foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Reactie van SP over huisvesting arbeidsmigranten

spmeierijstad1Schijndel - Hieronder een reactie van de SP op de antwoorden van de gemeente over hun vragen over de huisvesting van arbeidsmigranten. Op de vraag: Is er een verhuurdersvergunning nodig voor het huisvesten van arbeidsmigranten? antwoordde de gemeente dat ze aan het onderzoeken zijn wat de juridische mogelijkheden zijn van een verhuurdersvergunning." De SP is van mening dat het goed is als er een verhuurdersheffing komt. Dan heeft de gemeente een instrument om op te treden tegen oneigenlijk gebruik van woningen. Want dat dit nu nog wel aan de orde is, is algemeen bekend. In zijn algemeenheid is het beleid in Meierijstad wat betreft het huisvesten van arbeidsmigranten redelijk goed op orde. Veel van de vragen van de SP of de aanbevelingen in de vastgestelde beleidsnotitie van 6 juni 2019 worden uitgevoerd, zijn positief beantwoord. De gemeente stelt dat alle beleidsaanbevelingen zijn overgenomen. Maar dat klopt niet helemaal. Helaas wordt er nog niet gewerkt met het Convenant arbeidsmigranten. Een schriftelijke overeenkomst tussen gemeente, de regio, de woningcorporatie, het huisvestingsbedrijf (de werkgever).

Dan wordt schriftelijk vastgelegd;
1. Verplichting voor de gemeente maximale inspanning om ervoor te zorgen dat aanpassing bestemmingsplannen, en alle overige regelgeving/beleidskaders die nodig zijn, tijdig afgerond zijn.
2. Afspraken over het tempo van realisatie met initiatiefnemers.
3. Alle partijen onderkennen dat ze voorzien in voldoende huisvesting die ten minste aan de landelijke vastgestelde normen voldoet;
4. Het afzien door werkgevers/uitzendorganisatie van huisvesting van migranten in niet daartoe bestemde of geschikte locaties. Handhaving t.a.v. woon- of verblijfssituaties die niet aan de voorschriften voldoen. Registratie van arbeidsmigranten in BRP (basis registratie personen) dan wel RNI (register niet ingezetenen).

Concretisering van de schriftelijke overeenkomst is vervolgens vastgelegd in 3 uitgebreide artikelen. Heel jammer dat het goed doordachte Convenant niet meteen in praktijk is gebracht. Over het in de notitie opgenomen Convenant arbeidsmigranten schrijft de gemeente; " Nee, dat is nog niet in gebruik. Dit heeft te maken met het feit dat er door de commissie Roemer gewerkt is aan eenduidige landelijke aanbevelingen en dat wij deze willen vertalen in het convenant. Zodat we als gemeente niet afwijken van deze aanbevelingen, maar zover als mogelijk ook direct toepassen dan wel vastleggen in de afspraken die we met partijen maken.”
In onze ogen is dit een typisch voorbeeld van een gelegenheidsargument. De beleidsnotitie is sinds 6 juni 2019 van kracht. De commissie Roemer komt pas 30 oktober 2020 met aanbevelingen. De gemeente had al ruim een jaar de tijd om met het Convenant in de praktijk te gaan werken. Ruim een jaar verloren. Een jaar waarin wellicht onwenselijke praktijken voorkomen hadden kunnen worden.
Positief is dat dat de gemeente de landelijke aanbevelingen over gaat nemen. Hopelijk gaat dit niet opnieuw een jaar duren.
spmeierijstad1

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Sterk_FIT

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

PTS Veghel

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

Bloemboetiek

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Jan de Jong

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

LOOKS

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2022  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//