foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Derde plan voor zonne-energie in Meierijstad naar volgende uitwerkingsfase

zonnepanelen2Meierijstad - In Meierijstad zijn vorig jaar 7 kansrijke initiatieven voor zonneparken geselecteerd. Die kregen de ruimte om een participatietraject op te starten en het plan verder uit te werken. Het derde initiatief is daar inmiddels zover mee dat het college er principe-medewerking onder voorwaarden aan heeft verleend. Het betreft een zonnepark van totaal 12,3 hectare gelegen aan de Scheperweg en Schootsedijk in het buitengebied tussen Olland, Schijndel en Sint-Oedenrode. De initiatiefnemer is ZonXP.

Voorwaarden
Wethouder Harry van Rooijen: “Ook bij dit plan heeft het college vertrouwen in de manier waarop ZonXP de omgeving komende tijd betrekt bij het proces en bij het ruimtelijk ontwerp; en hoe ze met de omgeving in gesprek gaat over lokaal eigendom en financiële deelname. Daar blijven we ook scherp op, dat hebben we van meet af aan beloofd aan onze inwoners. ”De initiatiefnemer moet nog wel aan enkele voorwaarden voldoen om daadwerkelijk verder te kunnen met het aanvragen van een omgevingsvergunning. Zo mag er binnen een afstand van 100 meter van een zonnepark geen woning staan; bij dit plan is dit wel het geval, namelijk drie woningen (waaronder een bedrijfswoning). Het is echter wél toegestaan als er maatwerk naar tevredenheid kan worden toegepast. De initiatiefnemer moet daarom aangeven hoe ze dat in deze situatie doet en wat betrokken bewoners van de drie woningen daarvan vinden. Op basis van de quickscan flora en fauna verlangt de gemeente aanvullend onderzoek voor de steenuil. Werkzaamheden moeten buiten het broedseizoen van de algemene broedvogels plaatsvinden; ook in de periode waarin bosuil en/of torenvalk de broedkasten in gebruik hebben, zijn werkzaamheden niet toegestaan. Gemeente en initiatiefnemer sluiten bovendien een overeenkomst waarin nadere afspraken over bijv. financiële deelname, landschappelijke inpassing en betaling bij eventuele planschade worden vastgelegd. Bij de aanvraag vergunning verwacht het college een goede landschappelijke inpassing zodat de zonnepanelen voldoende aan het zicht onttrokken worden.

In de 1e tranche heeft de raad in totaal 50 hectare vrij gegeven voor 7 plannen. Eerder kregen al twee plannen aan de Nijnselseweg en Schootsedijk/Gagel toestemming van het college om onder voorwaarden verder te gaan. Voor alle plannen die groter zijn dan 5 ha, is een verklaring van geen bedenkingen van de raad nodig. Zonder die verklaring kan het college geen vergunning verlenen. Het plan aan de Scheperweg/Schootsedijk is groter dan 5 ha en dus is zo’n verklaring noodzakelijk.

zonnepanelen2

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Bloemboetiek

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

PTS Veghel

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

LOOKS

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Jan de Jong

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Sterk_FIT

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2022  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//