Schadewijk was vooraf al duidelijk. Schadewijk had het elftal in de zomerperiode flink versterkt en de resultaten tot dusver in de competitie waren ook prima. Avanti-trainer Henry van Wanrooij had zijn opstelling gewijzigd waardoor verdedigend de posities iets anders waren ingevuld dan de laatste wedstrijden gebruikelijk. In de eerste helft was Schadewijk oppermachtig en binnen 25 minuten stond de stand op 2-0 in het voordeel van de Ossche ploeg. Beide doelpunten waren gescoord door Dany vd Weg, waarbij gezegd moet worden dat het tweede doelpunt bijzonder fraai was. foto van Rosalinde Jagers.

Lees meer...

Schijndel/DE WIT neemt kostbare punten mee naar huis

schijndeldewitboekelBoekel - Wat aanvankelijk een gemakkelijke middag voor Schijndel/DE WIT leek te worden, eindigde toch nog in een zwaar bevochten maar tegelijkertijd verdiende overwinning. Sportpark ‘De Donk’ in Boekel was op deze herfstmiddag de plaats van handeling. Een middag die begon met één minuut stilte uit respect voor de afgelopen week overleden Schijndel/DE WIT-leden Jo Speeks en Bep Lamme. Vrijwilligers die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van de club. Schijndel/DE WIT, spelend met rouwbanden, trad in vergelijking met de verloren wedstrijd tegen FC Schadewijk aan in een gewijzigde opstelling. Verdediger Sharam Heshmatollah was een meer vooruitgeschoven pion en Tim Kastelijn stond centraal in de verdediging. Tezamen met de veelvuldig opkomende flankverdedigers Max Neppelenbroek en Bart de Wit wist Schijndel/DE WIT de geel zwarte formatie uit Boekel vanaf het eerste fluitsignaal onder druk te zetten.

Lees meer...

Open Dag bij bakkerij van Doorn

bakkerijvandoornSchijndel - Zondag 3 november was er een open dag bij bakkerij van Doorn aan de Ericastraat te Schijndel. Elke dag kunt u smullen van bijzonder lekker brood en gebak, maar wilde u niet eens graag weten hoe het allemaal gemaakt wordt? Dat was te zien op deze open dag. Men kreeg een uitgebreide rondleiding en een voucher met twee leuke acties die u kunt inwisselen in 1 van de 6 winkels. Het was mooi om te zien hoe en wat er allemaal gemaakt word. Aan de kinderen was ook gedacht, die mochten een eierkoek versieren die ze mee naar huis mochten nemen. Bij de bakkerij waren ze dik tevreden over de belangstelling. TVSchijndel nam ook een kijkje. Meer foto's ziet u in ons fotoboek.

Lees meer...

Duikteam Schijndel zet 2 leden in het zonnetje

duikteamschijndelSchijndel - Afgelopen vrijdag 1 november werden twee leden van DuikTeam Schijndel in het zonnetje gezet. Beiden zijn 25 jaar lid van de duikclub en dat willen ze graag vieren. Wim van Breugel en Ton Boerdonk zijn allebei 25 jaar geleden begonnen met duiken bij het duikteam. Ze zijn beide betrokken bij de club en zijn allebei uitgegroeid tot instructeur. Als instructeur zijnde hebben ze beide vele mensen opgeleid voor leuke duiksport. Foto's zijn gemaakt door Manon Groenendaal. Ze zijn als duikteam erg trots dat er nu al 5 leden 25 jaar en langer lid zijn. En de komende jaren zullen er waarschijnlijk nog meer bij komen. Dat wil wel zeggen dat de club zeer betrokken is bij al zijn leden en dat ze graag bij elkaar komen om deze duiksport te beoefenen. Foto's zijn gemaakt door Manon Groenendaal

Lees meer...

Griezelige spooktocht in het Wijboschbroek

spooktocht3Schijndel - Na een jaar van afwezigheid was dit jaar de spannende Spooktocht weer terug die door de wijkraden Plein, Beemd en Hulsenbraak/Hoevenbraak werd georganiseerd op zaterdag 2 november. Ruim 70 kinderen met 50 begeleiders namen deel aan de griezelige spooktocht in het Wijboschbroek. Scouting Schijndel zorgde dit jaar voor het eerst voor de griezelige ontmoetingen. Bij de eerste post, diep in het bos was er een fotomoment waarbij TVSchijndel aanwezig was, alleen was deze plek niet helemaal veilig en schrokken de meeste erg alvorens ze op de foto gingen. Na de spannende tocht was er aansluitend een halloweenfeest in de Zwengel. Meer foto's kunt u zien in ons fotoboek.

Lees meer...

Ongeval op de Duinweg

ongevalduinweg2Schijndel - om 2:18 uur werden verschillende hulpdiensten opgeroepen voor een ongeval op de Duinweg / Structuurweg. Er werd ook een traumahelikopter ingevlogen. Een persoon was van zijn fiets gevallen bij het oversteken. Een trauma-arts is mee gegaan in de ambulance en het slachtoffer is naar het ziekenhuis in Tilburg vervoerd. (Foto's/tekst: Cristian v.d. Broek)

Lees meer...

Trotse ouders planten bomen in Geboortebos Schijndel

boomplantdag 26 2Schijndel -  Zaterdag 2 november werd in Schijndel de jaarlijkse Geboorteboom plantdag georganiseerd. Met 39 baby’tjes planten de trotse ouders zaterdag 39 (Linde)geboortebomen in het Geboortebos van Schijndel, dat groeit op grond van Staatsbosbeheer, de moederorganisatie van de Stichting. In 1990 startte Stichting Nationale Boomfeestdag haar actie “Geboorteboom”. De symboliek van een Geboorteboom is dat ieder kind recht heeft om op te groeien in een groene, gezonde wereld. Zeker gezien de hedendaagse ontwikkelingen is het planten van een boom des te belangrijker. Na de toespraak van dhr. P. Derksen van bomen planten Nederland en een korte uitleg hoe je dat het beste kon doen ging iedereen aan de slag. Na een klein uurtje werden er 10 duiven losgelaten en de plaat met de 39 namen van de kids onthuld. TVSchijndel maakte mooie foto's. Meer afbeeldingen zijn te zien in ons fotoboek.

Lees meer...

Forse kop-staart aanrijding Eerdsebaan

eerdsebaankopstaart1Schijndel - Vanmorgen om 11:10 uur werden diverse hulpdiensten opgeroepen voor een ongeval op de Eerdsebaan met de kruising van de Vlagheide. Ter plaatse bleek een forse kop-staart aanrijding tussen twee voertuigen te hebben plaatsgevonden. Ambulancepersoneel heeft verschillende mensen nagekeken maar deze hoefden niet mee naar het ziekenhuis. De politie regelde tijdens de hulpverlening het verkeer. Een bergingsdienst heeft de voertuigen getakeld. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onbekend. Foto's en info: Christian vd Broek

Lees meer...

Man uit Schijndel vermoedelijk gestoken door verdachte poging brandstichting

Politie rugSchijndel - In de nacht van vrijdag op zaterdag, tegen half twee, werd op De Morgenstond in Heeswijk-Dinther een 43-jarige man uit Schijndel in zijn hals gestoken. Waar agenten eerder dachten dat dit met een verkeersruzie te maken had, lijkt het er nu op dat het slachtoffer een verdachte van brandstichting heeft overlopen. Het slachtoffer zag op bewakingsbeelden kennelijk dat iemand rond het bedrijfspand van zijn vader aan De Morgenstond scharrelde. Hij is daar vervolgens meteen naartoe gereden en werd met de verdachte persoon geconfronteerd, die hij vermoedelijk klem reed. Er ontstond een handgemeen, waarbij het slachtoffer werd gestoken. Daarna ging de verdachte er vandoor. Ondanks zijn verwondingen kon het slachtoffer zelf de hulpdiensten alarmeren, die zo snel mogelijk ter plaatse gingen. De man werd met een ambulance naar een ziekenhuis vervoerd en behandeld. Hij kon het ziekenhuis later weer verlaten.

Lees meer...

Trick or treat in Bloemenwijk

bloemenwijkhalloween 1Schijndel - In de Bloemenwijk vond gisterenavond 1 november een spannende Halloween activiteit plaats. Bij een klein beetje motregen gingen 140 kinderen aan de uitgestippelde route beginnen. Ze kregen per groep een kaart mee met 9 afbeeldingen om onderweg af te laten stempelen door de vossen. Op de routebeschrijving stond ook precies waar ze aan mochten bellen. Onderweg was er drinken. Een zeer opvallende auto reed rond om de boel een beetje in de gaten te houden. De kinderen hadden zich verkleed en belden of klopten aan bij huizen in de buurt en roepen dan trick or treat! De bewoners gaven de kinderen snoepjes of een gezonde snack.In het fotoboek is een fotoserie te vinden van deze geslaagde avond. 

Lees meer...

‘t Winkelhuys wordt stichting Voor elkaar aan de slag (Veads)

winkelhuysSchijndel - De Kringloopwinkel aan de Boschweg 55 in Schijndel blijft open, maar dan wel met een nieuwe eigenaar en nieuwe naam KRINGLOOP VEADS. Beroepsvrijwilligster Angelique de Rouw heeft de huur overgenomen en gaat samen met Nol Roos van TV73 en een aantal enthousiaste vrijwilligers de kringloop voortzetten. Maandag 4 tot donderdag 7 november is de winkel even gesloten en alleen geopend voor het brengen van spullen en kleding. Deze dagen worden gebruikt om het pand op te frissen en komen er nieuwe (tweedehands) spullen en kleding. Vanaf vrijdag 8 november is kringloop Veads weer open voor het publiek. Zaterdag 9 november wordt extra uitgepakt en en worden de bezoekers getrakteerd op koffie en iets lekkers.

Lees meer...

Trotse ouders planten bomen in Geboortebos Schijndel

geboortebosSchijndel -  Morgen zaterdag 2 november wordt in Schijndel de jaarlijkse Geboorteboom plantdag georganiseerd. Dit maakt Stichting Nationale Boomfeestdag bekend. Met 37 baby’tjes planten de trotse ouders zaterdag 37 (Linde)geboortebomen in het Geboortebos van Schijndel, dat groeit op grond van Staatsbosbeheer, de moederorganisatie van de Stichting. In 1990 startte Stichting Nationale Boomfeestdag haar actie “Geboorteboom”. De symboliek van een Geboorteboom is dat ieder kind recht heeft om op te groeien in een groene, gezonde wereld. Zeker gezien de hedendaagse ontwikkelingen is het planten van een boom des te belangrijker.

Lees meer...

Fotoclub Schijndel organiseert expositie

fototentoonstellingSchijndel - Fotoclub Schijndel organiseert hun jaarlijkse tentoonstelling. Fotoclub Schijndel, Fotoclub Rooi, Fotoclub Zoomm, Zien & Doorzien Veghel en Fotoclub Veghel exposeren hun werk op zaterdag 9 en zondag 10 november in De Vink. De toegang is gratis.

Lees meer...

Indrukwekkende reprise Granaatweken

Granaatweken20Schijndel 75 jaar geleden werd Schijndel bevrijd. Het dorp had wekenlang in de vuurlinie gelegen tussen de Duitsers en de geallieerden en de bevolking bracht een groot deel van die weken door in de schuilkelders. Ruim 700 Schijndelaren verloren het leven, honderden raakten gewond en van veel huizen bleef maar weinig over. Vijf jaar geleden heeft Theatergroep Wildeman op aangrijpende wijze het verhaal over die periode onder de titel Granaatweken opgevoerd in de manege de Molenheide. Alom lof voor de schrijver (Adri van den Brand), de regisseur (Vincent van den Elshout) en de spelers voor de wijze waarop een groot toneel hen toen niet verhinderde om de essentie van het verhaal indrukwekkend over te brengen. Nu kiest Theatergroep Wildeman voor een reprise van dit stuk: andere regisseur, andere spelers, andere locatie. Kijk in ons fotoboek voor enkele sfeerbeelden.

Lees meer...

Zaalvoetbal "TAS" zoekt nieuwe leden

Dorpscentrum De Schakel totaalSchijndel/Wijbosch - TAS (Trim Amateurs Schijndel) is 49 jaar geleden opgericht als een familieclub. Nu is het een kennissen-clubje dat elke zondagochtend gezellig met elkaar voetbalt, van 9.30-10.30 uur in de gymzaal van "De Schakel" te Wijbosch. Voor Wijbosche mannen dus altijd ideaal een thuiswedstrijd en droog onder een dak. Het seizoen loopt van september t/m mei en voor minder dan 2 euro per keer kunt u voetballen. Er zijn nu 9 vaste leden, maar om zeker met voldoende mensen minimaal 4 tegen 4 te voetballen hebben we nog een paar spelers nodig. Het jongste lid is 35 en de oudste 73 jaar. Trek (schone) zaalschoenen aan, kom sportief meedoen en proef de gezelligheid! Voor info of aanmelden: Wim van der Schoot, 0735493634 / 0620109952 of email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lees meer...

Cliënten Laverhof zijn zeer tevreden

Mgr. Bekkershuis Laverhof 2014Regionaal - Vanaf maart van dit jaar zijn alle zorgorganisaties die wijkverpleging bieden verplicht onderzoek te laten doen naar de kwaliteit van hun diensten. Ook bij Laverhof is de mening van cliënten gepeild. De uitslag van het onderzoek toont aan dat zij zeer tevreden zijn; cliënten van Laverhof waarderen de wijkverpleging met een 8.4. Daarnaast is in opdracht van de gemeente Meijerijstad onderzocht wat cliënten vinden van de WMO huishoudelijke hulp. Ook hier scoort Laverhof goed; cliënten geven een 7.8. Een mooi compliment aan de medewerkers van Laverhof. 

Lees meer...

Lacros

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Hart voor Schijndel

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal