foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Plan Grote Braeck: 241 nieuwe woningen

Bord SchijndelMeierijstad - Het bestemmingsplan ‘Woonlocatie Grote Braeck, Schijndel’ in Schijndel is gereed voor vaststelling en wordt 4 april 2024 door de gemeenteraad behandeld.

Het plan maakt de bouw van 241 woningen aan de zuidzijde van Schijndel mogelijk. Daarmee komt de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk een stap dichterbij.


Breed woningaanbod
Op de nieuwe woningbouwlocatie tussen Plein, Langstraat en Venushoek in Schijndel komt een divers woningaanbod, met twee-kappers, rijwoningen, levensloopbestendige woningen (rug-aan-rug) en appartementen in verschillende prijsklassen. In het plan komen 60 sociale huurwoningen.

Ook komen er ruime percelen voor zelfbouw beschikbaar. De locatie wordt ontwikkeld door de ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte. Bouwcombinaties Muller-Wagemakers en Reuvers-Van Bergen bouwen de woningen.

Woningbouwversnelling
De behoefte aan woningen in Meierijstad is groot. De gemeente wil de woningbouwproductie in al haar kernen versnellen. Wethouder Jan van Burgsteden (ruimtelijke ordening en infrastructuur): “Dit is een flinke uitbreidingslocatie. Realisatie van Grote Braeck draagt voor een groot deel bij aan de invulling van de versnellingsopgave in Schijndel. De ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan hebben wel geleid tot aanpassingen op onderdelen; maar de hoofdopzet van het plan is eigenlijk niet veranderd.”

Vervolg
De raad behandelt het bestemmingsplan in de vergadering van donderdag 4 april 2024. Voorafgaand daaraan bespreekt de commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering het voorstel op donderdag 21 maart 2024. Na vaststelling ligt het bestemmingsplan opnieuw zes weken ter inzage voor de beroepstermijn. Wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om beroep in te dienen, is het bestemmingsplan onherroepelijk. Daarna kunnen initiatiefnemers beginnen met de uitvoering van hun plannen.

logo meierijstad 2


Lacros

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Scootmobielen Veghel

Klik > website

Klik > Website

Vakmeester Guus

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

The Social Club

Klik > website

Klik > Website

De Verfzaak

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2024  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//