foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

juli 2019

Beter leren lezen en schrijven

welzijndemeierij 2020 dezegebruikenSchijndel - Kent u iemand die moeite heeft met lezen en schrijven? We staan er vaak niet bij stil maar er zijn veel mensen die daarmee moeite hebben. Als je dit niet goed kunt, heeft dit invloed op je zelfvertrouwen. Mensen hebben bijvoorbeeld ook meer moeite om formulieren in te vullen of om iets op te zoeken op internet. In het Spectrum bij Welzijn De Meierij wordt een cursus gegeven speciaal voor mensen uit Schijndel. Dit is een kleine groep waarin je stap voor stap weer meer zelfvertrouwen krijgt in het Nederlands lezen en schrijven. Doe ook mee. De cursus is gratis op maandagmiddag 13.30 uur tot 16.00 uur en/of donderdagavond 19.00 uur tot 21.30 uur.

Lees meer...

Garagesale Hoevenbraak-Hulzebraak

GaragesaleHoevenbraakSchijndel - Zaterdag 25 september is er een garagesale in de wijk Hoevenbraak-Hulzebraak. Van 9.00 tot 14.00 uur is iedereen welkom om door onze wijk op snuffeltocht te gaan. Op maar liefst 48 adressen zullen er allerlei spulletjes te vinden zijn. De plattegrond met alle verkoopadressen vind je onder dit bericht. Vanaf zaterdag 9.00 uur zijn deze (incl. vermelding van de exacte adressen) af te halen op Wilhelminalaan 7 en Steenbok 17. De wijkraad wenst alle verkopers veel verkoopplezier en alle bezoekers veel shopplezier! 

Lees meer...

Koningschieten Gilde Sint Catharina en Barbara Schijndel

                Schijndel - Zondag 26 september zullen de leden van het Gilde Sint Catharina en Barbara weer schieten voor de Koningstitel. Op dit moment is Arno Verbakel de huidige Koning van het Schijndels Gilde. Om 14.00 uur staat het vrijen van de schutsboom gepland. Dit zal gebeuren door vertegenwoordigers van het kerkelijke en wereldlijke overheid. Om 16.30 uur staat de inhuldiging van de nieuwe Koning gepland, waarna om 17.00 uur de nieuwe Koning aan de Gildeheer wordt gepresenteerd voor het drinken van de koningswijn. Belangstellenden zijn van harte welkom om de gezellige en spannende middag bij te wonen. Het Koningschieten vindt plaats op de gildeaccommodatie aan de Rooiseheide 10, te Schijndel.

Lees meer...

Liedjesproject op alle basisscholen in Schijndel

fonteysSchijndel - Stichting Koorplein Noord-Brabant laat alle basisschoolleerlingen in Schijndel zingen met nieuwe liedjes gecomponeerd door de tweedejaarsstudenten AME van Fontys conservatorium. De Fontys Academie voor Muziekeducatie te Tilburg en Stichting Koorplein Noord-Brabant hebben de handen ineengeslagen. De tweedejaars studenten van de opleiding Docent Muziek kregen een ‘urgentie opdracht’: ze componeerden, binnen een week, nieuw liedmateriaal voor de basisschool en ze gaan enkele liedjes ook instuderen tijdens een stage op 23 en 30 september en 7 oktober 2021-2022. Vandaag, donderdag 23 september, starten studenten van Fontys conservatorium met een stage op alle basisscholen in Schijndel. Dit project is een unieke samenwerking tussen Stichting Koorplein Noord-Brabant, Fontys en alle basisscholen in Schijndel.

Lees meer...

Informatie over dementie bij Bibliotheek Schijndel

bibliotheekmeierijstad 2018Schijndel – In Bibliotheek Schijndel kunt u donderdag 30 september terecht voor informatie over dementie. Bijna iedereen heeft of krijgt helaas te maken met de ziekte dementie. In het kader van Wereld Alzheimerdag, die op 21 september valt, kunt u op donderdag 30 september van 10.00-17.00 uur in de bibliotheek in Schijndel. Zo kunt u kennismaken met de dementheek: een uitgebreide collectie boeken over dementie en voor mensen met dementie. U kunt ook de herinneringskoffers bekijken. Ze zijn onder andere bedoeld om het gesprek aan te gaan en herinneringen op te halen.

Lees meer...

Verkiezingsprogramma in Klare Taal voor directeur bibliotheek

politiekepartij hart april2019Meierijstad - Directeur Gio van Creij van de Noord Oost Brabantse Bibliotheken (NOBB) ontving vandaag woensdag 22 september het eerste exemplaar van ‘Van betekenis – in klare taal’ uit handen van fractievoorzitter Laurens van Voorst van Hart. Veel Nederlanders hebben moeite met lezen. Eenvoudige teksten zijn daarom belangrijk. Wie op taalniveau B1 schrijft, bereikt ongeveer 80% van de landgenoten. Met het oorspronkelijke verkiezingsprogramma van Hart is dat niet gelukt.  ‘Dat is kwalijk’, bekent Van Voorst. ‘De politiek is van en voor iedereen en dus moeten partijen hun best doen zo veel mogelijk mensen te bereiken. Vandaar onze keuze voor een tweede versie. Die is korter en veel eenvoudiger.’

Lees meer...

Sinterklaas Schijndel in een nieuw jasje

Sinterklaas2Schijndel - De afgelopen maanden is er hard gewerkt door het bestuur van de Stichting Sinterklaas om duidelijkheid te krijgen over een aantal onzekere zaken ten aanzien van Sinterklaas in Schijndel 2021. Er is onder andere gekozen voor een ‘roetveegpiet’: een piet met een lichte huidskleur als basis en met roetvegen in het gezicht zal vanaf 2021 de Piet zijn bij alle activiteiten van Stichting Sinterklaas Schijndel. Ook de intocht en de shows ondergaan een ware metamorfose. Voor het eerst in de Schijndelse geschiedenis zal Sinterklaas welkom geheten worden in de vooravond van zondag 14 november in combinatie met een sfeervolle lichtjestocht. De jaarlijkse show wordt onderdeel van ‘Spectulaas’, het Sinterklaasattractiepark, waar de show wordt gecombineerd met een heuse pietenkermis Onder ‘lees meer’ vindt u meer informatie over de evenementen en over de totstandkoming van deze beslissingen.

Lees meer...

Officiële opening van het RAADhuis Schijndel

Gebouw Gemeentehuis1Schijndel - Na bijna 2 jaar is het gebouw RAADhuis Schijndel op Markt 20 klaar. Het is een prachtig gebouw geworden, met een unieke inrichting waar diverse partijen hun huisvesting hebben gevonden. Het gebouw is het nieuwe onderkomen van Bibliotheek Schijndel, de gemeentelijke kunstcollectie, het Toeristisch Informatiepunt, Klantencentrum en Burgerzaken van de gemeente Meierijstad. De officiële opening vond plaats op dinsdag 21 september 2021 om 16.00 uur.

Lees meer...

D66 Meierijstad presenteert top kandidatenlijst

politiekepartij d66meierijstad april2019Meierijstad - D66 Meierijstad is vergevorderd in de voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen die op 16 maart 2022 zullen worden gehouden. De lijst van kandidaten voor deze verkiezingen is afgelopen week door de D66 afdelingsvergadering vastgesteld. De eerste zes op de lijst zijn in volgorde: Gertjan Hobert (Veghel), Gea van Zutven (Veghel), Pieter Siroen (Schijndel), Marrik van Rozendaal (Schijndel), Jan Janssen (Mariaheide) en Wouter-Jan Oosten (Veghel). Nu is de afdeling druk bezig met het conceptverkiezingsprogramma. De waardevolle input die is verkregen van mensen, organisaties en bedrijven in Meierijstad over wat leeft en van belang is voor Meierijstad zullen als echte D66-standpunten terug te zien zijn. Immers hoe meer mensen uit Meierijstad meedenken, des te beter worden de plannen voor de toekomst.

Lees meer...

Gedeeltelijke kwijtschelding huur sportverenigingen Q2 2021

Gebouw GemeentehuisMeierijstad2Meierijstad - Om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken, heeft het kabinet in 2020 en begin 2021 diverse maatregelen ingevoerd. Deze hebben in veel sectoren impact gehad, waaronder ook amateursportverenigingen. Het college heeft besloten om voor het tweede kwartaal van 2021 de gebruiksgebonden huur voor binnensport- en zwemverenigingen volledig kwijt te schelden; dit betekent dat wanneer sportactiviteiten door de coronamaatregelen niet zijn uitgevoerd, er voor die periode geen huur betaald hoeft te worden.

Lees meer...

Inkoop zorg en veiligheid 2022 e.v.

Gebouw GemeentehuisMeierijstadMeierijstad - Sinds 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) van kracht. Onder deze nieuwe wetgeving staat het voorkómen van verplichte zorg centraal. In het kader van deze wet hebben gemeenten de rol om een aantal taken te organiseren en/of uit te voeren. Deze taken zijn voor 2020 en 2021 regionaal ingekocht. Voor de komende periode moet een inkoopprocedure worden gestart met als doel nieuwe overeenkomsten met zorgaanbieders af te sluiten. De inkoop van zorg en veiligheid is onder de noemer ‘aanverwante taken’ benoemd in de ‘Samenwerkingsovereenkomst beschermd wonen, maatschappelijke opvang en aanverwante taken regio Meierij en Bommelerwaard 2020 e.v.’.

Lees meer...

Basisregistratie personen

Gebouw GemeentehuisMeierijstad1Meierijstad - Iedereen heeft de plicht om een geboorte of een verhuizing aan te geven bij de gemeente. Maar wat doet de overheid eigenlijk met al die gegevens van haar burgers? Hieronder leest u welke persoonsgegevens er zoal in de Basisregistratie Personen staan en waar ze voor gebruikt worden. We zetten uw rechten en verplichtingen op een rij. Ook als u zich vanuit het buitenland voor langere tijd in Nederland wilt vestigen, leest u onder 'lees meer' hoe dit gaat. De overheid heeft juiste gegevens nodig over haar burgers. Bijvoorbeeld om een paspoort, een identiteitskaart of een rijbewijs te kunnen maken, om te weten wie mag stemmen bij verkiezingen, om uitkeringen te verstrekken en om gemeentelijke belastingen te heffen. Maar ook organisaties zoals de Belastingdienst, uitkeringsinstanties en pensioenfondsen gebruiken uw persoonsgegevens om hun beslissingen goed af te stemmen op uw situatie.

Lees meer...

Start woonbehoefteonderzoek woonwagenbewoners

Gebouw GemeentehuisMeierijstad1Meierijstad - Een belangrijk onderdeel van het woonwagenbeleid is een woonbehoefteonderzoek onder woonwagenbewoners. Daarvoor heeft Meierijstad de samenwerking gezocht met de gemeenten uit de regio Noordoost Brabant-west (NOBW). Alle gemeenten (behalve Boekel) doen daaraan mee. In Meierijstad worden alle volwassenen die behoren tot de doelgroep woonwagenbewoners uitgenodigd om deel te nemen aan een interview. Zodoende ontstaat een beeld van de behoefte aan woonwagenstandplaatsen. Het onderzoek zal in september worden opgestart. Het college heeft het regionaal Handelingsperspectief Woonwagenbeleid Noordoost Brabant voor kennisgeving aangenomen. En ze heeft besloten het woonbehoefteonderzoek onder woonwagenbewoners op te starten.

Lees meer...

Inzamelactie plastic tuinstoelen groot succes

Schijndel -  Op zaterdag 18 september 2021 was het World Cleanup Day. Normaal gesproken gaan veel Schijndelaren die dag op pad om zwerfafval te verzamelen en dat gingen ze dit jaar ook weer doen. Maar de dorps- en wijkraden van Schijndel hadden dit jaar een bijzondere tintje aan deze dag gegeven. Op het evenemententerrein (kermisterrein) tegenover het Spectrum stond van 9.00 tot 16.00 uur een container waarin iedereen uit de verre omgeving gratis kunststof tuinmeubelen kan afgeven. Het bleek een groot succes. Bezoekers kwamen uit Uden, Veghel, Schijndel, Sint Oedenrode en Sint michelsgestel. Er werd ruim 10.000 kg hard kunststof opgehaald waarvan 98 % aan tuinmeubelen. Meer foto's ziet u in ons fotoboek.

Lees meer...

Vivent Langer Thuis omarmt concept sociaal bewegen Nationaal Ouderenfonds

Oldstars Beweegdag SchijndelSchijndel. Want de doelstelling van Vivent Langer Thuis is immers: 'U blijft graag zo lang mogelijk in uw veilige en vertrouwde omgeving wonen? Dat kan want Vivent is continu op zoek naar mogelijkheden om u hierbij te ondersteunen'. En juist deze doelstelling past exact in het concept sociaal bewegen van het Nationaal Ouderenfonds. Want samen sporten is gezellig, gezond en verbroedert. Na de blokkade van COVID-19 werd er begin dit jaar een datum gepland: dinsdag 28 september. De mooie locatie werd v.v. Avanti’31 naast zwembad de Molen Hey in Schijndel. Er werd wel afgesproken dat er een limiet moest zijn 60 deelnemers minimaal en 90 deelnemers maximaal. Medio augustus gingen de uitnodigingen naar de cliënten van Vivent Langer Thuis de deur uit. In ongeveer een week werd de postbus van Vivent overspoeld met aanmeldingen. Direct daarna werd de oproep verwijderd, en na overleg werden de 106 aanmeldingen tot op dat moment geaccepteerd.

Lees meer...

Chong Do kwan start met ITF Kids programma

kidsSchijndel - Taekwon-Do Chong Do kwan zal nu het ITF Kidsprogramma gaan geven op zaterdagochtend van 10:00 tot 11:00 uur in sporthal de Dioscuren. Het Taekwon-Do Kids ontwikkelingsprogramma is een uniek Taekwon-Do programma voor de jeugd t/m +- 9 jaar. Naast de vaardigheden van het Taekwon-Do is er in de lessen veel tijd voor het aanleren van sociale vaardigheden. Het Taekwon-Do Kids development program is er vooral voor bedoelt om uw kind voor te bereiden op hun toekomst. Een speciaal leuk Taekwon-Do boek met leuke opdrachten en oefeningen ondersteunt de trainingen.

Lees meer...

Scholingsavond voor bestuur van Vrijwilligersorganisaties in Meierijstad

welzijndemeierij 2020 dezegebruikenMeierijstad - Op 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, kortweg WBTR, in werking getreden. Deze geldt voor alle stichtingen en verenigingen. Wat moet je als bestuur van een stichting of vereniging regelen? De nieuwe wet is bedoeld om wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, misbruik van positie en andere ongewenste activiteiten binnen besturen te voorkomen. De wet is erop gericht om krantenkoppen als ‘De penningmeester van het bestuur van vereniging X is er met de kas vandoor’ in de toekomst te voorkomen. Belangrijk is dat een bestuur met elkaar bespreekt wat ‘integer besturen’ inhoudt en hoe je daar vervolgens met elkaar afspraken over vastlegt. Ook is het van belang om kritisch te kijken of het nodig is om als vereniging of stichting verdere stappen te ondernemen. Scholingsavond 29 september van 20.00-22.00uur, Spectrum Schijndel.

Lees meer...

Sjors Sportief en Sjors Creatief gaan weer van start

sjorssportief3Meierijstad - Vandaag werd op basisschool de Kienehoef in Sint-Oedenrode het eerste boekje van Sjors Sportief – Sjors Creatief 2021-2022 uitgereikt. Het werd extra feestelijk omdat Tygo Goossens uit handen van wethouder Coby van der Pas de prijs in ontvangst mocht nemen voor de mooiste tekening. Deze tekening prijkt voor op alle boekjes in Meierijstad en bovendien mag Tygo samen met de hele klas gaan discozwemmen. Met Sjors Sportief kunnen kinderen (0-12 jaar) allerlei nieuwe sporten, zoals basketbal, BMX, judo, skeeleren, tafeltennis en waterpolo uitproberen. En dit jaar komt daar ook Sjors Creatief bij. Naast het sportaanbod kunnen kinderen ook het creatieve aanbod, zoals harmonie, circus en theater vaak gratis uitproberen. Een leuke manier voor kinderen om zich te oriënteren op het gebied van sport en cultuur in de gemeente.

Lees meer...

Schijndel/DE WIT klaar voor het nieuwe seizoen

Sport rksvschijndelterrein1Schijndel - Na de vroegtijdig afgebroken voetbaljaargang 2020-2021, gevolgd door een lange periode waarin trainen niet was toegestaan heeft Schijndel/DE WIT de draad weer opgepakt. De basis voor het nieuwe seizoen dat komen weekend van start gaat, is gelegd in het voorjaar toen de coronamaatregelen vergaand werden versoepeld en er respectievelijk weer getraind werd en vriendschappelijke wedstrijden gespeeld konden worden. Na de zomerstop kon de voorbereiding op het seizoen 2021-2022 serieus ter hand worden genomen.

Lees meer...

Sport Awards Meierijstad on tour

sportawardsmeierijstad 2019Meierijstad - De Sport Awards 2020 uitreiking vond dit jaar vanwege de coronamaatregelen, op een bijzondere manier plaats. Wethouder Sport, Coby van der Pas en voorzitter van de Sportraad Meierijstad Rolf de Jong gingen zelf ‘on tour’ om de kampioenen te huldigen en aan de winnende sportvrijwilligers de Sport Awards persoonlijk thuis uit te reiken. Dit gebeurde het afgelopen weekend, tijdens de Nationale Sportweek. De 14 kampioenen kregen van de wethouder een medaille. Dit als blijk van bewondering vanuit de gemeente Meierijstad voor hun geweldige prestaties. Een overzicht van de kampioenen ziet u onder 'lees meer'.

Lees meer...

Een lied met een missie

phoenixcultuureducatie 2019Meierijstad - Vandaag, maandag 20 september, lanceert CHV Academy, Circle of Talent Meierijstad i.s.m. singer-songwriter en kunstdocent Chelsea Foreman officieel het lied en videoclip 'Eef is een Kunstenaar'. Een lied met een belangrijke missie: breng kunst structureel terug in de klas. Dit lied maakt de onschatbare waarde van structureel professioneel kunstonderwijs voelbaar. Juist in deze tijd, waarin kinderen en jongeren door corona achterstand hebben opgelopen, waarin de druk op en de verwachtingen van hen nog hoger liggen, waarin er volop ontwikkelingen gaande zijn in het onderwijs, is structureel kunstonderwijs zo van belang. Met muziek, dans, beeldende kunst en theater kunnen kinderen en jongeren uiten wat ze van binnen voelen. Ze bloeien op en kunnen echt zichzelf zijn.

Lees meer...

Familiefeest in het Kloosterpark

parklounge2Schijndel - Op zondag 19 september opende Tapperij de Beurs, Café de Sok en Café Visite hun festival; ‘Park Lounge LIVE’ voor een groot familiefeest. Ook was er een clown om je op te laten maken en die mooie figuren maakte van ballonnen. Er was voor iedereen wel wat te doen, dit alles werd opgeluisterd met muziek, verzorgd door DJ's. Al bij al een gezellige en mooie dag. TVSchijndel nam ook een kijkje en maakte er wat foto's. Meer foto's ziet u in ons fofoboek.

Lees meer...

Screaming Billy in het Jansenpark

                Schijndel - Om 14.00 uur vanmiddag ging het derde Coolboxconcert van Screaming Billy van start met een nummer van Creedence Clearwater Revival. De sfeer stond meteen als een huis. Voor de derde keer, en weer op een zonovergoten dag in een beregezellig Jansenpark. Voor velen leek het na de Coronatijd wel een reunie en Screaming Billy deed er alles aan om de herinneringen en het gevoel aan "vroeger" te laten herleven. En met succes. Het was druk, maar door de late aankondiging niet te druk. Er werd massaal gedanst en meegezongen. Uit de meegebrachte coolboxen kwamen worsten, kazen en zelfs een paar biertjes. En doordat na afloop bleek dat veruit de meeste gasten hun afval, zoals nadrukkelijk door de band gevraagd, zelf weer hadden opgeruimd, mag het derde Coolboxconcert een daverend succes genoemd worden. Screaming Billy bedankt en hopelijk tot volgend jaar! Kijk hier voor de foto's in het fotoboek van TVSchijndel!

Lees meer...

Ara door brandweer uit boom bevrijdt aan Mozartstraat

ara5Schijndel - Rond 17.30 uur werd de brandweer gebeld i.v.m. een ara welke hoog in een boom zat nabij de Mozartstraat in Schijndel. Het beest zat al vanaf 14.00 uur in de boom maar verplaatste zich helemaal niet meer. Hij zat zo hoog dat het baasje er niet eens bij kon. Uiteindelijk kwam de brandweer met een hoogwerker ter plaatse. Onder toeziend oog van vele buurtbewoners heeft het baasje vanuit de hoogwerker de vogel weten te bevrijden, deze zat vast met zijn poot in de boom. Eenmaal terug op de grond werd de vogel weer veilig in zijn kooi opgeborgen en de brandweer vriendelijk bedankt. Foto's en info: Persburo Sander van Gils

Lees meer...

Eerste wielerwedstijden voor wielerclub Schijndel na corona

Schijndel - Door corona heeft het wielrennen voor wielervereniging Schijndel ook lang stil gelegen. Afgelopen weekend werden er weer kampioenswedstrijden verreden op de wielerbaan van de club. Er waren wel minder inschrijving zei secretaris Roel v/ d Heijden voor de camera van TVSchijndel. Maar voor de allerkleinsten was het de eerste echte wedstijd. TVSchijndel heeft een categorie gevolgd, categorie 5, die gingen voor 13 ronden op de baan. In video ook een kort interview met de voorzitter van de wielerclub, Ine de Kort, zij geef informatie over haar zoon Koen de Kort die in het laatste jaar als prof bij een ongeluk in zijn vrije tijd met een buggy meerdere vingers kwijtraakte. Koen gaat volgend jaar materiaal inkopen voor de professionele wielerclub Trek. Een fotoserie is te vinden in het fotoboek. 

Lees meer...

Vrijwilligers gezocht VR dementiebril

dementievriendeljik Meierijstad 2Schijndel - Wist u dat één op de drie vrouwen en één op de zeven mannen geconfronteerd wordt met dementie? Het ideaal is dat mensen met dementie en hun families zo lang mogelijk een normaal leven leiden in hun vertrouwde huis en buurt. Dat wil Dementievriendelijk Meierijstad bevorderen door samen met zoveel mogelijk mensen een dementievriendelijke maatschappij voor hen te creëren. Eén van de projecten die zij uitvoeren is de VR-bril dementie. Geïnteresseerden kunnen bij de bibliotheken in Meierijstad, met begeleiding van geschoolde vrijwilligers, kennismaken met de VR-bril. De film laat deelnemers in de huid van iemand met dementie kruipen, met als doel het begrip voor mensen met dementie te vergroten. Bij iedere afspraak wordt er door een getrainde vrijwilliger een voor- en nagesprek gevoerd. Voor dit project is Welzijn De Meierij in Sint-Oedenrode en Schijndel nog op zoek naar vrijwilligers. Meer informatie vindt u onder 'lees meer'.

Lees meer...

Autismecafé Meierijstad weer van start

welzijndemeierij 2020 dezegebruikenSchijndel - Op maandagavond 27 september a.s. opent autismecafé Meierijstad weer haar deuren. Het is een plek voor herkenning en erkenning, maar vooral ook voor de gezelligheid. Iedere laatste maandagavond van de maand verandert Het Pieter Brueghelhuis in Veghel in een ontmoetingsplek voor mensen met (een vermoeden van) autisme en voor hun familie en bekenden. Zoals altijd kun je zelf bepalen wat je doet en hoe lang je blijft.Onder 'lees meer' vind je meer informatie.

Lees meer...

'Kijk in mijn Bloemenwijk'

bloemenwijk4Schijndel - Op 25 september vindt de 'Kijk in mijn Bloemenwijk' plaats. Verschillende partijen die betrokken zijn bij de Bloemenwijk zijn op deze dag aanwezig om in gesprek te gaan met de bewoners. Deze dag wordt georganiseerd in samenwerking met gemeente Meierijstad, Woonmeij, Welzijn de Meierij, Politie/boa, dorpsraad en actieve bewoners. Voor bewoners is dit hét moment om vragen te stellen of informatie te krijgen over onderwerpen die hen bezighouden. De betrokken partijen staan verdeeld door de wijk. Onder 'lees meer' vindt u de verschillende locaties.

Lees meer...

Rik Compagne unaniem verkozen tot lijsttrekker HIER

rickcompagne1Meierijstad - Rik Compagne is de onbetwiste nummer één bij lokale partij HIER. Compagne is tijdens de algemene ledenvergadering verkozen tot lijsttrekker. De gemeenteraadsverkiezingen die in het voorjaar van 2022 plaatsvinden ziet hij met groot enthousiasme tegemoet. HIER is de naam van de grootste lokale partij die voortkomt uit meerdere lokale partijen uit dertien kernen die Meierijstad vormen. De partij HIER zit momenteel in de coalitie van de gemeente en heeft zich de laatste jaren een betrouwbare partner getoond. Rik Compagne wordt de lijsttrekker van deze partij. “We hebben in de afgelopen jaren laten zien dat alle kernen er toe doen en we ons hier graag hard voor maken”.

Lees meer...

Wateroverlast De Wit Schijndel

wateroverlastdewit2Schijndel - Brandweer Schijndel kreeg vanochtend iets voor 9.00 uur een melding in verband met wateroverlast bij De Wit Schijndel. Ter plaatse bleek er een enorme wateroverlast door de gehele winkel te zijn. De brandweer heeft een 'zwembadje' gemaakt van een aantal brandweerslangen. Daar werd een pomp in gezet en al het water werd daar naar toe getrokken. De medewerkers van De Wit hebben met man en macht meegeholpen. De winkel kon snel weer de deuren openen.

Lees meer...

Liberation Route Europe wandelroute in Brabant van start

gemeentemeierijstad jan2017Meierijstad - Brabant wordt onderdeel van de gerenommeerde, internationale wandelroute ‘Liberation Route Europe’. In gemeente Meierijstad is vrijdag officieel een start gemaakt met de aanleg van de Brabantse etappe. Burgemeester Kees van Rooij onthulde op de Vlagheide een zogenaamde ‘Vector of Memory’, samen met zijn collega Jean Pierre Lhonneur van de Franse gemeente Carentan. Hiermee krijgt Brabant aansluiting op een wandelroutenetwerk van maar liefst 10.000 kilometer door Europa, in het spoor van de geallieerden tijdens ‘43-‘45.

Lees meer...

Workshops BIZZI Fotografie

bizzilogo 2018Schijndel - Trots54 en het jongerenwerk Welzijn De Meierij organiseren een reeks van zes wekelijkse (gratis) workshops onder leiding van kunstprofessional Dana Ruijs: BIZZI Fotografie. De workshops starten op 7 oktober. Trots54 is een kunst en cultuur community voor en door jongeren in de regio Noordoost-Brabant. Binnen de community gaan jongeren aan de slag met hun dromen, ambities en uitdagingen. Trots54 gelooft hierbij in de positieve kracht van kunstuitingen met kwaliteit. Deze kracht wordt versterkt door jongeren zelf op het podium te plaatsen of hun kunstuitingen te exposeren. Ze ontwikkelen en tonen hiermee hun talent en maken persoonlijke onderwerpen zichtbaar en bespreekbaar. Bij Trots54 maken jongeren op hun eigen manier en vanuit hun eigen leefwereld kennis met kunst en ervaren wat het hen brengt. Dit zorgt ervoor dat jongeren weer aansluiting vinden bij het kunst- en cultuuraanbod. Zowel de makers als het publiek worden uitgedaagd om te reflecteren op hun eigen leven.

Lees meer...

Kinderboulevard 2021

kinderboulevard4Schijndel - Het programma voor de Kinderboulevard is dit jaar diverser dan ooit. En betekent gegarandeerd plezier voor kinderen van twee tot en met twaalf jaar én hun ouders, verzorgers of begeleiders. Combineer de Kinderboulevard met een middagje winkelen! Vinden jouw kinderen winkelen saai? Niet tijdens de Kinderboulevard. Of wil je zelf even rustig de winkel in, terwijl de kinderen zich op de Kinderboulevard vermaken? Ook dat kan. Diverse winkels in het centrum zijn van 12:00 tot 17:00 uur geopend.De entree voor de Kinderboulevard op zondag 26 september van 12:00 tot 17:00 uur is gratis. Het hele programma vindt u onder 'lees meer'.

Lees meer...

Zondag Parklounge in het Kloosterpark

FamiliedagParkloungeSchijndel - Op zondag 19 september opent Tapperij de Beurs, Café de Sok en Café Visite hun festival; ‘Park Lounge LIVE’ als een groot familiefeest! Met springkussens, DJ’s, een stormbaan, een kinder-clown en schmink tent is er voor de kids genoeg te doen! Tickets voor de familiedag bedragen €5,- en zijn verkrijgbaar via deze link: eventix.shop Let op: Voor iedereen die ouder is dan 12 jaar krijg je alleen toegang met een geldige QR-code in de Corona-Check app. Dat betekent dus dat je volledig gevaccineerd moet zijn of een negatieve testuitslag hebt gekregen via Testen Voor Toegang die niet ouder is dan 24 uur!

Lees meer...

Kookcyclus 'Passie voor vega' gaat weer van start

Hilmas keuken2Schijndel -  In oktober start Hilma's Keuken een cyclus van 5 workshops over 'Passie voor vega'. Deze gaat door tot in de lente, zodat je een grote diversiteit aan groenten en kruiden voorbij ziet komen. Hoe stel je een goede vegetarische maalijd samen, smaakvol en met voldoende voedingstoffen. Hierbij leer je  omgaan met de Vega checklist, zodat je gemakkelijk een vegetarische maaltijd samen kunt stellen. In de workshops komen diverse kooktechnieken en bereidingswijzen aan bod. Groenten, peulvruchten en granen, zuivel, het gebruik van kruiden, specerijen en andere smaakmakers staan centraal. Je maakt lunch-, hoofd- en nagerechten zodat je een volwaardige maaltijd op tafel kunt zetten. Na het koken ga je met de groep aan tafel om gezamenlijk te genieten van al dat lekkers.

Lees meer...

Brand in bedrijfspand aan de Duinweg

brandduin5Schijndel - Rond 9.35 uur werd donderdagochtend een brand gemeld bij een bedrijfspand aan de Duinweg in Schijndel. De brandweer kwam met groot materieel ter plaatse, naast een blusvoertuig kwamen ook twee watertankwagens en een hoogwerker ter plaatse. De brandweer staat aan de achterzijde van het bedrijfspand en is ook met enkele brandweerlieden op het dak aanwezig. Wat er precies in brand staat is niet bekend. Ook de politie is met twee eenheden ter plaatse.

Lees meer...

Opening speelleertuin bij basisschool De Regenboog

Schijndel - De kinderen van De Regenboog speelden al een tijdje in hun nieuwe aanwinst, de ‘Speelleertuin’, maar voor even werd dat spelen onderbroken voor een moment met een feestelijk tintje; de officiële opening op dinsdag 14 september. Directeur Adrie deed een woordje, evenals conciërge Cor, die namens het ‘bouwteam’, hijzelf en hovenier André Vorstenbosch, iedereen bedankte voor zijn of haar bijdrage aan het geheel. De meesten van die mensen waren ook aanwezig bij de opening om samen met een 50 tal kinderen van groep 4 getuige te zijn van het doorknippen van het lint door ‘medewerker’ en leerling van groep 4 Siem. De trotse Siem deed dat met verve en kijkt al weer hoopvol naar het volgende project. De hovenier in spé deelde tevens graag de door zijn oma gebakken appeltaart uit aan de aanwezigen.

Lees meer...

Voorzitter TVSchijndel in het zonnetje gezet

voorzitterzonnetje2Schijndel - Tijdens de Algemene Ledenvergadering is de voorzitter van TVSchijndel, Rick Mutsaars, in het zonnetje gezet. Rick is inmiddels zevenenhalf jaar voorzitter van TVSchijndel. In 2020 was hij herkiesbaar voor zijn derde periode als voorzitter. Toen kon, vanwege corona, de jaarvergadering niet doorgaan. Daarom vond zijn officiële (unanieme) herverkiezing gisteren pas plaats. Rick werd omschreven als een verbindende factor binnen TVSchijndel en werd bedankt voor zijn tomeloze inzet, positiviteit en leiderschap. Hij kreeg een voorzittershamer, die hij dus ook meteen ter hand kon nemen TVSchijndel hoopt dan ook dat Rick nog lang voorzitter zal zijn van de vereniging.

Lees meer...

Oproep reünie BS de Beemd [50 jaar bestaan] en OBS de Kring [ruim 40 jaar)

School BeemdSchijndel - Oproep aan de oud-leerlingen van BS de Beemd en OBS de Kring Schijndel. Het is alweer 10 jaar geleden dat ze genoten hebben van een geweldige reünie van oud-leerlingen van Basisschool de Beemd. Omdat ook Basisschool de Kring, die samen met de Beemd EBC Icarus vormen, ruim 40 jaar bestaat, hebben beide scholen besloten om een gezamenlijke reünie voor alle oud-leerlingen [18 jaar en ouder] te organiseren. De link om je op te geven staat onder 'lees meer'.

Lees meer...

Regeling maatschappelijke participatie voor inwoners met laag inkomen

Gebouw GemeentehuisMeierijstad1Meierijstad - De regeling Maatschappelijke participatie is bedoeld voor inwoners met een laag inkomen. Het doel van deze regeling is mensen met een laag inkomen de mogelijkheid te geven om deel te nemen aan maatschappelijke, sociale, culturele, sport- en/of welzijnsactiviteiten en daarvoor een financiële bijdrage te geven. Of u een bijdrage krijgt, hangt af van uw inkomen en vermogen. De bijdrage is voor de periode van één jaar en bedraagt voor een volwassen gezinslid € 203,- en voor een kind € 275,-.

Lees meer...

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.