foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

juli 2019

Inkoop zorg en veiligheid 2022 e.v.

Gebouw GemeentehuisMeierijstadMeierijstad - Sinds 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) van kracht. Onder deze nieuwe wetgeving staat het voorkómen van verplichte zorg centraal. In het kader van deze wet hebben gemeenten de rol om een aantal taken te organiseren en/of uit te voeren. Deze taken zijn voor 2020 en 2021 regionaal ingekocht. Voor de komende periode moet een inkoopprocedure worden gestart met als doel nieuwe overeenkomsten met zorgaanbieders af te sluiten. De inkoop van zorg en veiligheid is onder de noemer ‘aanverwante taken’ benoemd in de ‘Samenwerkingsovereenkomst beschermd wonen, maatschappelijke opvang en aanverwante taken regio Meierij en Bommelerwaard 2020 e.v.’.

Lees meer...

Basisregistratie personen

Gebouw GemeentehuisMeierijstad1Meierijstad - Iedereen heeft de plicht om een geboorte of een verhuizing aan te geven bij de gemeente. Maar wat doet de overheid eigenlijk met al die gegevens van haar burgers? Hieronder leest u welke persoonsgegevens er zoal in de Basisregistratie Personen staan en waar ze voor gebruikt worden. We zetten uw rechten en verplichtingen op een rij. Ook als u zich vanuit het buitenland voor langere tijd in Nederland wilt vestigen, leest u onder 'lees meer' hoe dit gaat. De overheid heeft juiste gegevens nodig over haar burgers. Bijvoorbeeld om een paspoort, een identiteitskaart of een rijbewijs te kunnen maken, om te weten wie mag stemmen bij verkiezingen, om uitkeringen te verstrekken en om gemeentelijke belastingen te heffen. Maar ook organisaties zoals de Belastingdienst, uitkeringsinstanties en pensioenfondsen gebruiken uw persoonsgegevens om hun beslissingen goed af te stemmen op uw situatie.

Lees meer...

Start woonbehoefteonderzoek woonwagenbewoners

Gebouw GemeentehuisMeierijstad1Meierijstad - Een belangrijk onderdeel van het woonwagenbeleid is een woonbehoefteonderzoek onder woonwagenbewoners. Daarvoor heeft Meierijstad de samenwerking gezocht met de gemeenten uit de regio Noordoost Brabant-west (NOBW). Alle gemeenten (behalve Boekel) doen daaraan mee. In Meierijstad worden alle volwassenen die behoren tot de doelgroep woonwagenbewoners uitgenodigd om deel te nemen aan een interview. Zodoende ontstaat een beeld van de behoefte aan woonwagenstandplaatsen. Het onderzoek zal in september worden opgestart. Het college heeft het regionaal Handelingsperspectief Woonwagenbeleid Noordoost Brabant voor kennisgeving aangenomen. En ze heeft besloten het woonbehoefteonderzoek onder woonwagenbewoners op te starten.

Lees meer...

Inzamelactie plastic tuinstoelen groot succes

Schijndel -  Op zaterdag 18 september 2021 was het World Cleanup Day. Normaal gesproken gaan veel Schijndelaren die dag op pad om zwerfafval te verzamelen en dat gingen ze dit jaar ook weer doen. Maar de dorps- en wijkraden van Schijndel hadden dit jaar een bijzondere tintje aan deze dag gegeven. Op het evenemententerrein (kermisterrein) tegenover het Spectrum stond van 9.00 tot 16.00 uur een container waarin iedereen uit de verre omgeving gratis kunststof tuinmeubelen kan afgeven. Het bleek een groot succes. Bezoekers kwamen uit Uden, Veghel, Schijndel, Sint Oedenrode en Sint michelsgestel. Er werd ruim 10.000 kg hard kunststof opgehaald waarvan 98 % aan tuinmeubelen. Meer foto's ziet u in ons fotoboek.

Lees meer...

Vivent Langer Thuis omarmt concept sociaal bewegen Nationaal Ouderenfonds

Oldstars Beweegdag SchijndelSchijndel. Want de doelstelling van Vivent Langer Thuis is immers: 'U blijft graag zo lang mogelijk in uw veilige en vertrouwde omgeving wonen? Dat kan want Vivent is continu op zoek naar mogelijkheden om u hierbij te ondersteunen'. En juist deze doelstelling past exact in het concept sociaal bewegen van het Nationaal Ouderenfonds. Want samen sporten is gezellig, gezond en verbroedert. Na de blokkade van COVID-19 werd er begin dit jaar een datum gepland: dinsdag 28 september. De mooie locatie werd v.v. Avanti’31 naast zwembad de Molen Hey in Schijndel. Er werd wel afgesproken dat er een limiet moest zijn 60 deelnemers minimaal en 90 deelnemers maximaal. Medio augustus gingen de uitnodigingen naar de cliënten van Vivent Langer Thuis de deur uit. In ongeveer een week werd de postbus van Vivent overspoeld met aanmeldingen. Direct daarna werd de oproep verwijderd, en na overleg werden de 106 aanmeldingen tot op dat moment geaccepteerd.

Lees meer...

Chong Do kwan start met ITF Kids programma

kidsSchijndel - Taekwon-Do Chong Do kwan zal nu het ITF Kidsprogramma gaan geven op zaterdagochtend van 10:00 tot 11:00 uur in sporthal de Dioscuren. Het Taekwon-Do Kids ontwikkelingsprogramma is een uniek Taekwon-Do programma voor de jeugd t/m +- 9 jaar. Naast de vaardigheden van het Taekwon-Do is er in de lessen veel tijd voor het aanleren van sociale vaardigheden. Het Taekwon-Do Kids development program is er vooral voor bedoelt om uw kind voor te bereiden op hun toekomst. Een speciaal leuk Taekwon-Do boek met leuke opdrachten en oefeningen ondersteunt de trainingen.

Lees meer...

Scholingsavond voor bestuur van Vrijwilligersorganisaties in Meierijstad

welzijndemeierij 2020 dezegebruikenMeierijstad - Op 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, kortweg WBTR, in werking getreden. Deze geldt voor alle stichtingen en verenigingen. Wat moet je als bestuur van een stichting of vereniging regelen? De nieuwe wet is bedoeld om wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, misbruik van positie en andere ongewenste activiteiten binnen besturen te voorkomen. De wet is erop gericht om krantenkoppen als ‘De penningmeester van het bestuur van vereniging X is er met de kas vandoor’ in de toekomst te voorkomen. Belangrijk is dat een bestuur met elkaar bespreekt wat ‘integer besturen’ inhoudt en hoe je daar vervolgens met elkaar afspraken over vastlegt. Ook is het van belang om kritisch te kijken of het nodig is om als vereniging of stichting verdere stappen te ondernemen. Scholingsavond 29 september van 20.00-22.00uur, Spectrum Schijndel.

Lees meer...

Sjors Sportief en Sjors Creatief gaan weer van start

sjorssportief3Meierijstad - Vandaag werd op basisschool de Kienehoef in Sint-Oedenrode het eerste boekje van Sjors Sportief – Sjors Creatief 2021-2022 uitgereikt. Het werd extra feestelijk omdat Tygo Goossens uit handen van wethouder Coby van der Pas de prijs in ontvangst mocht nemen voor de mooiste tekening. Deze tekening prijkt voor op alle boekjes in Meierijstad en bovendien mag Tygo samen met de hele klas gaan discozwemmen. Met Sjors Sportief kunnen kinderen (0-12 jaar) allerlei nieuwe sporten, zoals basketbal, BMX, judo, skeeleren, tafeltennis en waterpolo uitproberen. En dit jaar komt daar ook Sjors Creatief bij. Naast het sportaanbod kunnen kinderen ook het creatieve aanbod, zoals harmonie, circus en theater vaak gratis uitproberen. Een leuke manier voor kinderen om zich te oriënteren op het gebied van sport en cultuur in de gemeente.

Lees meer...

Schijndel/DE WIT klaar voor het nieuwe seizoen

Sport rksvschijndelterrein1Schijndel - Na de vroegtijdig afgebroken voetbaljaargang 2020-2021, gevolgd door een lange periode waarin trainen niet was toegestaan heeft Schijndel/DE WIT de draad weer opgepakt. De basis voor het nieuwe seizoen dat komen weekend van start gaat, is gelegd in het voorjaar toen de coronamaatregelen vergaand werden versoepeld en er respectievelijk weer getraind werd en vriendschappelijke wedstrijden gespeeld konden worden. Na de zomerstop kon de voorbereiding op het seizoen 2021-2022 serieus ter hand worden genomen.

Lees meer...

Sport Awards Meierijstad on tour

sportawardsmeierijstad 2019Meierijstad - De Sport Awards 2020 uitreiking vond dit jaar vanwege de coronamaatregelen, op een bijzondere manier plaats. Wethouder Sport, Coby van der Pas en voorzitter van de Sportraad Meierijstad Rolf de Jong gingen zelf ‘on tour’ om de kampioenen te huldigen en aan de winnende sportvrijwilligers de Sport Awards persoonlijk thuis uit te reiken. Dit gebeurde het afgelopen weekend, tijdens de Nationale Sportweek. De 14 kampioenen kregen van de wethouder een medaille. Dit als blijk van bewondering vanuit de gemeente Meierijstad voor hun geweldige prestaties. Een overzicht van de kampioenen ziet u onder 'lees meer'.

Lees meer...

Een lied met een missie

phoenixcultuureducatie 2019Meierijstad - Vandaag, maandag 20 september, lanceert CHV Academy, Circle of Talent Meierijstad i.s.m. singer-songwriter en kunstdocent Chelsea Foreman officieel het lied en videoclip 'Eef is een Kunstenaar'. Een lied met een belangrijke missie: breng kunst structureel terug in de klas. Dit lied maakt de onschatbare waarde van structureel professioneel kunstonderwijs voelbaar. Juist in deze tijd, waarin kinderen en jongeren door corona achterstand hebben opgelopen, waarin de druk op en de verwachtingen van hen nog hoger liggen, waarin er volop ontwikkelingen gaande zijn in het onderwijs, is structureel kunstonderwijs zo van belang. Met muziek, dans, beeldende kunst en theater kunnen kinderen en jongeren uiten wat ze van binnen voelen. Ze bloeien op en kunnen echt zichzelf zijn.

Lees meer...

Familiefeest in het Kloosterpark

parklounge2Schijndel - Op zondag 19 september opende Tapperij de Beurs, Café de Sok en Café Visite hun festival; ‘Park Lounge LIVE’ voor een groot familiefeest. Ook was er een clown om je op te laten maken en die mooie figuren maakte van ballonnen. Er was voor iedereen wel wat te doen, dit alles werd opgeluisterd met muziek, verzorgd door DJ's. Al bij al een gezellige en mooie dag. TVSchijndel nam ook een kijkje en maakte er wat foto's. Meer foto's ziet u in ons fofoboek.

Lees meer...

Screaming Billy in het Jansenpark

                Schijndel - Om 14.00 uur vanmiddag ging het derde Coolboxconcert van Screaming Billy van start met een nummer van Creedence Clearwater Revival. De sfeer stond meteen als een huis. Voor de derde keer, en weer op een zonovergoten dag in een beregezellig Jansenpark. Voor velen leek het na de Coronatijd wel een reunie en Screaming Billy deed er alles aan om de herinneringen en het gevoel aan "vroeger" te laten herleven. En met succes. Het was druk, maar door de late aankondiging niet te druk. Er werd massaal gedanst en meegezongen. Uit de meegebrachte coolboxen kwamen worsten, kazen en zelfs een paar biertjes. En doordat na afloop bleek dat veruit de meeste gasten hun afval, zoals nadrukkelijk door de band gevraagd, zelf weer hadden opgeruimd, mag het derde Coolboxconcert een daverend succes genoemd worden. Screaming Billy bedankt en hopelijk tot volgend jaar! Kijk hier voor de foto's in het fotoboek van TVSchijndel!

Lees meer...

Ara door brandweer uit boom bevrijdt aan Mozartstraat

ara5Schijndel - Rond 17.30 uur werd de brandweer gebeld i.v.m. een ara welke hoog in een boom zat nabij de Mozartstraat in Schijndel. Het beest zat al vanaf 14.00 uur in de boom maar verplaatste zich helemaal niet meer. Hij zat zo hoog dat het baasje er niet eens bij kon. Uiteindelijk kwam de brandweer met een hoogwerker ter plaatse. Onder toeziend oog van vele buurtbewoners heeft het baasje vanuit de hoogwerker de vogel weten te bevrijden, deze zat vast met zijn poot in de boom. Eenmaal terug op de grond werd de vogel weer veilig in zijn kooi opgeborgen en de brandweer vriendelijk bedankt. Foto's en info: Persburo Sander van Gils

Lees meer...

Eerste wielerwedstijden voor wielerclub Schijndel na corona

Schijndel - Door corona heeft het wielrennen voor wielervereniging Schijndel ook lang stil gelegen. Afgelopen weekend werden er weer kampioenswedstrijden verreden op de wielerbaan van de club. Er waren wel minder inschrijving zei secretaris Roel v/ d Heijden voor de camera van TVSchijndel. Maar voor de allerkleinsten was het de eerste echte wedstijd. TVSchijndel heeft een categorie gevolgd, categorie 5, die gingen voor 13 ronden op de baan. In video ook een kort interview met de voorzitter van de wielerclub, Ine de Kort, zij geef informatie over haar zoon Koen de Kort die in het laatste jaar als prof bij een ongeluk in zijn vrije tijd met een buggy meerdere vingers kwijtraakte. Koen gaat volgend jaar materiaal inkopen voor de professionele wielerclub Trek. Een fotoserie is te vinden in het fotoboek. 

Lees meer...

Vrijwilligers gezocht VR dementiebril

dementievriendeljik Meierijstad 2Schijndel - Wist u dat één op de drie vrouwen en één op de zeven mannen geconfronteerd wordt met dementie? Het ideaal is dat mensen met dementie en hun families zo lang mogelijk een normaal leven leiden in hun vertrouwde huis en buurt. Dat wil Dementievriendelijk Meierijstad bevorderen door samen met zoveel mogelijk mensen een dementievriendelijke maatschappij voor hen te creëren. Eén van de projecten die zij uitvoeren is de VR-bril dementie. Geïnteresseerden kunnen bij de bibliotheken in Meierijstad, met begeleiding van geschoolde vrijwilligers, kennismaken met de VR-bril. De film laat deelnemers in de huid van iemand met dementie kruipen, met als doel het begrip voor mensen met dementie te vergroten. Bij iedere afspraak wordt er door een getrainde vrijwilliger een voor- en nagesprek gevoerd. Voor dit project is Welzijn De Meierij in Sint-Oedenrode en Schijndel nog op zoek naar vrijwilligers. Meer informatie vindt u onder 'lees meer'.

Lees meer...

Autismecafé Meierijstad weer van start

welzijndemeierij 2020 dezegebruikenSchijndel - Op maandagavond 27 september a.s. opent autismecafé Meierijstad weer haar deuren. Het is een plek voor herkenning en erkenning, maar vooral ook voor de gezelligheid. Iedere laatste maandagavond van de maand verandert Het Pieter Brueghelhuis in Veghel in een ontmoetingsplek voor mensen met (een vermoeden van) autisme en voor hun familie en bekenden. Zoals altijd kun je zelf bepalen wat je doet en hoe lang je blijft.Onder 'lees meer' vind je meer informatie.

Lees meer...

'Kijk in mijn Bloemenwijk'

bloemenwijk4Schijndel - Op 25 september vindt de 'Kijk in mijn Bloemenwijk' plaats. Verschillende partijen die betrokken zijn bij de Bloemenwijk zijn op deze dag aanwezig om in gesprek te gaan met de bewoners. Deze dag wordt georganiseerd in samenwerking met gemeente Meierijstad, Woonmeij, Welzijn de Meierij, Politie/boa, dorpsraad en actieve bewoners. Voor bewoners is dit hét moment om vragen te stellen of informatie te krijgen over onderwerpen die hen bezighouden. De betrokken partijen staan verdeeld door de wijk. Onder 'lees meer' vindt u de verschillende locaties.

Lees meer...

Rik Compagne unaniem verkozen tot lijsttrekker HIER

rickcompagne1Meierijstad - Rik Compagne is de onbetwiste nummer één bij lokale partij HIER. Compagne is tijdens de algemene ledenvergadering verkozen tot lijsttrekker. De gemeenteraadsverkiezingen die in het voorjaar van 2022 plaatsvinden ziet hij met groot enthousiasme tegemoet. HIER is de naam van de grootste lokale partij die voortkomt uit meerdere lokale partijen uit dertien kernen die Meierijstad vormen. De partij HIER zit momenteel in de coalitie van de gemeente en heeft zich de laatste jaren een betrouwbare partner getoond. Rik Compagne wordt de lijsttrekker van deze partij. “We hebben in de afgelopen jaren laten zien dat alle kernen er toe doen en we ons hier graag hard voor maken”.

Lees meer...

Wateroverlast De Wit Schijndel

wateroverlastdewit2Schijndel - Brandweer Schijndel kreeg vanochtend iets voor 9.00 uur een melding in verband met wateroverlast bij De Wit Schijndel. Ter plaatse bleek er een enorme wateroverlast door de gehele winkel te zijn. De brandweer heeft een 'zwembadje' gemaakt van een aantal brandweerslangen. Daar werd een pomp in gezet en al het water werd daar naar toe getrokken. De medewerkers van De Wit hebben met man en macht meegeholpen. De winkel kon snel weer de deuren openen.

Lees meer...

Liberation Route Europe wandelroute in Brabant van start

gemeentemeierijstad jan2017Meierijstad - Brabant wordt onderdeel van de gerenommeerde, internationale wandelroute ‘Liberation Route Europe’. In gemeente Meierijstad is vrijdag officieel een start gemaakt met de aanleg van de Brabantse etappe. Burgemeester Kees van Rooij onthulde op de Vlagheide een zogenaamde ‘Vector of Memory’, samen met zijn collega Jean Pierre Lhonneur van de Franse gemeente Carentan. Hiermee krijgt Brabant aansluiting op een wandelroutenetwerk van maar liefst 10.000 kilometer door Europa, in het spoor van de geallieerden tijdens ‘43-‘45.

Lees meer...

Workshops BIZZI Fotografie

bizzilogo 2018Schijndel - Trots54 en het jongerenwerk Welzijn De Meierij organiseren een reeks van zes wekelijkse (gratis) workshops onder leiding van kunstprofessional Dana Ruijs: BIZZI Fotografie. De workshops starten op 7 oktober. Trots54 is een kunst en cultuur community voor en door jongeren in de regio Noordoost-Brabant. Binnen de community gaan jongeren aan de slag met hun dromen, ambities en uitdagingen. Trots54 gelooft hierbij in de positieve kracht van kunstuitingen met kwaliteit. Deze kracht wordt versterkt door jongeren zelf op het podium te plaatsen of hun kunstuitingen te exposeren. Ze ontwikkelen en tonen hiermee hun talent en maken persoonlijke onderwerpen zichtbaar en bespreekbaar. Bij Trots54 maken jongeren op hun eigen manier en vanuit hun eigen leefwereld kennis met kunst en ervaren wat het hen brengt. Dit zorgt ervoor dat jongeren weer aansluiting vinden bij het kunst- en cultuuraanbod. Zowel de makers als het publiek worden uitgedaagd om te reflecteren op hun eigen leven.

Lees meer...

Kinderboulevard 2021

kinderboulevard4Schijndel - Het programma voor de Kinderboulevard is dit jaar diverser dan ooit. En betekent gegarandeerd plezier voor kinderen van twee tot en met twaalf jaar én hun ouders, verzorgers of begeleiders. Combineer de Kinderboulevard met een middagje winkelen! Vinden jouw kinderen winkelen saai? Niet tijdens de Kinderboulevard. Of wil je zelf even rustig de winkel in, terwijl de kinderen zich op de Kinderboulevard vermaken? Ook dat kan. Diverse winkels in het centrum zijn van 12:00 tot 17:00 uur geopend.De entree voor de Kinderboulevard op zondag 26 september van 12:00 tot 17:00 uur is gratis. Het hele programma vindt u onder 'lees meer'.

Lees meer...

Zondag Parklounge in het Kloosterpark

FamiliedagParkloungeSchijndel - Op zondag 19 september opent Tapperij de Beurs, Café de Sok en Café Visite hun festival; ‘Park Lounge LIVE’ als een groot familiefeest! Met springkussens, DJ’s, een stormbaan, een kinder-clown en schmink tent is er voor de kids genoeg te doen! Tickets voor de familiedag bedragen €5,- en zijn verkrijgbaar via deze link: eventix.shop Let op: Voor iedereen die ouder is dan 12 jaar krijg je alleen toegang met een geldige QR-code in de Corona-Check app. Dat betekent dus dat je volledig gevaccineerd moet zijn of een negatieve testuitslag hebt gekregen via Testen Voor Toegang die niet ouder is dan 24 uur!

Lees meer...

Kookcyclus 'Passie voor vega' gaat weer van start

Hilmas keuken2Schijndel -  In oktober start Hilma's Keuken een cyclus van 5 workshops over 'Passie voor vega'. Deze gaat door tot in de lente, zodat je een grote diversiteit aan groenten en kruiden voorbij ziet komen. Hoe stel je een goede vegetarische maalijd samen, smaakvol en met voldoende voedingstoffen. Hierbij leer je  omgaan met de Vega checklist, zodat je gemakkelijk een vegetarische maaltijd samen kunt stellen. In de workshops komen diverse kooktechnieken en bereidingswijzen aan bod. Groenten, peulvruchten en granen, zuivel, het gebruik van kruiden, specerijen en andere smaakmakers staan centraal. Je maakt lunch-, hoofd- en nagerechten zodat je een volwaardige maaltijd op tafel kunt zetten. Na het koken ga je met de groep aan tafel om gezamenlijk te genieten van al dat lekkers.

Lees meer...

Brand in bedrijfspand aan de Duinweg

brandduin5Schijndel - Rond 9.35 uur werd donderdagochtend een brand gemeld bij een bedrijfspand aan de Duinweg in Schijndel. De brandweer kwam met groot materieel ter plaatse, naast een blusvoertuig kwamen ook twee watertankwagens en een hoogwerker ter plaatse. De brandweer staat aan de achterzijde van het bedrijfspand en is ook met enkele brandweerlieden op het dak aanwezig. Wat er precies in brand staat is niet bekend. Ook de politie is met twee eenheden ter plaatse.

Lees meer...

Opening speelleertuin bij basisschool De Regenboog

Schijndel - De kinderen van De Regenboog speelden al een tijdje in hun nieuwe aanwinst, de ‘Speelleertuin’, maar voor even werd dat spelen onderbroken voor een moment met een feestelijk tintje; de officiële opening op dinsdag 14 september. Directeur Adrie deed een woordje, evenals conciërge Cor, die namens het ‘bouwteam’, hijzelf en hovenier André Vorstenbosch, iedereen bedankte voor zijn of haar bijdrage aan het geheel. De meesten van die mensen waren ook aanwezig bij de opening om samen met een 50 tal kinderen van groep 4 getuige te zijn van het doorknippen van het lint door ‘medewerker’ en leerling van groep 4 Siem. De trotse Siem deed dat met verve en kijkt al weer hoopvol naar het volgende project. De hovenier in spé deelde tevens graag de door zijn oma gebakken appeltaart uit aan de aanwezigen.

Lees meer...

Voorzitter TVSchijndel in het zonnetje gezet

voorzitterzonnetje2Schijndel - Tijdens de Algemene Ledenvergadering is de voorzitter van TVSchijndel, Rick Mutsaars, in het zonnetje gezet. Rick is inmiddels zevenenhalf jaar voorzitter van TVSchijndel. In 2020 was hij herkiesbaar voor zijn derde periode als voorzitter. Toen kon, vanwege corona, de jaarvergadering niet doorgaan. Daarom vond zijn officiële (unanieme) herverkiezing gisteren pas plaats. Rick werd omschreven als een verbindende factor binnen TVSchijndel en werd bedankt voor zijn tomeloze inzet, positiviteit en leiderschap. Hij kreeg een voorzittershamer, die hij dus ook meteen ter hand kon nemen TVSchijndel hoopt dan ook dat Rick nog lang voorzitter zal zijn van de vereniging.

Lees meer...

Oproep reünie BS de Beemd [50 jaar bestaan] en OBS de Kring [ruim 40 jaar)

School BeemdSchijndel - Oproep aan de oud-leerlingen van BS de Beemd en OBS de Kring Schijndel. Het is alweer 10 jaar geleden dat ze genoten hebben van een geweldige reünie van oud-leerlingen van Basisschool de Beemd. Omdat ook Basisschool de Kring, die samen met de Beemd EBC Icarus vormen, ruim 40 jaar bestaat, hebben beide scholen besloten om een gezamenlijke reünie voor alle oud-leerlingen [18 jaar en ouder] te organiseren. De link om je op te geven staat onder 'lees meer'.

Lees meer...

Regeling maatschappelijke participatie voor inwoners met laag inkomen

Gebouw GemeentehuisMeierijstad1Meierijstad - De regeling Maatschappelijke participatie is bedoeld voor inwoners met een laag inkomen. Het doel van deze regeling is mensen met een laag inkomen de mogelijkheid te geven om deel te nemen aan maatschappelijke, sociale, culturele, sport- en/of welzijnsactiviteiten en daarvoor een financiële bijdrage te geven. Of u een bijdrage krijgt, hangt af van uw inkomen en vermogen. De bijdrage is voor de periode van één jaar en bedraagt voor een volwassen gezinslid € 203,- en voor een kind € 275,-.

Lees meer...

Maaiwerkzaamheden in buitengebied Meierijstad

Gebouw GemeentehuisMeierijstadMeierijstad - Het einde van de zomer nadert, de dagen worden weer korter en daarmee ook naar verwachting de groeikracht van de natuur. Dit betekent voor het onderhoud van de bermen, watergangen, struinpaden, diverse terreinen en waterpartijen dat we onze najaars-maaironde gaan uitvoeren. Deze maaiwerkzaamheden vinden verspreid over de komende maanden en veelal buiten de bebouwde kom plaats.

Lees meer...

Boodschappenonderzoek in Meierijstad

Gebouw GemeentehuisMeierijstad2Meierijstad - De gemeente wil graag weten waar inwoners boodschappen doen en hoe tevreden ze zijn over de winkelgebieden. Daarom doen we mee met het onderzoek dat door I&O Research en bureaus BRO en BSP in opdracht van de Provincies Noord-Brabant, Noord Holland, Utrecht en Zuid-Holland wordt uitgevoerd. Begin september ontvangt een groot deel van de huishoudens een uitnodiging om aan het onderzoek deel te nemen. Krijgt u geen brief, maar wilt u graag meedoen? U kunt de vragenlijst ook invullen via www.startvragenlijst.nl/koopgedrag. 

Lees meer...

Historische dorpswandelingen door Schijndel

Foto's van Brigitte HabrakenSchijndel - Het Toeristisch Informatiepunt, gehuisvest in het RAADhuis, Markt 20 in Schijndel, organiseert in de week van de officiële opening drie historische dorpswandelingen. Een enthousiaste dorpsgids vertrekt vanaf het RAADhuis voor een wandeling van ongeveer 1 ½ uur door het centrum. De gids geeft uitleg over de oudste straten van Schijndel, het beeld van “de Wildeman”, het verdwenen tramstation, de r.k. H. Servatiuskerk met pastorie, het oude hervormde kerkje en je hoort hoe het komt dat Jan van Amstel zijn laatste rustplaats in Schijndel vond.

Lees meer...

Schijndelse Scouts weer van start na actieve zomer

scoutingschijndel 2018Schijndel - Ruim 200 Schijndelse kinderen en jongeren hebben tijdens de zomervakantie een actief en uitdagend kamp beleefd via Scouting Schijndel. Zowel jeugd als ouders zijn enthousiast en kijken vooruit naar het nieuwe seizoen: 'Gaaf, we hebben er zin in'. Eén van de ouders reageert na het zomerkamp:'heel leuk wat ze allemaal voor de kinderen doen”, ook een ander is enthousiast: 'wat wordt er toch altijd veel ondernomen, geweldige kampen zijn het'. Vanwege corona organiseerden alle leeftijdsgroepen het zomerkamp dit jaar in Nederland. Zij waren op vele plekken in het land te vinden: van de heuvels in Zuid-Limburg tot en met het waddengebied in Friesland. De jongste kinderen waren een lang weekend op pad, de oudere scouts trokken een gehele week samen op.

Lees meer...

Schaaklessen van Henk Burg in bibliotheek Schijndel

bibliotheekmeierijstad 2018Schijndel – In Bibliotheek Schijndel kun je vanaf volgende maand schaaklessen volgen bij Henk Burg. De lessen starten op woensdag 13 oktober. Altijd al willen leren schaken? Of wil je beter worden? Dat kan nu in de Bibliotheek Schijndel. De lessen zijn op woensdagmiddagen van 15.45 tot 16.45 en de eerste les start op 13 oktober. Je schrijft je in voor 10 lessen van 1 uur. De cursus is gratis en vanaf 11 jaar. Henk Burg is wiskundedocent geweest en al lange tijd fanatiek schaker. Hij heeft jarenlange ervaring in schaken en het geven van schaakles. Zijn zoon Twan Burg is grootmeester en was enige tijd terug nog in de Bibliotheek voor simultaanspel en het beantwoorden van vragen.

Lees meer...

Koninklijke onderscheiding voor mevrouw H.A.M. (Henriëtte) van Aken - Bruurmijn

                Schijndel - Mevrouw H.A.M. (Henriëtte) van Aken - Bruurmijn uit Schijndel ontvangt op dinsdagmiddag 14 september 2021 een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Kees van Rooij. Zij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Er is veel waardering voor de vrijwillige werkzaamheden die mevrouw Van Aken verricht voor de gemeenschap. De onderscheiding wordt uitgereikt tijdens de wekelijkse bijeenkomst van bridgeclub Sans Souci. Mevrouw Van Aken is dan tevens 25 jaar voorzitter bij deze bridgeclub. Een overzicht van haar verdienste ziet u onder 'lees meer'.

Lees meer...

Juniorbaas De Blauwe Kei ontvangt Juniorfolder op basisschool

Blauwe Kei Junior folderVeghel - In juli is Naut Heijnen uit Schijndel uitgeroepen tot de nieuwe Juniorbaas van Theater De Blauwe Kei, wat betekent dat hij het gehele seizoen 21-22 in de spotlights wordt gezet. Zo staat hij onder andere op de cover van de nieuwe Juniorfolder, waarvan het eerste exemplaar op 14 september aan hem werd uitgereikt op zijn basisschool (De Beemd). In de kleurrijke Juniorfolder staan alle jeugdvoorstellingen van De Blauwe Kei. Voordat Naut het eerste exemplaar in handen kreeg, genoot zijn hele klas van een optreden op school. Foto: Naut Heijnen op de foto met Jeritza Toney en het eerste exemplaar van de Juniorfolder (Fotograaf Ad van de Graaf)

Lees meer...

Nieuwe voetbalschool in Meierijstad

voetbalschoolSchijndel - Binnenkort gaat Voetbalschool Meierijstad zijn kick off beleven. Profvoetballers Sven Blummel (MVV Maastricht) en Jort van der Sande (FC Eindhoven) samen met Niels Berkelmans (oud-speler van RKC Waalwijk, FC Den Bosch en OJC Rosmalen, nu jeugdtrainer van Avanti '31 JO19-1) en Vincent de Vroomen (oud-teammanager van FC Den Bosch) hebben de handen ineengeslagen om voor de jeugd in Meierijstad en omgeving een nieuwe laagdrempelige voetbalschool te beginnen. Ben je tussen de 8 en 14 jaar en wil je een nog betere voetballer of voetbalsters worden, kom dan naar de gratis kennismakingstrainingen op zondag 19 september bij Avanti '31 en 26 september bij Schijndel/De Wit. De training start om 10.00 uur, dus zorg ervoor, dat je er uiterlijk 9.45 uur bent.

Lees meer...

Nieuwe spectaculaire editie XXL ‘Legends Live’

legendsliveSchijndel - Nieuwe (2e) spectaculaire XXL editie van ‘LEGENDS LIVE’ met de allerbeste internationale tribute acts van de groten de aarde vind plaats op zaterdag 27 november in manege De Molenheide te Schijndel, de iconische locatie van de vroege(re) edities van Paaspop. Ticketverkoop start donderdag 16 september om 19.00 uur via www.legendslive.nl. Legends Live garandeert een avond met food en drinks; met drie stages waar maar liefst 15 tribute bands zullen optreden en waar alle zintuigen worden geprikkeld en op scherp worden gesteld middels een boost van adrenaline, dopamine en endorfine.

Lees meer...

Gezocht: betrokken buurtbewoners in Meierijstad

buurkrachtMeierijstad - De gemeente Meierijstad is op zoek naar inwoners die hun huis toekomstbestendig willen maken en streven naar een lagere energierekening. En die zich daar, samen met een groepje buurtgenoten, voor willen inzetten om dit ook voor elkaar te krijgen. Op dinsdag 21 september, donderdag 23 september en woensdag 29 september vinden hierover op verschillende locaties informatiebijeenkomsten plaats. Daarnaast is er een online bijeenkomst op dinsdag 5 oktober. Op deze informatiebijeenkomsten horen bewoners welke energiebesparende maatregelen voor hun buurt interessant zijn, wat ze opleveren en hoe je samen met buren aan de slag gaat om een collectieve actie te realiseren. De gemeente organiseert samen met Stichting Buurkracht deze bijeenkomsten.

Lees meer...

Copyright 2022  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.