foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

juli 2019

Zoektocht naar Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje geopend

worstenbroodjesRegio - Omroep Brabant gaat voor de 24e keer op zoek naar Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje. Voor deze wedstrijd kunnen bakkers, slagers, leerlingen en thuisbakkers zich aanmelden. Inschrijven kan vanaf nu tot en met 28 september 2019 voor ambachtelijke bakkers en slagers (categorie A). En tot en met 25 januari 2020 voor thuisbakkers en leerlingen (categorieën B, C en D) via: omroepbrabant.nl/worstenbroodje. Daar is ook het wedstrijdreglement te vinden. De voorronde van de strijd voor thuisbakkers en leerlingen is op 11 februari 2020 bij De Rooi Pannen in Eindhoven. Het finale bakken is op 16 maart 2020, eveneens op die locatie. 

Lees meer...

Bijna 2 miljoen voor robuuste groenblauwe structuren

gemeente Meierijstad 2017Meierijstad - Het college van B&W van Meierijstad gaat de gemeenteraad voorstellen om in de periode 2019-2022 een uitvoeringskrediet van 1.800.000 euro beschikbaar te stellen voor versterking van de robuuste groenblauwe structuren. Van dit uitvoeringskrediet worden de groenblauwe opgaven gefinancierd van de gebiedsontwikkelingen beekdalen de Aa en de Dommel, dal de Leijgraaf, Duits Lijntje en de Vlagheide. De ecologische verbindingszones, welke onderdeel uitmaken van deze gebiedsontwikkelingen, worden ook meegenomen. Groenblauwe opgaven zijn gericht op natuur (flora en fauna), water, klimaat, erfgoed, landschapsontwikkeling én beleving.

Lees meer...

Een werknemer bij de brandweer, wat houdt dat in?

logo ONS POMMeierijstad - Wat betekent het voor een bedrijf als een werknemer bij de brandweer zit? Eén van de voordelen is dat je een goed opgeleide en geoefende medewerker in dienst hebt die binnen je bedrijf extra ogen en oren biedt op het gebied van (brand)veiligheid. Een brandweervrijwilliger is opgeleid tot het levensreddend handelen, ontruimen en het uitvoeren van brandbestrijding en is daardoor vaak extra gemotiveerd om bedrijfshulpverlener te worden. 

Lees meer...

Wie heeft Saar gezien?

hondje vermistSchijndel - De politie Schijndel meldt dat vanaf gistermiddag 12.30 uur hondje Saar vermist is. Ze is een 11 maanden oude Westpointer, blond/beige van kleur en heeft geen staart. Ze heeft een groen/grijs versleten bandje om. Ze ontsnapte uit een woning aan de Boskoopstraat. Ze is mogelijk ook gezien in de omgeving van de Leliestraat/Tulpstraat. De politie doet een oproep: mocht je Saar hebben gezien, of vast hebben, dan graag een telefoontje naar 0900-8844 met vermelding van het kenmerk 2019178724.Lees meer...

Illegale opstallen en voorzieningen aan Meijldoorn 10

Meierijstad jan2017Meierijstad - Het college van B&W van de gemeente Meierijstad verleent geen medewerking aan het legaliseren van de reeds opgerichte illegale bouwwerken (paardenstallen, toegangspoort, berging/mestvaalt en lichtmasten) en de illegale aangelegde voorzieningen (paardenbak, (erf)verhardingen) op het perceel Meijldoorn 10 in Schijndel. Voor de legalisatie was een verzoek tot principebeoordeling tot legalisatie ingediend. Tijdens controles in 2017 en 2018, zo laat de gemeente Meierijstad vandaag weten, is vastgesteld dat de huidige eigenaar van het perceel op het terrein zonder de vereiste vergunningen bouwwerken heeft opgericht en werken en werkzaamheden heeft uitgevoerd.

Lees meer...

Aangepaste versie: Plus Voetbaldagen 2019 erg succesvol verlopen

plusvoetbaldagen1Schijndel - Eerder had de nieuwsredactie van TVSchijndel de versie van 2018 toegezonden gekregen. Nu dus de goede versie. De 5e Plus Voetbaldagen op sportpark De Molenheide van s.v. Avanti '31 zitten er weer op. De prijzen zijn uitgereikt en de materialen opgeruimd: het voetbalseizoen kan beginnen. Niemand minder dan Paco van Moorsel, weer terug op het oude nest bij FC Den Bosch, had donderdag 15 augustus de weg naar sportpark De Molenheide in Schijndel gevonden om de winnaars in het zonnetje te zetten. Ook veel ouders en opa's en oma’s waren aanwezig om deze afsluiting mee te maken.

Lees meer...

Tennisvereniging de Hopbel krijgt alsnog gelijk

TVdeHopbelanno2016Meierijstad - Aan Tennisvereniging De Hopbel in Schijndel is op 19 februari 2019 subsidie verleend over 2019. Deze tennisvereniging is de enige tennisclub binnen Meierijstad die niet geprivatiseerd is en waarvan de gemeente vorig jaar besloten had daaraan geen subsidie voor de accommodatiekosten te verlenen. De vereniging was hiervoor bereid naar de rechter te stappen. Tegen dit onderdeel van het besluit maakte de vereniging op 26 maart 2019 bezwaar. Dit mede omdat alle andere buitensportverenigingen het grootste gedeelte van hun huurkosten als subsidie wèl terugkrijgt. De commissie Rechtsbescherming Meierijstad heeft op 22 mei 2019 geadviseerd het bezwaarschrift gegrond te verklaren. Het college heeft het bezwaarschrift gegrond verklaard en de subsidie gewijzigd vastgesteld op 23.440 euro. Foto's: de tennisbanen en accommodatie van TV De Hopbel in 2016

Lees meer...

Doe ook mee met (gratis) Bizzisport

BizzisportbrongemeentemeierijstadSchijndel - Bizzisport, bedoeld voor kinderen vanaf groep 6 t/m 8 en voor 1e- en 2ejaars jeugd van het voortgezet onderwijs, start weer na de zomervakantie. Is dit iets voor jou? Doe gewoon een keer mee en ervaar hoe leuk het is. Zin in wekelijks meerdere verschillende sporten zoals honkbal, voetbal, basketbal, hockey, pionnenroof, muziekspel en vele andere leuke spelvormen? Iedere week wat anders. Kom gratis en vrijblijvend deelnemen. Hieronder vindt je het overzicht waar in Schijndel en op welke dagen en tijden Bizzisport te vinden is tijdens de schoolweken. Afbeelding en info: bron gemeente Meierijstad

Lees meer...

Wat gaat regievoering op woningbouwopgave inhouden?

Grondgebiedmeierijstadbronstaatsblad30maart2016Meierijstad – Het college van B&W van Meierijstad heeft op 2 juli jl. een besluit genomen over de woningbouwopgave voor de grotere kernen Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel. Met dit besluit is het Project Herijking woningbouwprogramma afgesloten. Het college heeft besloten om meer regie te gaan voeren op de woningbouwopgave waarbij wordt ingezet op realisatie aansluitend bij de vastgestelde Woonvisie. Voor de kernen Schijndel en Sint-Oedenrode betekent dit met name het aanbrengen van focus; voor de kern Veghel betekent dit concreet bijsturen. In juli dit jaar werd bekend dat de woningbouw in Schijndel aangejaagd moet wordenMedio vorig jaar werd bekend dat naast de woonvisie ook een jaarlijkse woonagenda gerealiseerd wordt. U vindt hieronder de informatie zoals deze door het college naar de gemeenteraad is gestuurd voor haar vergadering van 19 september. Hieronder wordt duidelijk wat de bedoelde regievoering in de drie grote kernen gaat inhouden. In Schijndel wordt vooralsnog (nog) niet gekozen voor een grotere woningbouwlocatie. Afbeelding grondgebied Meierijstad: bron Staatsblad 30 maart 2016

Lees meer...

Start derde seizoen Bizzi Sport Plus Groep

Bizzi2018Schijndel - (bron gemeente Meierijstad) Heeft uw kind moeite om mee te doen in een reguliere sportvereniging? Met ingang van het nieuwe schooljaar start jongerencentrum Bizzi, in samenwerking met loket Special Sport De Meierij, de Bizzi Sport Plus groep. Deze groep richt zich op kinderen met een autisme aanverwante stoornis, ADHD en een motorische achterstand. Maar ook op kinderen die zich (nog) niet prettig voelen bij een reguliere sportvereniging. De lessen starten op woensdag 11 september.

Lees meer...

Cursus Klik & Tik bij de Bieb

OefenenklikentikSchijndel - In Bibliotheek Schijndel start maandag 30 september de cursus Klik & Tik. De cursus is bedoeld voor mensen met geen tot weinig computerervaring. In de cursus kan men zelf met een laptop en koptelefoon ontdekken hoe een computer werkt. Daarnaast wordt er ook gewerkt met het internet. Denk bijvoorbeeld aan het opzoeken van informatie, e-mailen, het invullen van formulieren, websites bekijken en downloaden. Wie nog helemaal geen ervaring met de computer heeft, begint bij de basis: hoe werken de muis en het toetsenbord? Daarna zijn er nog twee cursussen te volgen: Start en Het internet op.

Lees meer...

Zomerwandeling NMC met gids over 't Creijspot

CreijspotNMCSchijndel - Fia Fiers is op zondag 1 september uw gids voor een twee uur durende rondleiding over 't Creijspot, ook wel Kraaienspot genoemd. Het is een prachtige wandeling nu de heide op zijn mooist is. 't Creijspot kent een bijzonder rijke biotoop zowel wat betreft flora en fauna. Laat u verrassen door de schoonheid van de Schijndels natuur. Start op parallelweg links van Gestelseweg eerste onverharde weg na De Wielse Kamp om 10.00 uur. De wandeling duurt tot 12.00 uur.

Lees meer...

Lezing van Frans Govers over Market Garden

FransgoversmarketgardenuitsneeSchijndel - In het kader van de Herdenking van 75 jaar Bevrijding in de nieuwe gemeente Meierijstad hebben de heemkundekringen in Meierijstad, 'Remember September', de Oranjevereniging Sint-Oedenrode beide uit Sint-Oedenrode, de Cornelius Stichting uit Boerdonk en Stichting De Eerdse Molen uit Eerde met de gemeente Meierijstad afgesproken vanuit Platform Erfgoed Meierijstad gezamenlijk een aantal activiteiten te organiseren voor de inwoners van Meierijstad. Een van de gezamenlijke activiteiten is het organiseren van een lezing voor voor de inwoners van Meierijstad. De lezing zal worden gegeven door Frans Govers uit Uden over de door hem geschreven boeken: 'Operation Market Garden' Hoe Oost-Brabant wereldnieuws werd september – oktober 1944”. U dient zich hiervoor aan te melden. Foto: Frans Govers.

Lees meer...

Gratis inloopconcert

AxelWenstedtSchijndel - Aanstaande zaterdag 31 augustus vindt het laatste reguliere gratis inloopconcert plaats van dit seizoen. Het volgende concert - tevens het allerlaatste concert op zaterdagmiddag - over twee weken op zaterdag 14 september staat geheel in het teken van de Nationale Orgel- en Monumentendag. Dan zullen er vanaf 12:00 uur rondleidingen worden gegeven door Anne-Marie Cornelissen (VVV-Schijndel), waarvan de beide orgels in de kerk en de beiaard onderdeel van zullen uitmaken. Aanstaande zaterdag echter zal Axel Wenstedt, momenteel woonachtig te Gemonde, tijdens een 'gewoon' gratis inloopconcert zijn muzikale kunnen ten gehore brengen. Het concert begint om 13.15 uur in de Heilige Servatiuskerk te Schijndel.

Lees meer...

Hart’s Zomerfestival in teken van geluk

hartvoorschijndel.pngSchijndel - Hart’s Zomerfestival wordt komende vrijdagavond gehouden in dorpshuis De Schakel in Wijbosch. Het zaterdagprogramma is gecanceld. Daarmee wordt het festival meteen ook gratis. “De belangstelling voor de vrijdagavond is groot”, aldus gemeenteraadslid Mirjam van Esch, een van de organisatoren. “Maar voor de zaterdag loopt het niet storm. Het is zonde dat deelnemers van de talkshow, sprekers en muzikanten hun stinkende best doen voor slechts een beperkt aantal aanwezigen.” Overigens wordt het festival dankzij het skippen van de zaterdag gratis. “De entreeprijs moesten we vragen voor de lunch op zaterdag en die gaat dus ook niet door.”

Lees meer...

Ondanks hitte toch gezellige drukte op Hartemèrt

hartemert258 1Schijndel - Veel bezoekers aan Hartemèrt waren 's morgens al vroeg aanwezig. Oorzaak was waarschijnlijk de te verwachten hoge temperaturen. Dit jaar stond deze festiviteit in het teken van 75-jaar bevrijding. De bezoekers aan de 42ste thema-jaarmarkt Hartemèrt werden dit jaar meegezogen in de euforie van de bevrijdingsdagen nu 75-jaar geleden. Reeds tweemaal werd op Hartemèrt aandacht besteed aan de bevrijding, maar toen kreeg het militaire alle aandacht. Nu richtte de jaarmarkt, vol muziek, zang, straattheater, sport en spel, informatie, demonstratie en negotie, zich op de feestelijke ambiance. TVSchijndel was er ook bij en maakte met zowel foto's als film een impressie van deze zomerse feestdag. Alle foto's zijn te zien in ons fotoboek. In de video diverse leuke en grappige interviews met sfeervolle beelden.

Lees meer...

Neptunus ’58 in open water Oosterhout

neptunus4Oosterhout - Zondag 25 augustus was het tijd voor de eerste Brabantse open water wedstrijd van dit seizoen. In een zonovergoten Oosterhout kwamen er vijf leden van Neptunus '58 in actie. Rob van de Ven was om iets na tienen de eerste die in actie mocht komen, en wel op de 1000 meter schoolslag bij de masters. Rob finishte na iets meer dan 21 en een halve minuut, ruim een halve minuut sneller dan zijn vorige kilometer in Vianen. Daarna was het tijd voor de 500 vrij van Rafke Bakker. Vorig jaar hoefde ze maar 250 meter, en nu dus het dubbele. Dat was echter geen probleem voor haar, en ze kon zelfs de hele afstand borstcrawl zwemmen. Ze eindigde als zesde na bijna 12 en een halve minuut. Haar broertje Thom mocht de 250 meter vrije slag zwemmen. De jonge zwemmer, die pas 7 jaar oud is en begin vorige maand zijn Superspetters-diploma (vergelijkbaar met zwemdiploma C) gehaald heeft, zwom met een hele nette schoolslag in een kaarsrechte lijn naar de keerpuntboei en weer terug. Na bijna 8 en een halve minuut was hij als vijfde jongen weer terug bij de finish. Op de foto achter Rob, Puck en Sandra. Voor Thom en Rafke.

Lees meer...

SP-fractie stelt vragen over specialistische Jeugdzorg

Meierijstad jan2017Meierjstad - In de media hebben ze verontrustende verhalen gelezen over het schrappen van bedden in zware jeugdzorg in Noordoost-Brabant. Ook de zorgaanbieders zijn geschrokken over de te nemen maatregelen. Dit is voor jeugdigen en hun ouders die aangewezen zijn op specialistische jeugdzorg niet te begrijpen. In 2015 zijn wij in Noordoost-Brabant geconfronteerd met de opdracht om de jeugdzorgtaken als gemeente over te nemen met tegelijkertijd een korting van 15 %. Meteen werden de instellingen dus op een achterstand gezet. De afgelopen jaren was het een bijna onbegonnen klus om goede zorg te verlenen terwijl er tegelijkertijd bezuinigd moet worden. Ze hebben als gezamenlijke gemeentes steeds bij moeten plussen. Dat is prima als het de zaak ten goede komt.

Lees meer...

Swingende openingsfilm “Wild Rose”

filmspectrumSchijndel - Op dinsdag 3 september opent Filmclub Schijndel het nieuwe seizoen met het heerlijke feel-good country drama ‘Wild Rose’. Een jonge, alleenstaande moeder uit Glasgow droomt ervan om naar Nashville te verhuizen en countryster te worden. Ze laat zich door niets of niemand ontmoedigen. Met ontroerende overtuiging en vechtlust zingt, huilt, lacht en danst de hoofdrolspeelster (actrice en zangeres Jessie Buckley) richting de verwezenlijking van haar grote droom. Een hartverwarmende film over moeders en dochters, over dromen en realiteit en over muziek waar je onmogelijk stil bij kunt blijven zitten. Een prachtig begin van het nieuwe seizoen. De film wordt vertoond in ‘t Spectrum om 20.30 uur. Toegang voor leden is gratis, niet leden betalen €8,- . Alleen niet-leden moeten vooraf reserveren, voor leden van de Filmclub is er altijd een zitplaats.

Lees meer...

Boschwegse bingoavond

bingo2Schijndel - Op vrijdag 23 augustus werd in de gymzaal aan de Papaverstraat de Boschwegse Bingo gehouden worden, georganiseerd door stichting Rondom d'n Toren. De zaal ging open om 19:00. De bingo avond duurde tot ongeveer 23:00. De deelnemers waren verzekerd van 10 rondes bingo plezier met kans op de vele mooie prijzen. In de pauze werd er gespeeld voor een super bingo. TVSchijndel was ook een kijkje gaan nemen en maakte enkele foto's. De eerstvolgende bingoavond is op 27 september.

Lees meer...

Jaarlijks Hopoogstfeest bij de Schaapskooi

hopoogst20192Schijndel - Zondag 1 september is het jaarlijks hopoogstfeest op de Schaapskooi in Schijndel. Deze dag wordt de Schijndelse hopcultuur uitgedragen. Hobbybierbrouwvereniging ’t Hopbelleke heeft samen met Stichting Schaapskooi Schijndel een speciaal programma samengesteld. Traditioneel wordt de dag om 10.30 uur gestart met een Heilige Mis onder leiding van Pastor Jacques Leo. Tijdens deze openbare mis wordt dank uitgesproken voor de hopoogst. Na de mis zal een stoet met genodigden en aanwezigen naar het hopveld aan ’t Vurste Puthorstje gaan. Daar wordt “de eerste hop” geplukt door Hopplukker 2019 de heer Ronny van Kaathoven. Tevens zal het Schorsbosser Kabinet de slogan van het Schorsbos’ Carnaval 2020 bekend maken. Na de bekendmaking zal teruggekeerd worden naar de Hop-est waar symbolisch de eerste hop op de droogeest gelegd wordt, dit is op de zolder van de Hop-est.

Lees meer...

Niets lijkt onmogelijk voor De SOK

biljartlichterSchijndel - Een biljartlichter ontwerpen is geen dagelijkse kost, maar de vrijwilligers van de hout- en metaalwerkplaats De SOK van Welzijn De Meierij hebben overal een oplossing voor. Jongeren van het jongerencentrum ‘t Honk in Sint Oedenrode en van Bizzi in Schijndel ondervonden een probleem bij het verplaatsen van hun biljart bij andere georganiseerde activiteiten. Vrijwilligers in de werkplaatsen zijn met dit vraagstuk aan de slag gegaan en binnenkort wordt de biljartlichter in gebruik genomen bij het jongerenwerk. Een mooie samenwerking waarbij vrijwilligers van werkplaats De Sok laten zien waar ze goed in zijn en waarin ouderen voor de jongeren klaar staan.

Lees meer...

Kleintje BMT start repetities voor nieuwe musical

logo kleintje bmtSchijndel - Kleintje BMT, de jeugdtak van Het Brabants Muziek-Theater is al begonnen met de repetities voor hun nieuwe musical ‘Kleren Maken de Keizer’.  Vandaag was een spannende dag voor de cast van 53 kinderen: het productieteam maakte toen de rolverdeling bekend. Alexandra Peperkamp, voorzitter van Het Brabants Muziek-Theater: “Net als elk jaar is de puzzel van de rolverdeling een uitdaging. Zeker nu we een naam hebben hoog te houden!” Peperkamp doelt hiermee op de plaats die de vorige eigen productie heeft gekregen op de longlist van de Amateur Musical Awards voor 2019. “Boe!F is genomineerd voor twee categorieën: Beste Nieuwe Musical en Beste Ensemble Prestatie” zegt Peperkamp trots. De cast krijgt op 30 augustus bij het aansnijden van de traditionele taart ook gelijk het nieuwe beeldmerk van ‘Kleren Maken de Keizer’ te zien.  De musical wordt volgend jaar opgevoerd in Veghel en Oirschot. Meer informatie op www.brabantsmuziektheater.nl

Lees meer...

Startende ondernemers gaan het bootje in

rabobank hart van de MeierijMeierijstad - Op woensdagavond 21 augustus kwam Startersnetwerk Meierijstad samen voor een unieke netwerkbijeenkomst bij de Helden van Kien in Sint-Oedenrode. Op deze zonnige avond gingen de aanwezige starters letterlijk het bootje in en het water op, om in gesprek te gaan met ervaren ondernemers uit Meierijstad. De bijeenkomst bij de Helden van Kien is één van de bijeenkomsten die het Startersnetwerk organiseert binnen Meierijstad om beginnende ondernemers op weg te helpen. Dit met als doel jonge, beginnende ondernemers te helpen in het leggen van verbindingen en kennis te delen over onderwerpen die helpen succesvol te zijn in het ondernemerschap.

Lees meer...

Tentoonstelling (On) Vrijheid op twee locaties

expositieSchijndel - Op zaterdag 31 augustus 14.30 wordt de dubbel-expositie “(ON) VRIJHEID geopend. De tentoonstelling is te zien op 2 locaties : in het Museum Jan Heestershuis én de KEG EXPO in Schijndel. De expositie in het Museum Jan Heestershuis, Pompstraat 17 is te bezoeken vanaf 31 augustus tot en met 1 december van dinsdag tot en met zondag van 13.00 tot 17.00. De Keg EXPO in cc ’t Spectrum Steeg 9, toont het werk vanaf 31 augustus tot en met 18 oktober van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur. De tentoonstellingen staan in het kader van Brabant 75 jaar Bevrijding. Zes hedendaagse kunstenaars laten hun persoonlijke opvattingen over (ON) VRIJHEID zien. Safaa Khazal (Irak), Azin Yazdi (Iran), gastcurator Senad Alic (Bosnië), Olga Grig (Rusland), Moussa Ramou (Syrië) en Nosrat Mansouri (Iran), wonen en werken al geruime tijd in Nederland en verwerken hun persoonlijke ervaringen in hun schilderijen en beelden.

Lees meer...

Busje botst op boom

botsing rooiseweg 1Schijndel - In de nacht van donderdag op vrijdag 22 augustus is rond 02.15 uur een ongeval gebeurd op de overgang tussen de Rooiseweg en de Europalaan. Een busje botste door nog onbekende oorzaak tegen een boom. Ook een verkeersbord werd geraakt. Een ambulance en meerdere politiewagens kwamen ter plaatse. De bestuurder werd door ambulancepersoneel onderzocht maar raakte, voor zover bekend, niet gewond. Wel werd hij door agenten om voor ons nog onbekende redenen meegenomen. Het busje raakte aan de voorzijde zwaar beschadigd. Het overige verkeer kon om het ongeval heen rijden. Het voertuig is weggesleept.

Lees meer...

Horeca en sportverenigingen Meierijstad ondertekenen gedragscode over activiteiten sportkantines

logo sportraad MeierijstadMeierijstad -  KHN Meierijstad en de Sportraad Meierijstad hebben een gezamenlijke gedragscode opgesteld waarin de commerciële activiteiten van sportkantines worden benoemd. In deze gedragscode staan onder andere afspraken over de schenk- en sluitingstijden voor sportverenigingen die de gedragscode gaan ondertekenen. “Nu wordt het ook voor iedereen duidelijk welke activiteiten wel en niet mogen plaatsvinden in de kantine”, aldus Bertus van Berkel, voorzitter KHN Meierijstad. “En blijven de mogelijkheden voor het verbinden van sporters en gezelligheid ook in het weekend bestaan”, zegt Rolf de Jong, voorzitter Sportraad Meierijstad.

Lees meer...

Open dag DuikTeam Schijndel

snorkelen opendag 2Schijndel - Zowel de snorkelafdeling als de duikafdeling van DuikTeam Schijndel (DTS) houden op vrijdag 30 augustus een open dag in zwembad De Molenhey. Snorkelen kun je tussen 18.10 uur en 19.10 uur proberen, terwijl de volwassenen/jongeren vanaf 14 jaar van 21.00 tot 22.00 uur kennismaken met het duiken en met deze bloeiende onderwatersportvereniging. (foto's: Maarten Zomers)

Lees meer...

Hakkollektief de Verbeelding in beeldentuin Museum Jan Heestershuis Schijndel.

beeldentuinnovemberSchijndel- Door toevallige ontmoeting ontstaan, door eenzelfde passie gedreven, dat is hakkollektief DE VERBEELDING. In de inspirerende omgeving van de Dommel en met uitzicht op de Knoptoren in Sint-Oedenrode wordt al bijna 15 jaar met veel verbeeldingskracht door vier Rooienaren gehakt, gebeiteld, gezaagd en geschuurd. Vanaf 1 september is de ‘Passie in steen’ van de vier heren te zien in de beeldentuin van het Heesterhuis. (Op de foto is bevalling te zien van Hans van de Ven) 

Lees meer...

Weer knutselen bij dreamlife

dreamlifeSchijndel - Vandaag, 21 augustus, was het weer voor de eerste keer na de vakantie een bijeenkomst van dreamlife. Deze vond plaats in het wijkgebouw aan de Papaverstraat. Het was gezellig druk. Bij dreamlife kunnen kinderen elke woensdagmiddag knutselen, van 14.30 tot 17.00 uur. Elke week is er een andere activiteit, vandaag was dat versieren van cakes. Elke eerste woensdag van de maand is het bingo. Zie voor meer foto's ons fotoboek.

Lees meer...

Druk bezocht Open Jeugd weekendtoernooi Skinlo

tenniSchijndel - Tennisvereniging Skinlo organiseerde van vrijdag 16 t/m 18 augustus een Open Jeugd Weekendtoernooi. Dit jaar waren er 27% meer deelnemers dan bij de vorige editie. Het leverde mooie tenniswedstrijden op. In de leeftijd van 6 t/m 16 jaar streden de deelnemers in verschillende klassen om de fel begeerde bekers. Het tennisplezier voerde daarbij de boventoon. Op de foto alle prijswinnaars van het Skinlo Open Jeugdtoernooi 2019.( Foto: Toi Korsten)

Lees meer...

Het Brabants Muziek-Theater zoekt mannenstemmen en muzikanten voor nieuwe musical

Musical The VisitSchijndel - Het auditietraject voor de nieuwe productie van de volwassenengroep van Het Brabants Muziek-Theater is begonnen. Voor een aantal rollen van de Nederlandse première van de bloedstollende Weense musical The Visit zijn ze nog op zoek naar mannen van middelbare leeftijd met een klassiek stemgeluid. Heb jij of ken jij iemand met zo'n geweldige mannenstem? Meld je aan. Ook zijn ze voor het live-orkest van The Visit op zoek naar 24 ervaren muzikanten. Breng jij deze bijzondere productie onder leiding van dirigent Sander Vredenborg naar een muzikaal topniveau? Meld je dan nu aan voor het samenspeelmoment op zondag 29 september. Zeker als je hoorn, bas of keyboard speelt. 

Lees meer...

Schooljaar 2019-2020 weer van start

opening schooljaar kring 1Schijndel - Het schooljaar 2019-2020 is maandag weer van start gegaan. TVSchijndel was erbij en maakte foto's en een video-opname van de eerste schooldag bij basisschool De Kring. In een gezamenlijke bijeenkomst met een aantal ouders opende juf Nicole het schooljaar. In de video ziet u ook een interview met Maike, de moeder van Luc en Lieve. Zij vertelt dat zij kiest voor De Kring omdat je kind hier centraal staat, en omdat ze er zelf ook op gezeten heeft. De moeder van Timo heeft gekozen voor de Kring omdat het volgens het Jenaplanonderwijs werkt, wat gericht is op zelfstandig werken op je eigen niveau. Daarna maakte TVSchijndel een rondje door de school. Bekijk ook de video.

Lees meer...

OuderKoffie; gratis 1 op 1 coaching voor ouders

bakkiekoffie schijndelSchijndel - Kinder- en gezinscoach Lieke van Esch van Kindercoachpraktijk Bij Lieke en BakkieKoffie Schijndel introduceren OuderKoffie.  Vanaf 29 augustus is Lieke 1 x per maand op donderdagochtend van 08.30 u tot 10.30u bij BakkieKoffie aanwezig om opvoed- en opgroeivragen van ouders te beantwoorden.  Soms loopt het thuis even niet lekker; het plezier in huis is minder, je ervaart lastig gedrag van je kinderen, er spelen (persoonlijke) thema’s. Dit kun je ervaren als iets vervelends maar, je kunt hier iets aan doen. Kom gerust binnen lopen. Ook kinderen zijn welkom tijdens OuderKoffie. Er is speelgoed voor de kleintjes waarmee zij kunnen zich kunnen vermaken. 

Lees meer...

Boe!F op longlist Amateur Musical Awards 2019

BoeFSchijndel - De allereerste door Het Brabants Muziek-Theater zelfgeschreven kindermusical: sprookjesmusical Boe!F staat met maar liefst twee vermeldingen op de longlist voor de Amateur Musical Awards 2019, namelijk voor Beste Nieuwe Musical en Beste Ensemble Prestatie. Op 1 september worden de definitieve nominaties bekend gemaakt, maar Het Brabants Muziek-Theater is nu al hartstikke trots op hun kleine boefjes, het productieteam en de vele vrijwilligers.  De rechten voor Boe!F de Musical zijn vanaf nu bij Grand Circle beschikbaar voor andere theatergezelschappen.

Lees meer...

Gratis openluchtfilms bij de Filmclub

filmdedirigentSchijndel - Vrijdag 23 en 30 augustus organiseert Filmclub Schijndel voor de 13e keer het gratis openluchtfilmfestival OPEN DOEK op het Jet Geerkensplein bij ’t Spectrum. Dit jaar zijn het twee eerder vertoonde films uit het reguliere programma van de Filmclub. Op speciaal verzoek van de Filmclub bezoekers heeft men deze twee sterke films klaar staan voor vertoning in de open lucht. Op 23 augustus ‘De Dirigent’ het prachtig en waargebeurd verhaal over de 24-jarige vrouwelijke dirigent Antonia Brico. Lengte film 137 minuten. De filmvertoningen gaan altijd door. Bij slecht weer wordt de vertoning verplaatst naar de Pleinzaal van ’t Spectrum. De Filmclub hoopt natuurlijk op vertoning in de open lucht, dat moge duidelijk zijn. Zoals andere jaren kan men ook nu weer gebruikmaken van een leuke aanbieding tijdens OPEN DOEK om lid te worden van de Filmclub.

Lees meer...

Schijndel Vol Verhalen in een nieuw jasje

schijndelvolverhalen1Schijndel – Samen met Omroep Meierij, Filmclub Schijndel, het Schrijverscollectief en de KEG wil Bibliotheek Schijndel het project Schijndel Vol Verhalen in een nieuw jasje steken. Zaterdag 24 augustus start het project met een mooie opening in de Bibliotheek. Komt u ook luisteren naar het verhaal van Gerda Baeyens om 11 uur? Daarnaast zullen ze flyers uitdelen op de markt. In 2019 staat Brabant in het teken van 75 jaar bevrijding. Van eind augustus tot eind december 2019 kan iedereen een verhaal schrijven over VRIJHEID. Vrijheid in al zijn facetten: verhalen uit het verleden over WO-II, verhalen over NU of over persoonlijke vrijheid. Maar het kan evenzeer een verhaal zijn over het verlangen naar vrijheid.

Lees meer...

Leukste en spannendste kookwedstrijd voor kinderen gestart

keukenbazen4Noordoost Brabant - Wie worden Keukenbazen 2019 en SmaakBurgemeester van Nederland? De Keukenbazen Battle, de leukste en spannendste kookwedstrijd voor kinderen van 10 tot 12 jaar uit Noordoost Brabant, is gestart. Teams van 2 of 3 kinderen kunnen zich met hun lekkere en gezonde gerecht aanmelden via www.keukenbazen.nl. Rabobank, Koning Willem I College, Sligro, HAS Hogeschool en Langenhuijsen Catering zijn de gewaardeerde partners van de wedstrijd. De finaledagen zijn tijdens Dutch Food Week, op 5 en 9 oktober.

Lees meer...

Schijndelse golfkampioenschappen 2019

golfkampioenschappen1Schijndel - Op zaterdag 21 september worden de Schijndelse Golfkampioenschappen gehouden en kunnen alle Schijndelse golfers gaan strijden op Golfbaan De Schoot in Sint-Oedenrode. Om mee te kunnen doen moet je minimaal 18 jaar oud zijn, inwoner van Schijndel zijn en in het bezit zijn van een GVB. De spelvorm is strokeplay en stableford. De speler en speelster met de laagste bruto scores mogen zich Schijndels kampioen noemen. Uiteraard worden ook de stablefordkampioenen in het zonnetje gezet.

Lees meer...

Indoor editie van Alle Remmen Los

alleremmenlos.pngSchijndel - Na twee zeer succesvolle en op voorhand uitverkochte edities van Alle Remmen Los in 2018 en in 2019, komt er dit jaar voor het eerst ook een indoor editie. Op zaterdag 16 november wordt Alle Remmen Los Inschuur gehouden in Manege De Molenheide in Schijndel met Rowwen Hèze, BZB, WC Experience, Mooi Wark, The Wetnecks [USA], Pater Moeskroen en Høken Met De Heinoos. Frontman Fred van Dijk van Nederfolkrockband BZB: “Wat doe je als talloze bezoekers van je festival vragen om een indoor editie later in het jaar? Nou, simpel: dan organiseer je die! Dus na twee uitverkochte buiten edities van Alle Remmen Los gaan we met Alle Remmen Los Inschuur naar binnen. En Manege De Molenheide in Schijndel is de pérfecte locatie om het festival binnen voort te kunnen zetten: toffe rockbands; een topsfeer en natuurlijk heerlijk eten en drinken.” Schuur open: 17.00 uur. Aanvang eerste band: 18.00 uur. Einde: 1.00 uur.

Lees meer...

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal