foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Financiële regelingen voor ouderen

gemeentehuisMeierijstadMeierijstad -Vanuit de gemeente zijn er diverse financiële regelingen voor ouderen met een laag inkomen en vermogen.

• Regeling maatschappelijke participatie is bedoeld om mee te doen aan activiteiten of om lidmaatschapskosten te betalen van een vereniging of deel te nemen aan een culturele activiteit. Het bedrag is per persoon, per jaar € 228,-.

• Collectieve zorgverzekering CZ of VGZ is bedoeld voor inwoners met hoge zorgkosten en een laag inkomen. De polis kan met of zonder eigen risico afgesloten worden. Is dit eigen risico op het eind van het jaar niet gebruikt dan ontvangt u het overgebleven bedrag terug. De premie bij CZ is in 2023 € 163,42 inclusief aanvullende verzekering. De premie voor VGZ is in 2023 € 174,70 inclusief aanvullende verzekering. De maandelijkse bijdrage die u van de gemeente ontvangt is tussen € 10,- en € 400,- per persoon. Afhankelijk van het gekozen pakket.
• Bijzondere bijstand voor bijzondere situaties zoals bijvoorbeeld een nieuwe bril, extra zorgkosten zoals een eigen bijdrage voor het CAK of sociale alarmering. 

De inkomensgrens voor de hierboven genoemde regelingen voor een alleenstaande is € 1.547,30 exclusief vakantiegeld. Het vermogen mag niet hoger zijn dan € 7.605,-. Vermogen in de eigen woning mag niet hoger zijn dan € 64.100.-.
De inkomensgrens van een echtpaar of samenwonend stel is € 2.101,70 exclusief vakantiegeld. Het vermogen mag niet hoger zijn dan € 15.210,-. Vermogen in de eigen woning mag niet hoger zijn dan € 64.100,-.
Als er inwonende volwassenen zijn, kan een deel van dat inkomen ook meetellen.

• Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen kan aangevraagd worden door inwoners met een laag inkomen en weinig vermogen. De bedragen worden jaarlijks aangepast en vindt u terug op uw aanslagbiljet.
• De gemeente biedt hulp aan inwoners met geldzorgen of schulden. Wilt u advies over uw persoonlijke financiële situatie bel dan met ons contactcentrum 14 0413 voor een aanmelding voor een gesprek.
• Voor WMO-zorg en ondersteuning, voorzieningen en hulpmiddelen kan de gemeente u helpen met advies en of het verstrekken van voorzieningen.

Hebt u hulp nodig bij een het indienen van een aanvraag 
dan kunt u bellen met 14 0413 of langskomen bij het inloopspreekuur in het gemeentehuis in Veghel, iedere werkdag tussen 9.00 en 11.00 uur. Of in ons bestuurscentrum in Sint Oedenrode op maandag of donderdag tussen 9.00 en 11.00 uur. Ook kunt u terecht bij een van de loketten van Geld & Zo in onze gemeente:
• In Sint Oedenrode op woensdag tussen 14.00 en 16.00 uur in de bibliotheek
• In Schijndel op dinsdag tussen 14.00 en 16.00 uur of op donderdag tussen 9.00 en 11.30 uur in het Spectrum. Bel voor een afspraak met 073-5441400.
• In Veghel op dinsdag tussen 14.00 en 16.00 uur is er een inloopspreekuur in het gemeentehuis.

*Met Ouderen wordt bedoeld de mensen die de AOW gerechtelijke leeftijd hebben.

Landelijke regelingen:

• Zorg- en huurtoeslag
Toeslagen zijn er voor mensen met een laag inkomen en vermogen. Zorgtoeslag om de kosten van de premie van uw zorgverzekering te compenseren en huurtoeslag om de huurkosten te kunnen betalen. Beide kunnen aangevraagd worden bij de Belastingdienst Toeslagen. Het kan zijn dat u recht hebt op de volledige huur- of zorgtoeslag of op een gedeelte daarvan. Dat is afhankelijk
van uw inkomen en vermogen.
Zorgtoeslag ontvangt u 
als het spaargeld niet hoger is dan € 127.582,- voor een alleenstaande en voor een echtpaar of samenlevend stel € 161.329,-. De belastingdienst gaat uit van een bruto
jaarinkomen voor het berekenen van de toeslagen. Dat is voor 2023 € 38.250,- voor alleenstaande en € 48.224,- als er een toeslagpartner is.
• Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) Ontvangt u niet de maximale AOW uitkering omdat u bijvoorbeeld niet uw hele leven in Nederland hebt gewoond of hebt u een jongere partner die geen eigen inkomen heeft? Dan hebt u misschien recht op een aanvulling op de AOW. Dat is dan een AIO aanvulling tot het sociaal minimum. 
gemeentehuisMeierijstad

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Bloemboetiek

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Scootmobielen Veghel

Klik > website

Klik > Website

Vakmeester Guus

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

De Verfzaak

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2023  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//